Algemeen

Hieronder vindt u de laatst gestelde vragen.

Erfenis

Geachte heer, Hierbij zou ik u een vraag willen stellen over de e... >>


Moeder

We zijn 3 zussen. 1 zus regelt alles voor onze moeder en wil niet met ... >>


Hoeveel tijd na ontvangen brief van belasting aangesproken op betaling

Beste, Ik heb een brief ontvangen van de belastingdienst dat ik als... >>


Akte van overlijden

Mijn jongste broer is overleden ik heb met familie geen contact. Moede... >>


Legaat in het buitenland

Is voor volwassen kleinkinderen met dubbele nationaliteit (NL/US) die ... >>


Broer wil volmacht

Ik ben bewindvoerder van mijn inmiddels overleden moeder. Heb rekening... >>


derdengeldenrekening notaris

Als ik mijn woning nalaat aan twee van de erfgenamen, wat gebeurt er d... >>


herbegraven

L.S. Mijn moeder wil na haar overlijden in het graf begraven worden w... >>


Betaling uitvaart

Goedendag, Mijn tante laat straks alles na aan de dierenbescherming... >>


Betreft eigen rekening

Wij hebben een officieel samenlevings contract waarin mijn partner een... >>


Geen erfgenaam bij huwelijkse voorwaarden?

In onze huwelijkse voorwaarden staat dat er bij scheiding of overlijde... >>


Erfenis voor neven en nichten

Ik ben bewindvoerder van een volle (al wat oudere)nicht. Zij is de eni... >>


zwager overleden

onlangs hoorden wij dat onze zwager/broer is overleden. Hij heeft via ... >>


beneficair aanvaard

heb een vraag ben ik ook verantwoordelijk als mijn broer mogelijk schu... >>


Gescheiden en toch pensioen?

Beste heer van de Grient, vorig jaar is een oom van mij overleden, hij... >>


afzien van erfenis ten gunste van nicht/neven

Ik ben een Nederlander woonachtig in Japan. Mijn moeder is recent over... >>


Verduistering en verzwijging na bewind

Ik zal het zo duidelijk mogelijk voor u trachten te formuleren. Mijn o... >>


onderpand

Mijn man en onze zoon hebben samen een pand, nu wil mijn zoon dat pand... >>


Verklaring van Erfrecht

Beste, Mijn moeder heeft ooit een levenstestament laten maken dat zi... >>


bewindvoering

Geachte heer van de Griend, mijn zus woont in een instelling vanwege ... >>


Erfgenaam alleenstaande broer

De broer van mijn overleden echtgenoot is alleenstaand en diens broers... >>


erfenis verwerpen

Schuldeiser van overledene schijft mogelijk erfgenaam aan om de schuld... >>


Overleden persoon

Leeft mijn broer nog. ... >>


Verwerpen erfenis

Mijn vader heeft schulden en is behoorlijk op leeftijd. We hebben een ... >>


Koopwoning eerst 2 jaar huren, verstandig.??

Zeer geachte heer/mevrouw; Even een vraagje: In principe kan ik een wo... >>


Ik ben een stapje verder gekomen.

Dankzij Uw antwoord op vraag 64138 heb ik de bewind, mentorschap van o... >>


Hoe kom ik uit de loop

De ING bank wil een akte van overlijden om mij toegang te geven tot de... >>


Verweping erfenis

Mijn stiefdochter is overleden ben ik aansprakelijk voor de schulden d... >>


Ontruimen verzorgingshuis terwijl we erfenis willen verwerpen

Beste heer, mevrouw, Graag leg ik dan een vraag/kwestie voor. Mi... >>


How to claim on a policy

I have four policies that my father has with your company - from 1931,... >>


vordering erflater op kind

moeder overlijdt; er zijn 3 erfgenamen, een van de erfgenamen heeft in... >>


Demente tante

Goedenavond Mijn naam is Mercedes Mijn tante is op 1 september 2... >>


Erfenis vader

Ik heb sinds kort een andere rekening en ook bij een andere bank maar ... >>


ING

mijn echtgenoot is overleden,we hebben een testament op de langstleven... >>


Geen antwoord op mijn vraag

Graag heb ik gewoon antwoord op mijn vraag. Er was al navraag gedaan b... >>


Onverdeelde boedel

Al 10 jr zijn er een negental bezittingen onverdeeld gebleven. De onde... >>


Constructie onterving (2)

Met grote belangstelling heb ik kennis genomen van uw reactie op het b... >>


Verjaring

Kan 7 jaar na een overlijden van een moeder en de verdeling van de erf... >>


inzage dagboeken

mijn moeder heeft 40 dagboeken nagelaten. Hierin staat verhalen, gegev... >>


Rechten ingeschrevene koophuis

Mijn schoonmoeder heeft een koophuis, een dochter woont bij haar. Wann... >>


verwerpen ' buitenlandse' nalatenschap

Geachte heer, een vriendin van mij vroeg mijn advies over iets waar ik... >>


Vordering rente lening uit nalatenschap.

Op 3 december 2008 heeft mijn in 2019 overleden echtgenoot een schulde... >>


boedel huurperceel

Mijn zus die in Sur. woonde op het ouderlijk perceel te Lelydorp is in... >>


Erfenis en auto

Mijn vrouw en een zus zijn door de zus die is overleden benoemd tot ex... >>


erfrecht

situatie als volgt: enige ongehuwde broer van mijn vrouw is komen te o... >>


Erfgenaam woont tot aan de verkoop in ouderlijk huis

Samen met mijn broer ben ik erfgenaam. De vraag die ik heb is het volg... >>


Privegraven en boedelverdeling

De erflater mijn vader had 4 privegraven Mijn jongste broer zegt dat h... >>


Opeisen erfenis

Beste heer van de Griend, Graag ontvangen wij uw visie en advies in... >>


ouderlijk huis na overlijden

Hoe lang mag een inwonend (meerderjarig) kind in ouderlijk huis blijve... >>


Vervolg vraag 62654

Super dank voor snelle reactie. Wat mij juist in denken zet er was gee... >>


huis in Frankrijk

wat is mogelijk om ons huis in Frankrijk een stichting te maken... >>


raar antwoord

extra erfbelasting over de erfbelasting…? dat begrijp ik niet... >>


Ouder overleden in buitenland

Goededag. Mijn vader is lang geleden naar Spanje geëmigreerd met z... >>


bij gezamelijke rekening voor overlijden geld opnemen

Bij een gezamelijke rekening ,moet het geld weer teruggestort worden... >>


Wat zijn de gevolgen

Goedemiddag, Mijn man is 18 jan overleden wij zijn 04-08-1998 getrouw... >>


verwerpen erfenis

hoi, wij krijgen binnenkort een erfenis van mijn broer, deze is ongene... >>


overleden in Zuid Afrika, Nederlandse schulden

ik ben enige erfgenaam van mijn overleden ouder. Deze is in Zuid Afrik... >>


Nalatenschap

Ik heb te maken met een nalatenschap van mijn oom. Het is zeer aanneme... >>


mede-eigenaar huis schoonmoeder

Mijn schoonouders waren in gemeenschap van goederen gehuwd en hadden 1... >>


Erfenis verdelen bij niet kunnen vinden van 1 erfgenaam

Mijn tante is overleden en er zijn een aantal in Nederland woonachtige... >>


Vader overleden maar al 30 jaar geen contact, nog andere erfgenamen zo

Hallo, Mijn vader is deze week overleden. Ik had helaas al meer dan... >>


Zou graag in contact komen

Wij hebben een soort gelijke situatie meegemaakt, de vrouw van mijn ov... >>


erven woning door studerend kind

Als mijn meerderjarige studerende dochter het huis erft kan zij dan de... >>


vererving via inkoop van neef

Ik wil graag een recreatiewoning in de familie houden. Kan mijn neef z... >>


moeder naar een tehuis, kind huurt woonhuis

Mijn moeder staat op de wachtlijst voor een zorginstelling. Wij willen... >>


vervolg negatieve erfenis

Geachte Mr van de Griend, Dank u voor uw bericht. Nu reist de volgen... >>


erfrecht bij negatieve erfenis

Goedenavond Mr van Putten, Voor een familie zou ik graag de volgend... >>


Nalatenschap bij overlijden van persoon die onder bewindvoering staat

Broer is onder bewindvoering. Ondergetekende is gevraagd de nalatensch... >>


Wat is redelijk?

Dag, Ik, 66 jaar en kinderloos, woon al 25 jaar samen met iemand die ... >>


Roerende zaken

Wat valt er onder roerende zaken? Valt daar ook auto’s, boten en mo... >>


erfenis

Mijn moeder is pas overleden. Ik kreeg een belletje van mijn oudste zu... >>


kind erft woning die we willen houden

Mijn zoon van 12 heeft o.a.een woning geërfd. Hypotheek kan niet op z... >>


Erfrecht

Hallo, ik ben alleenstaand, eigen huis zonder hypotheek, wat eigen gel... >>


Erfrecht

Wij hebben een verklaring van erfrecht in ons bezit de notaris heeft d... >>


Woning op naam krijgen bij uitsluitingsclausule

De moeder van mijn vriendin is overleden en heeft in haar testament de... >>


inzien testament

Geachte heer vd Griend, Zou ik evt met u een telefonisch consult ku... >>


verwerpen erfenis

Wij hebben de crematie van alleenstaande broer geregeld, maar willen d... >>


erfenis verwerpen

beste, als mijn vader overlijd wil ik de erfenis verwerpen. Mijn br... >>


erven van huis

Samen met broer en zus heb ik n huis uit nalatenschap van moeder verkr... >>


Zwager overleden, vriend onbekwaam

Mijn zwager en broer is kortgeleden overleden, zijn vriend is al een j... >>


Erfverdeling

Mijn zoon is gestorven door een aflopende ziekte en ook mij ex .er is ... >>


verwerpen of benificiar aanvaarden

Mijn partner is op 6 mei overleden onze oudste zoon is erfgename 21 ja... >>


Verwerping erfenis

Geachte M., Mijn broer, staat onder curatele bewindvoering, is onge... >>


overlijden enige zus

mijn nog enige zus voor wie ik altijd gezorgd heb is recent overleden ... >>


vervangende handtekening bij problematische mede (kind)eigenaar

mijn 3 kinderen hebben het deel van hun overleden vader geerfd in ons ... >>


Verklaring van Erfrecht verkoop huis

Onze langstlevende ouder is overleden. Het huis staat nu nog op haar n... >>


Auto van een erfenis

Onlangs is mijn vader overleden. In het testament heeft mijn vader de ... >>


Machteloos

Mijn oom overleed op 10jan., omdat hij ongehuwd en geen kinderen had b... >>


Erfenis opa

Mijn opa heeft in zijn testament gezet dat ik en mijn broers ieder 1/3... >>


Wat als er geen overeenstemming is ?

4 juli 2020 reeds 5 jaar onverdeelde boedel en geen overeenstemming tu... >>


Roerende zaken

Geachte Heer, Valt antiek, sieraden en geld in huis ook onder Roere... >>


eigen bijdrage CAK

Echtgenoot opgenomen in het verpleeghuis en overleden. Mag de eigen bi... >>


efrecht

Mijn broer Jan heeft op de dag van overlijden van broer Paul diens lap... >>


erfrecht

Maken na het overlijden van mijn broer op zijn laptop aantoonbaar gewi... >>


erfrecht

Mijn broer, weduwnaar + geen kinderen, is in 2012 overleden, mijn moed... >>


reiskosten

Mijn broer is vorig jaar overleden en laat zonder testament een appart... >>


Verwerpen erfenis

Mijn vader is onlangs overleden. Ik heb al de formulieren ingediend o... >>


Erven deel huis mede eigenaar

Vader en zoon zijn samen eigenaar van een huis. Moet de zoon erfbelast... >>


erfenis

Beste Mijn vriend zijn oma is 20 jaar geleden gestorven en is zijn no... >>


Huis erven

Beste lezer, Ik heb een korte vraag. Ik ben enig kind en woon op mi... >>


Bewindsvoedersrechten na het overlijden van desbetreffende persoon

Mijn oom had een vewindsvoerder'(geen familie) Hij is vorige week ove... >>


opsporen erfgenamen

Mijn ex-man is overleden in 2004. Nu is mijn dochter is overleden. Er ... >>


verklaring van erfrecht/boedelvolmacht.

Geachte, na opruimen van mijn eigen administratie kwam ik de boedelvo... >>


Notaris heeft akte van erfrecht op gesteld

Ik heb schriftelijk een verzoek in gediend om het dossier of kopie on... >>


Wanneer aanvaardt je zuiver de nalatenschap als erfgenaam.

Wanneer aanvaardt je zuiver de nalatenschap als erfgenaam. Ik heb gewo... >>


Als gemachtigde zoon verantwoordelijk voor uitstaande schuld?

Mijn moeder is op 12 januari jl. overleden. Ik ben gemachtigd voor haa... >>


mede-eigenaar

Geachte mevrouw/mijnheer, Wij hebben een vraag gesteld. Als wij in uw... >>


stichting opzetten voor 4 paarden na overlijden eigenaar

mijn broer heeft 4 paarden, kunnen wij een stichting opzetten, voor he... >>


huis

in 2000 heeft mijn moeder het huis bij de notaris vast laten leggen ... >>


mede-eigenaar

Geachte mevrouw/mijnheer, Namens een goede kennis Frans (weduwnaar) s... >>


erfrecht

mij moeder is al 18 jaar overleden ik had geen contact meer met haar d... >>


Erfenis

Mijn vriendin en ik hebben samen een huis geërfd. Zij koopt mij uit. ... >>


huis erven van broer

mijn broer is weduwnaar, en heeft geen kinderen. hij heeft in een test... >>


erven en zus laten wonen in huis onbepaalde duur

onze beide ouders zijn gestorven, een zus woonde nog steeds bij hen in... >>


Ben ik verantwoordelijk voor de schulden van mijn dochter ná haar ove

Mijn dochter is drugsverslaafde en is suïdicaal. Zij heeft ook schuld... >>


Testament

Is het noodzakelijk om een notaris in te schakelen van een testament o... >>


Huis van moeder

Geachte, Ik heb het vruchtgebruik van het huis van mijn moeder die i... >>


huis huren moeder

Mijn moeder heeft een hersenbloeding gehad, en woont nu in een verzorg... >>


Erfenis

De dochter van me oom is een dag na der vader overleden in Duitsland. ... >>


hypotheek

Ik woonde samen met mijn moeder,ze is helaas overleden vorige week. i... >>


nalatenschap beneficiair aanvaarden

Goedendag, Ik heb een brief van een notariskantoor ontvangen met da... >>


afhandeling vsaststellingsovereenkomst

goede morgen. Mijn vader is overleden en heeft een testament waarin h... >>


Handgeschreven herroeping van eerder handgeschreven aanvulling testame

L.S Graag zou ik een handgeschreven verandering willen aanbrengen als... >>


Vermoede dat iemand mijn hantekening gezet heeft

Ik heb het vermoeden dat een familie lid mijn handtekening heeft gezet... >>


Onwillige mede erfgenaam

Mijn jongere broer die een paar jaar bij moeder heeft ongewoons werkt ... >>


Recht op ingepikt grond

Mijn moeder die niet meer leeft en ik enig kind ben Had een beste s... >>


Kosten

Geachte Heer,Mijn moeder is kort geleden gestorven.Aangezien ik in he... >>


opmaken bezwaarde vermogen

Geachte heer Van de Griend, Ik ontving de volgende vraag in de nazo... >>


Erven van ongehuwde zus

Mijn zus heeft alleen een een klein bedrag op haar spaarrekening. Ik ... >>


erfrecht en volmacht

De moeder [ 95 jaar]van wijlen mijn echtgenote heeft bij leven en bij ... >>


Erfrecht

Hoe kan ik een notaris vertrouwen?... >>


Hoe wordt afwikkeling van nalatenschap in gang gezet?

Geachte lezer Mijn vader is vorige maand overleden. Ik heb niets te m... >>


Wie heeft recht op de uitvaartverzekering?

Mijn ex-man is op 13 jan 2016 overleden. Vanaf 1 nov 1996 tot 1 jan 20... >>


Ten laste van wie zijn de kosten notaris?

Geachte heer/mevrouw, Na een overlijden is de verdeling van de erfe... >>


Weer terug bij de notaris en nu?

hallo ik heb een brief gestuurd naar de rechter. en die geeft als an... >>


Kan stiefzoon weigeren papieren te leveren nodig voor de verkoop huis?

Stiefzoon in Portugal moet nakomelingen onderzoek laten doen in Portug... >>


Wie heeft recht op de bankrekening?

Mijn partner is overleden,wij hadden een gezamenlijke. rekening.En sam... >>


Kan in de plaatsstelling als erfgenaam?

een echtgenote verwerpt de erfenis na het overlijden van haar man even... >>


Wat zijn de kosten van de notaris?

Kunt u mij vertellen wat de kosten zijn als: de kinderen afstand doen ... >>


Wat nu na verwerping?

De kinderen hebben verworpen Erg dom nu kan ik niet meer de crematie ... >>


Kan een onwettig kind erven?

Ik ben officieel mentor van een licht verstandelijk beperkte man van 6... >>


Wat als de notaris het erfgeld van mijn moeder vasthoud en verder niet

Mijn moeder zat in een zorginstelling en die hebben de notaris uitgeko... >>


Wat moeten we doen als erfgenamen?

LS Mijn broer is alleen staand en heeft geen kinderen. Hij heeft (w... >>


Wat moet ik doen als ik beneficair wil aanvaarden?

Ik sta in een testament benoemd als erfgename en mijn 2 kinderen. Kri... >>


Kan ik de gemeenschap van goederen verwerpen?

Wat moet ik doen om de gemeenschap van goederen te verwerpen?... >>


Van wie zijn de sieraden?

Mijn vraag is, vervolg van 56416.Mijn vrouw bewaarde de sieraden van h... >>


Wie heeft recht op de sieraden

Mijn vrouw is overleden,en ik ben de erver.Maar mijn vrouw had de sier... >>


Kan een erfgenaam in het buitenland een volmacht afgeven?

Dit jaar zijn zowel een tante als haar echtgenoot overleden. De verwac... >>


Wat zijn de vereisten voor aankoop van een huis?

door wie wie word dat vastgesteld het moet toch op papier staan met da... >>


Wanneer stopt de huur?

Zoon huurt huis van overleden vader betaalt huur aan zijn broer;Nu koo... >>


Wat mag een bewindvoerder vragen?

Mijn zus zit in de schuldsanering, Mijn vader is overleden en ik regel... >>


Is er een nalatenschapsmakelaar?

Is een nalatenschapsmakelaar: notaris, rechtsgeleerde, fiscalist, ???... >>


Hoe kan je verwerpen?

Beste, Mijn neefje woont nog thuis en mijn alleenstaande oom heeft... >>


Heeft schoonzus recht op klok?

L.s. Mijn broer heeft enkele jaren geleden aan mijn moeder gevraagd... >>


Mag de bewindvoerder gegevens vragen?

Mijn vriend zit onder bewind en loopt in de schuldsanering. Sinds kort... >>


Telt de eenmalige uitkering bij de nalatenschap?

Als ik het goed heb begrepen, telt een eenmalige uitkering van de werk... >>


Wat te doen met een niet-meewerkende erfgenaam

Samen met mijn zus ben ik benoemd als executeur van de nalatenschap va... >>


Kun je een erfenis van te voren verwerpen

Mijn vader leeft nog maar heeft zich het afgelopen jaren in een bijzon... >>


Hypotheekrenteaftrek na overlijden van toepassing?

Na het overlijden van mijn vriend, waar ik geen samenlevingscontract m... >>


Wat is de situatie na overlijden zoon?

mijn zoon is onlangs overleden,hoe gaat dit verder met de hypotheek va... >>


Behoort een fossielenverzameling tot de nalatenschap?

valt een fossielenverzameling onder erfenis... >>


Woer betaalt geërfde schulden?

L.S., Als iemand 1 miljoen achterlaat aan 10 erfgenamen krijgt iedere ... >>


Van wie is een uitkering aan minderjarige kind?

Mijn ex- echtgenoot is 15 jaar geleden overleden. Uit zijn levensverze... >>


Heb ik als erfgenaam recht op informatie?

GoedeMorgen ,ik heb op 4 februari 2018 vernomen dat ik in het testamen... >>


Wie maakt de waardeverklaring bedrijf?

Goedemorgen. Ik ben executeur. Mijn overleden partner had met iemand ... >>


Zijn de verkoopkosten verkoop woning van overleden moeder aftelkbaar?

Van een vriendin van mij is haar moeder overleden. Haar moeder had een... >>


Wat te doen als een erfgenaam post van de executeur weigert?

Geachte Heer C. van de Griend. Post van de executeur aan een van de er... >>


Kan kleinzoon de erfenis nog verwerpen?

Goedemorgen, mijn zoon heeft onlangs een ticket voor mijn moeder na... >>


Mogen wij vakantiegeld vanuit uwv ontvangen?

Geachte Heer/Mevrouw, Onze overleden (schoon)vader heeft nog recht... >>


nogmaals FIAT JUSTITIA

Geachte mr.van der Putten, Er staat in kapitalen geschreven FIAT JUS... >>


Komt er beslag op de spullen?

Woon zelf nog bij m'n moeder in ouderlijk huis, vader is overleden en ... >>


Worden de advocaatkosten van één erfgenaam betaald uit de nalatensch

Goedemiddag Heer C. van de Griend, Als een erfgenaam, die zelf geen co... >>


Wie betaalt de notariskosten?

Wie betaalt de kosten van afwikkeling van een nalatenschap; de erfgena... >>


Mag de gevolmachtigde de volmacht doorgeven?

Mijn moeder is onlangs overleden en nu heb ik mijn broer gevolgmacht v... >>


Horen de kosten uitvaart tot de kosten erfenis?

goedendag, op 29 oktober 2017 is mijn dochter overleden, zij woonde in... >>


Mijn tante is overleden. Wat moet/kan ik doen?

Geachte heer/mevrouw, Op vrijdag 15 december 2017 ontving ik een ch... >>


Wat moet ik doen als erfgenaam?

Mijn vader de langst levende is overleden. Er is een testament en mijn... >>


Wat moeten we doen als we met 4 kinderen het huis hebben geerfd?

Wij hebben met 4 kinderen het huis van onze ouders geërfd . Een klein... >>


Mag ik het huis verkopen?

kan ik mijn woning verkopen zonder toestemming van mijn kinderen ook ... >>


Wat gebeurt er met overlijdensverzekering ex partner?

Mijn zwager is overleden en heeft een koopwoning op naam met zijn al 1... >>


Aan wie moet de zorgtoeslag worden terugbetaald?

Ik wikkel de financiele zaken af van een overledene. Deze heeft nog ee... >>


rechtgeldigheid erfenisuitsluiting na investering en huwelijk

Geachteheer / mevrouw: Mijn partner en ik willen scheiden. Nu zegt ... >>


Hoelang kan ik een geërfd huis huren?

Mijn moeder is verhuisd naar een serviceflat (huur) . Zij is eigen... >>


Welke rechten heeft de familie?

Mijn broer is enkele dagen geleden overleden. Nu is zijn zoon de wetti... >>


Wat te doen als mijn zuster geen informatie geeft.

Goedenmiddag, ik ben verwikkeld in een strijd met mijn zuster over de ... >>


Wat kan ik doen als zus geen informatie geeft?

Mijn zuster heeft zich op grond van Zij is de oudste alles toegeëigen... >>


Kan ik rekening en verantwoording aan zus vragen?

Goedemiddag, mijn zus heeft het op zich genomen om de nalatenschap van... >>


Erf ik twee keer van een kinderloze tante?

mijn kinderloze tante, man is ook al overleden, is overleden. ik erf s... >>


Kan ik zomaar de id kaart en sleutel vd woning van mijn overleden broe

De politie heeft mij meegedeelt dat ik op buro de sleutels en de id ka... >>


Kan iemand voor overlijden al verwerpen?

Goeiedag Allemaal, Kom uit een gezin van 5 kinderen. Mijn vader is... >>


Wat als de notaris geen kopie van het testament stuurt?

Hallo, Ik ben recent aangewezen als executeur, zonder dat ik hierva... >>


Kan een erfgenaam akkoord over uitbetaling intrekken?

Mijn moeder is 31 mei 2017 overleden, Na betaling van de uitvaart kost... >>


Hoe zit het met een erfenis vriendin uit Australië

Ik heb vriendschappelijk contact met een dame uit Australië en die te... >>


Reiskosten tbv nabestaande

Goedenavond, Mijn moeder is vorig jaar november overleden. Mijn zus en... >>


Kan de verkoop van een huis worden tegengehouden?

een kennis heeft samen met zusje huis geerfd, vrij van lasten, veel p... >>


Kan ik het verwerpen erfenis herroepen?

Bij het overlijden van mijn broer heeft zijn vriendin (inwonend id gez... >>


Zijn er extra kosten verbonden aan aanwijzen van een gevolmachtigde in

Beste Medewerker, ik heb namens mijn moeder een vraag. Mijn moede... >>


Wat te doen als alle erfgenamen hebben verworpen.

Er is sprake van een negatieve nalatenschap. Alle erfgenamen hebben de... >>


Wilsbeschikking

Hallo, mijn moeder heeft 4 maanden voor haar dood een verklaring op ge... >>


Kan een erfgenaam de erfenis aan een ander laten uitbetalen?

Mijn neef in Amerika heeft ongeveer €500,= geërfd van een oom. Mij... >>


Wat moet is doen voor afwikkeling Nederlandse nalstenschap in de VS

Mijnh, NL vader overleden in NL, met NL testament. Ik enig erfgenaam. ... >>


Zus blijft in woning, wat is fair?

L.S., recent hebben mijn zus en ik het huis van onze moeder geerfd. Mi... >>


Mag de bank een overlijdensbewijs vragen?

hallo, 8.5 jaar geleen vader overleden bankzaken gaan regelen voor mij... >>


Rang kindsdelen op uitdelingslijst

De nalatenschap van de 2e overleden ouder is beneficiair aanvaard. Er ... >>


Hoe moet ik mijn erfdeel opeisen?

maar ze willen niets uitbetaling van kindsdeel ze zeggen jij krijg nie... >>


Zijn reiskostenvergoeding erfgenamen aftrekbaar?

Twee vragen: Zijn de reiskosten die je maakt voor het regelen en bi... >>


Moet een geldelijke vergoeding worden betaald?

De kinderen van mijn overleden wettelijke samenwonende (overl 29-04-20... >>


Is het verstandig de geerfde gezamenlijke studentenwoning te behouden?

Mogelijk erf ik samen met mijn broertje een afbetaalde studentenwoning... >>


Moeten wij v erwerpen?

Onze broer is onlangs overleden. Het was een niet natuurlijk overlijde... >>


Wanneer gedraag ik me als erfgenaam?

Na het overlijden van mijn vader wil ik graag op zijn facebook het lat... >>


Hebben wij recht op pensioen?

Mijn moeder is overleden hebben wij nu als 3 kinderen recht op haar pe... >>


Wat is een wilsverklaring?

hoop dat ik nu wel in de juiste rubriek mijn vraag stel. ik wil graag... >>


Is er een verschil tussen een zorgverklaring en behandelverbod?

meneer van de Griend, Is een zorgverklaring hetzelfde als een behan... >>


Kan er sprake zijn van verrekening negatieve erfenis?

Ik zit met het volgende probleem: Mijn dochter is anderhalve maand... >>


Kun je (nog) een kindsdeel weigeren?

Hallo mijn vriendin heeft autisme en borderline en depressie,en moya... >>


Kunnen we de woning met hypotheek in vruchtgebruik geven?

Geachte heer / mevrouw, Wij hebben helaas moeten vernemen dat onze mo... >>


Kan ik na overlijden rekening en verantwoording vragen?

Sinds het overlijden van mijn vader zorgt mijn broer voor de financië... >>


Kan een schuld gehalveerd worden?

Mijn vader is overleden. Geen testament, huwelijkse voorwaarden of lev... >>


Hebben kinderen recht op vergoeding bij een bedrijfsopvolgingsregeling

Mijn ouders hebben een familiebedrijf. Zij zijn voornemens deze te sch... >>


Moet ik het nabestaande pensioen van ex inleveren?

ik zit nu in de wsnp maar me ex is overleden moet ik het nabestaande p... >>


Geldt een meerderheids beslissing tussen erfgenamen?

Is het in Suriname zo dat de meerderheid van de erfgenamen bepaald of ... >>


Naar wie gaat de erfenis?

Mijn oudoom is 2 weken geleden overleden. Hij had geen testament opge... >>


Wie moet nu wat doen na overlijden Tante?

De tante van mijn vrouw (die was de enige, die nog naar haar omkeek) i... >>


Heeft de nieuwe partner van vader rechten?

Goedenavond, Mijn vader heeft een nieuwe partner en gaat samenwonen. ... >>


Zijn er kosten verbonden aan uw antwoord?

Goedenavond , zijn er kosten aan verbonden als u antwoord geeft op ee... >>


Hoe zit het met een huis in Spanje?

mijn ouders hebben vakantiehuis in spanje . Vader is december 2016 ove... >>


Mag een bank uitvoering van een betaling weigeren?

Ik heb de rekening van de inkomsten belasting van mijn onlangs overled... >>


Wat gebeurt er met een schenking bij weigering erfenis?

Ik begrijp dat een schenking binnen 180 voor overlijden wordt opgeteld... >>


Wezenpensioen en naamsverandering

Geachte Heer, Graag zou ik een antwoord ontvangen op de volgende vrage... >>


Wie zijn de erfgenamen?

Mijn neef is overleden. Hij had weinig geld en bezittingen en wel enke... >>


Erfenis/ter herinnering

Een nicht van mijn twee zussen en mij is in Canada overleden (woonde d... >>


Ben ik aansprakelijk voor de schulden?

Mijn vader is vorige week overleden en mijn broer zit in de schuldsane... >>


Verwerpen en dan?

Mijn neef wilt de erfenis van mijn overleden oom verwerpen. Er is een ... >>


Bericht bij overlijden

Geachte heer van griend,mijn vader is 14 februari 2017 overleden,mijn ... >>


Wat te doen bij beneficiaire aanvaarding.

Goedemorgen, Mijn zoon is de enige erfgenaam van zijn vader die nu... >>


Is vrijstelling van overdrachtsbelasting mogelijk?

Stel een huwelijk in gemeenschap van goederen mbt de woning en de inbr... >>


Moet ik overdrachtsbelasting betalen bij aankoop 50% woning van echtge

Is bij een huwelijk met koude uitsluiting overdrachtsbelasting verschu... >>


Wie gaat de erfgenamen opsporen?

Donderdag, 23 februari 2017/19:40 Geachte mevrouw/meneer, Beide oude... >>


Wat te doen indien 1 van de kinderen tijdelijk in de woning wil wonen?

Beste LS, Mijn vader (alleenstaand) overlijd binnenkort. Op dit mom... >>


nalatenschap bankrekening

Mijn vader is in 2005 overleden en nu is mijn moeder ook overleden,ik ... >>


Mag ik tijdelijk inwonen in het koophuis van mijn overleden ouders?

Beste mijn eerdere vraag was of ik in het huis kon zitten van mijn... >>


Taxatie nodig voor het kopen huis moeder door één van de erfgenamen?

Mijn broer wil het huis van mijn moeder kopen. Nu is het huis enkele w... >>


Wat gebeurt na overlijden met het gehuurde ouderlijk huis?

Hoi, heb een vraag, een vriendin van mij, zit gehuurd in het ouderlijk... >>


Heeft inwonend kind rechten na overlijden?

Mijn schoonzus is bij haar 87 jarige moeder in gaan wonen. Ze heeft ge... >>


Overlijdensuitkering

Mijn client is onder huwelijkse voorwaarden getrouwd. Haar man is rece... >>


Wie kan de afwikkeling van de erfenis verzorgen?

Hallo, mijn schoonouders zijn in 2007 gescheiden van tafel en bed.... >>


Mag één van de erfgenamen zonder overleg geld opgenomen?

Beste heer/mevrouw, Mag een zus zonder overleg zomaar geld van de r... >>


Is een verklaring van erfrecht verplicht?

Is een verklaring van erfrecht verplicht en wie kan deze van mij verla... >>


moet ik mijn kinderen ook laten onterven

Mijn oma gaat binnenkort overlijden en heeft een hoop schuld . Ik als... >>


Is mijn moeder wettelijke erfgename?

mijn overleden halfbroer heeft een testament op laten stellen. Zijn pa... >>


Wat gebeurt en als je geen keuze maakt als erfgenaam?

Ik en mijn 2 halfbroers zijn erfgenamen van mijn overleden halfbroer. ... >>


Wie betaalt de hypotheekrente?

Tot de nalatenschap van mijn broer valt ook de koopwoning. Ik ben o.a.... >>


ondertekening van kwijting en decharge

Geachte dame / heer, Wij hebben tezamen met de kwijting en decharge... >>


Wat is de relatie tussen een legaat en een bijstandsuitkering?

Mijn zus ontvangt een bijstandsuitkering. Zij woont in het (tweede) hu... >>


Mag ik tijdelijk inwonen in het koophuis van overleden ouders?

Beste , ik heb een vraag Mijn ouders zijn alle 2 overleden nu staa... >>


Wat erft een (klein-)kind als moeder eerder is overleden dan de grooto

situatie er zijn opa en oma 2 zoons (waarvan 1 gehandicapte zoon)... >>


Moeten aangetrouwen ook verwerpen?

Moeten aangetrouwden ook verwerpen. Moeten minderjarigen kinderen en ... >>


Wat betaalt een kind die tijdelijk in de woning wil blijven wonen?

Na het overlijden van de langstlevende vader, mag de zoon nog uiterlij... >>


Is verwerpen bij positieve erfenis zinvol?

Lastige vraag: beide ouders overleden, broer (ruime financiële positi... >>


Wat zijn de fiscale gevolgen van aankoop grond met geplande bestemming

Geachte, Ik ben van plan een stuk grond (verder genoemd perceel B, ... >>


Wat is de inhoud van een verkoopregulerend beding?

3 jaar voor het overlijden van mijn vader in 2012 hebben mijn ouders h... >>


Wie is gerechtigd tot een overlijdensuitkering?

Mijn moeder heeft het overgelopen jaar officieel bij ons ingewoond (do... >>


erfrecht

Goede avond, Onlangs is mijn vader overleden. Op de uitvaart komen... >>


Voorkeursrecht na verdeling inboedel

Wij staan op het punt een huis te kopen dat een nalatenschap is van va... >>


Vereffening

Geachte meneer van de Grienf, Kunt u me uitleggen wat wettelijke vere... >>


Erfenis uit buitenland

Een familielid is helaas overleden. In zijn testament heeft hij mij be... >>


Begrafenis betalen voor overblijvende ouder

Mijn vader heeft net voldoende geld om de begrafenis van mijn moeder t... >>


Kinderen met zijn drieën eigenaar huis overleden moeder

Mijn moeder heeft een vrijstaand huis zonder hypotheek, na haar overli... >>


Tweetrapstestament

Mijn moeder is onlangs overleden. Zij had een langstlevende testament,... >>


mijn tante is overleden

hallo ik heet jaap de vries en mijn tante is vorige maand overleden ze... >>


hoe lang mag een vruchtgebruik verhuren

Moeder heeft vruchtgebruik van een huis wat ze in 1980 voor 5 jaar ver... >>


verdeling erfenis op overlijden datum of aanvraag scheidingen datum?

Ik wil graag weten welke datum voor de verdeling van de erfenis genome... >>


Inboedel(verbouwing)

Geachte notaris, Wij hebben met zn7een huis(boedel)en een neefje van ... >>


Spullen uitgeleend aan een overleden persoon, erfenis is verworpen.

Hallo, ik heb een vraag over de spullen in een verworpen erfenis. E... >>


verklaring van erfrecht noodzakelijk?

Beste, ik ben bezig met de afhandeling van de erfenis van mijn vader, ... >>


Door levensverzekering te accepteren weer erfgenaam?

Beste meneer van de Griend, Na elf jaar geen contact met mijn vader... >>


Vader leeft nog

Na het overlijden van mijn moeder is mijn zus met mijn vader die demen... >>


Welke prijs is redelijk

Inmiddels is het huis getaxeerd van 245000 met een koopprijs erop van ... >>


inzage

erfrecht : op 20 juli is mijn moeder overleden. Ze woonde nog zelfstan... >>


Aanslag zorgtoeslag

Goedemorgen, in April 2015 in mijn moeder overleden. Mijn moeder heef... >>


Bankpas

Mijn broer heeft de bankpas van mijn moeder zonder daarvoor gemachtigd... >>


erfgenaam reageert niet

mijn tante is overleden zonder testament. haar jongste zus met dochter... >>


Overname verhuurd huis van ouders?

Mijn moeder is recent naar een verzorgingstehuis verhuisd. De eigen wo... >>


pand met huurders in erfenis vader en tante

een pand (2 woningen+1 winkel) zit in een erfenis van mn vader en zijn... >>


erfrecht en vruchtgebruik verkoop huis

Mijn echtgenoot is 12 jaar geleden overleden en wij waren toen in het ... >>


belofte

Als vader op zijn sterfbed de zoon laten beloven schulden van de moede... >>


Executeur

L.S. Is een executeur die tevens erfgenaam is, persoonlijk aansprakeli... >>


bewindvoerder

mijn zuster is overleden had geen man en kinderen ze is eerst naar een... >>


verdeling

Geachte, onlangs is pa overleden. hij had een boerderij waar mijn broe... >>


oproepen erfgenamen

Mijn zoon is 26 juni 2016 overleden, was dakloos en verbleef in Utrech... >>


geld voor vriendin?

mijn vader, alleenstaand, ongehuwd heeft bedacht om zijn vriendin mee ... >>


Zus wil huis kopen

Mijn vader is onlangs overleden en mijn zus en ik erven zijn huis met ... >>


Verdeling erfenis

Alleenstaande vader is overleden. Legitieme massa 80K (geen schul... >>


erfenis

Moeder is overleden en er is weinig te erven. In eerste instantie hebb... >>


vraag op antwoord vraag 45912

Als je geen contact met je stervende vader mag hebben en je bent ook n... >>


koopwoning vriend.

Vraag: mijn vriend en ik willen straks begin volgend jaar samen gaan w... >>


Rechten halfbroer

Mijn vader en moeder waren tot het overlijden van mijn vader getrouwd.... >>


Na overlijden in zorgcentrum: men wil wel de begrafenis regeln, niet d

Een bewoner van ons zorgcentrum is overleden. Er was geen enkel contac... >>


machtiging

Mijn ouders, woonachtig op de Antillen, zijn in 2013 overleden. Ik ben... >>


erfenis weigeren

Geachte, Als een ouder twee jaar geleden overleed met achterlaten ... >>


begrafeniskosten

Op Vraag nummer: 45865 geeft u als antwoord dat de kosten op de erfge... >>


akte van verdeling

Kunnen de erven van mijn overleden ex-man die onlangs is overleden e... >>


vereffening kosten benificiair aanvaarden

Heb met mijn 2 broers en 1 zus een erfenis te verdelen. Mijn broers e... >>


erfrecht

Mijn vader is 2 jaar geleden overleden.Mijn zus en ik hadden al 20 jaa... >>


Ben ik verplicht om te tekeken?

Geachte Mijn moeder is onlangs overleden en 1 kind zit vreselijk acht... >>


grond verkoop aan een van de kinderen

Mijn ouders hebben een stuk grond verkocht aan mijn zus, zonder dat ik... >>


achter halen van schulden van zus na ovelijden 9jaar geleden

er zijn geen papieren of documenten meer voor handen.hoe moet ik,dan v... >>


deel uit zaak

Mijn man heeft met 2 broers een BV. Mijn schoonvader heeft de zaak opg... >>


broer erft alles

kan ik nog iets voorkomen ? mn broer erft Alles van mn vader incl. woo... >>


verrekening kindsdelen bj geldleningen van vader aan kinderen

Tweede vrouw kan de kindsdelen aan de kinderen niet uitbetalen. Reden... >>


Verdeling

Wordt al het geld dan verdeeld over mijn ouders,broers/zussen?? Of ga... >>


zieke schoonmoeder

Mijn schoonmoeder is ernstig ziek en weet dat ze veel schulden heeft. ... >>


negeren testament

Geachte, Ik contacteer u namens mijn moeder. In 2002 is haar vader ... >>


Verdeling uitkering levensverzekering

Mijn vader is in 2005 overleden. Hij was hertrouwd. Zijn vrouw is onla... >>


hyotheek

Ik heb in 2001 garant gestaan voor de hypotheek van een kennis. Ik wil... >>


Executeur nalatig of niet?

Beste meneer Van de Griend, Mijn vader is afgelopen 18 mei overlede... >>


overlijden dochter van mijn man

de dochter van mijn man is ongeneeslijk ziek. Zij is inmiddels 34 jaar... >>


Levens verzekering

Onze moeder is onlangs overleden. Ze had een levens verzekering afgesl... >>


Verkoop woning overleden ouders

Mijn ouders zijn overleden. Er is geen testament. Er is geen executeur... >>


opleveren sociale huurwoning

Mijn broer is terminaal ziek en woont in een sociale huurwoning. Ik he... >>


Hij had een Samenlevingscontract wat nu

Mijn vader is 5 Dec 2015 overleden. Mijn zusje en ik zijn erfgenaam ... >>


Plaatsvervulling bij verwerpen erfenis

Als je een erfenis verwerpt, Erven je kinderen via plaatsvervulling (e... >>


Grondslag 1% executeursloon

Goedendag, Op de dag van overlijden bedragen de saldi van alle bank... >>


drie ongehuwde broers

Geachte mevrouw, mijnheer, Wij hebben een gezin van vijf kinderen,... >>


verjaringstermijn onverdeelde boedel

Mag ik vragen in welk artikel van het wetboek dit beschreven staat?... >>


vordering schenking

Begin 2014 heb ik een bedrag van 15.000 euro gekregen van de partner v... >>


Spullen

Mijn moeder is een aantal weken terug overleden ze had veel schulden e... >>


uitsluiting

Via een door buren opgestelde rouwkaart kwam ik te weten dat mijn enig... >>


verwerpen erfenis tegoed uitvaartverzekering

De uitvaartverzekering van mijn overleden zus is hoger dan de kosten. ... >>


verwerpen tot welke graad in de familie

Mijn (schoon)zus is overleden met schulden. Wanneer mijn man en ik de ... >>


Huurachterstand

Beste, In 2012 is mijn vader overleden. In die tijd woonde ik bij he... >>


heeft tante nu erfenis volledig aanvaard?

Mijn vader is vrij recentelijk overleden en wij als kinderen hebben a... >>


Overlijden

Mijn partner en ik wonen in het huis van mijn schoonmoeder en betalen ... >>


Aanvulling 45894

Dank voor uw (snelle!) antwoord; dat klopt, er is geen sprake van een ... >>


erven/verwerpen

Vader X is gescheiden en heeft drie meerderjarige kinderen. Hij bezit ... >>


verdeling erfenis

Mijn moeder is vorig jaar augustus overleden. Mijn vader 15 jaar geled... >>


overerven kindsdeel

Oma (~8jr terug) en Opa (onlangs) zijn overleden. Zij hadden 3 kindere... >>


Mag mijn broer in het huis blijven wonen?

Mijn vader is 8 maanden geleden overleden. We zijn met 4 kinderen erf... >>


verkoop van woning als vruchtgebruiker

mijn vraag is ,ik heb een koopsovereenkomst met kopers maar mijn doch... >>


Inkomstenbelasting over erfenis uit buitenland

Moët over een erfenis uit buitenland ook inkomstenbelasting worden be... >>


Lening afsluiten met huis als onderpand

Hallo Mijn vader woont in het huis dat hij en mijn moeder jaren geled... >>


Mogelijke erfenis uit Zwitserland

Sinds een week of drie is ons duidelijk geworden dat een tante van ons... >>


onverdeelde boedel

Geachte meneer van de Griend, Mijn moeder is vorig jaar november over... >>


Wat moet ik doen?

Mijn moeder is 81 jaar. Al sinds het overlijden van mijn vader in 1997... >>


geldzaken

mijn moeder 27 maart overleden. Mijn broer was gemachtigd en beheerde ... >>


beheer boedel met BV

In de boedel vallen ook de aandelen van een BV. Er zijn drie kinderen ... >>


In plaatsstelling bij erfenis

Goedendag, Mijn ouders zijn gescheiden, uit dit huwelijk zijn mijn ... >>


verplichting om een nalatenschap af te wikkelen?

Wij hebben als erfgenamen een nalatenschap beneficiair aanvaard. Er zi... >>


Wie betaald de kosten

Ex is overleden. 3 kinderen. Ivm zeer aannemelijkheid schulden hebben ... >>


Wie zet de stap naar de rechter

Mijn vraag is niet beantwoord door 44349. Het gaat mij niet voor de ko... >>


Geen nabestaanden

Iemand komt te overlijden. Er zijn geen nabestaanden. De uitvaart word... >>


Erfrecht bij gedeelde hypotheek

Namens mijn broer en schoonzus vraag ik u vriendelijk om een beetje ui... >>


testament ontvangst

Hoe veel tijd zit er tussen het overlijden en het bekend worden van ee... >>


intrekken ouderlijk huis

mijn pa is pas overleden en men moeder 2 jaar geleden.. ik woon op ee... >>


Schoonmoeder overleden

Mijn schoonmoeder is 5 nov overleden. - 9 kinderen dus erfgenamen ... >>


Vervolg onwaarheden in testament

Allereerst dank u voor uw snelle reactie. De caravan is aangeschaft... >>


opvragen spaar/betaalrekeningen bank

1.kan ik als erfgenaam bij de ING bank de maand afschriften "erven van... >>


kosten

Als ik een vraag stel via deze site is dat dan gratis?... >>


testament

ik ben erfgenaam van een tante een ander erfgenaam heeft de volmacht k... >>


Waar is mijn begrafenis of spaar geld

Mijn ouders hebben een regeling gemaakt om te sparen.met mij geboorte,... >>


erfenis

Mijn vader is overleden en mijn broertje staat onder bewindvoering. Is... >>


Kinds deel

Ik wil weten wat ik eventueel erf Maar kan het niet vragen bang h... >>


erfenis en bewind

Hallo ik sta onder bewind en beheergroep nu krijg ik n deel van de er... >>


erven/verzorgingshuis

Geachte heer, mevrouw, Mijn moeder zal binnen afzienbare tijd overlij... >>


Komst kleinkind

Mijn dochter is zwanger, we hebben eigen huis, met restschuld, mijn ma... >>


verantwoordelijkheid belastingen na overlijden

Goedemorgen, mijn moeder is 25/06/2014 overleden, mijn zus en ik zijn ... >>


Erfenis vanuit Oostenrijk

Geachte heer van de Griend, Afgelopen weekend ontvingen mijn broers... >>


Bewoon appartement van vader

Ben ik verplicht pacht te betalen als vader wil dat ik geen pacht moet... >>


benificiare aanvaarden

Mijn dochter is in mei 2014 overleden, heeft drie minderjarige kindere... >>


aangifte erfbelasting 2014:vraag2n,erfdeel per erfgenaam.

Mijn vrouw is in 2014 overleden.Wij hebben 4 kinderen en waren getrouw... >>


opdracht tot leegmaken zorgkamer

Geachte, Binnenkort gaat er iemand uit de familie overlijden in een... >>


begrafenisbroer

Broer van mijn vrouw heeft geen begrafenisverzekering enzit in de schu... >>


verhuur koophuis

Mijn moeder zit in een zorginstelling maar heeft haar eigen huis nog s... >>


testament

de ING vraagt mij om een copie van testament op te sturen, na overlijd... >>


Hoe rekent de fiscus af?

Ik heb een erfenis die zowel bestaat uit een woning (die vrij is van h... >>


declaratie ET zonder testament

Mijn vrouw heeft de afwikkeling verricht van het overleiden van haar o... >>


bijstand uitkering

Geachte heer/mevrouw, Ik heb Engels paspoort. Ben getrouwd met een Sp... >>


Aanvulling op testament.

Mijn moeder is afgelopen februari overleden. Mijn vader in 2013. Ze he... >>


Erfrecht en nationaliteit

Goedemorgen, Graag zou ik uw advies willen over het volgende. Mijn z... >>


persoonsvervanger bij erfen

Geachte heer, De opa van mijn vrouw is pasoverleden. Haar vader is oo... >>


overlijden moeder

dag, mijn ouders zijn beide overleden, mijn enige broer ook. ik ben de... >>


Uitsluitingsclausule

Wat gebeurt er wanneer je met geld,geërfd met een uitsluitingsclausul... >>


Samen een huis geerfd met vruchtgebruik weduwe

Ik heb samen met mijn broer het huis van mijn vader geerfd waar wij be... >>


broer woont nog in bij mijn moeder

onze broer woont nog bij mijn moeder.als zij overlij kunne wij hem uit... >>


crematie

wil graag info voor een te kopen crematie... >>


testament

mijn tante is opgenomen met dementie in een verzorgings tehuis.ik ben ... >>


waardebepaling huis t.b.v. vaststelling legitieme deel

Onze overleden moeder heeft haar deel van haar woonhuis (zijnde de hel... >>


Erfrecht stiefkinderen

Mijn moeder is in 2002 overleden. Mijn broer en ik komen uit een vorig... >>


Mag notaris toedeling doen aan langstlevende die alle openheid van zak

Geachte heer, Ik wil het volgende aan u vragen. Moeder overleden, va... >>


Waarde nalatenschap ten tijde van overlijden

Wat is "de waarde nalatenschap ten tijde van overlijden" . Is dat ... >>


Duitse Erfenis

1. Mijn zwager heeft van de koude kant van zijn overleden vrouw een er... >>


Inzage stukken na overlijden

Onze moeder is in december 2014 overleden. Mijn broer en ik zijn de en... >>


erfrecht

De oom van mijn moeder (had maar 1 zus en dat was de moeder van mijn m... >>


wat is wijsheid bij verdeling

Ons lijkt het verstandig, om eerst alle kosten rondom de uitvaart in d... >>


huis eigenaar in het buitenland

Mijn familielid heeft in NL een huis gekocht als pied de terre. Hij ko... >>


aanvaarden/betalen schulden?

Geachte heer, mevrouw, Ik heb één vraagje, waarop ik maar geen ee... >>


huurkoop

Beste wat bij huurkoop indien verhuurder of huurder overlijdt kan ee... >>


weigeren openenen van een testament

mijn vrouw regelt alle zaken na het overlijden van haar moeder. Nu hee... >>


Erfenis boot-redelijke uitkoopprijs

Samen met mijn zus heb ik een boot geërfd, die inmiddels getaxeerd is... >>


oplichting / fraude nalatenschap

In de nalatenschap van mijn zus zijn zeer onsmakelijke zaken weer aan ... >>


Opheffing vereffening wat nu?

11 november heeft de rechtbank het volgende beslist: 1) beveelt ophef... >>


schenking

Hoe wordt juridisch gezien,wijziging van huwelijksvoorwaarde naar geme... >>


Boedelregister

Hoe kan ik inzage krijgen van een boedelbeschrijving dat is opgenomen ... >>


Overlijden achtergeblevene levenspartne

Wie ist er verantwoordelijk voor het regelen van de begrafenis en nala... >>


Kleinkind woont in huis van opa

Opa zit in een verzorgingstehuis en onze zoon wil graag in het huis va... >>


Testament, executeur

Hallo, In onze gemeente is een mevrouw overleden in een verzorgingste... >>


Hypotheekvrije woning gedeeltelijk huren

Beste, Mijn vader heeft een hypotheekvrije woning door mijn relatiebr... >>


erfdeel weigeren

kan wanneer je in de bijstand zit je erfdeel weigeren, en naar wie gaa... >>


Erfenis grootouder na verwerping erfenis ouder

Vorig jaar is mijn moeder (langstlevende ouder) overleden. Haar erfeni... >>


lening en erfenis

Tijdens ons huwelijk heeft mijn man een aanzienlijk bedrag van zijn ou... >>


omschrijving partenerschap eenmalige overlijdensuitkering

Heb je als partner recht op een eenmalige overlijdensuitkering als je ... >>


duidelijker

De vraag nu wat specifieker. Moeder is overleden. Vader woont in het h... >>


Huis kopen van terminalen buurvrouw

De buurvrouw van mijn vriendin heeft niet lanf meer te leven.zij heeft... >>


Erfenis uit Duitsland

Mijn vader is op 23-10-2013 in Duitsland overleden en woonde hier sind... >>


Afstand doen.

Geachte heer/mevrouw, Ik heb al meer als 20 jaar geen contact met m... >>


erfenis woning

Indien een gescheiden vader, bij wie de minderjarige kinderen, die do... >>


Indirect erven van schoonouders

Mijn schoonvader is twee jaar geleden overleden, mijn schoonmoeder woo... >>


perceel in suriname

mijn vader is in maart overleden. nu heb ik gehoord dat mijn vader een... >>


Verkoop woning

Mijn broer heeft waarschijnlijk minder dan 6 maanden te leven.Hij heef... >>


Betaling nota door notaris uit nalatenschap

Geachte heer van de Griend, Als ik het me goed herinner moet er een... >>


machtiging

Wij hebben een testament, maar daarin is geen volmacht afgegeven aan d... >>


erfrechten

mijn broer en zus hebben de fiat gekregen na het overlijden van onze v... >>


nalatenschap

bij overlijden vader febr. 2013, heb ik financiële afwikkeling gerege... >>


Schulden erven uit scheidingsconvenant

Onlangs is een goede vriend van mij overleden. Hij een testament laten... >>


testament

Ik wacht nu een half jaar op de uitvoering,van een testament. Hoe lan... >>


Eerst zus overleden binnen 4 weken moeder

De zus van mijn moeder is 4 weken terug overleden. Volgens het testame... >>


huis van mijn vader

Mijn vader is terminaal ziek en heeft huis met Hypotheek van 200.000 e... >>


afwikkeling nalatenschap zonder testament

Goedenavond, Na het overlijden van mijn moeder zijn mijn broer en i... >>


erfenis

beste lezer, eerder deze week werd ik benaderd door familie uit Sur... >>


Tijdbestek afhandeling benficiar afhandelen

Mijn oom is in februari van dit jaar overleden, er zijn 4 personen die... >>


Wat is erfrecht zuster?

Mijn schoonmoeder heeft 10 jaar geleden haar huis verkocht aan haar z... >>


erfenis

Wat kost een advies?... >>


Verkoop goederen bij benificiaire aanvaarding

Mijn broer zal binnenkort overlijden. Vanwege een BV met een lening aa... >>


Zorgbijdrage verpleeghuis bij verkoop woning en koop nieuwe woning

Dag, Mijn schoonvader zit sinds 6 jaar met (vroegtijdige) dementie in... >>


boedelvolmacht

k ben benaderd om een boedelvolmacht te tekenen voor een erfenis waar ... >>


en de makelaar

L.S. Checkt een makelaar altijd of een huis te koop wordt gezet doo... >>


gezamelijk huis verkopen

LS De situatie is als volgt, mijn moeders vader was weduwnaar. Toen... >>


Moet geërfde bedrag opgegeven worden?

Geachte heer / mevrouw, gaarne zou ik de onderstaande vraag beantwoord... >>


schulden bij overlijden

Geachte, Mijn vader is 3 weken geleden overleden. Nu hij laat on... >>


Hypotheek ouders

Ik heb samen met mijn zus het huis van mijn ouders geërfd. Hierop zit... >>


erfrecht

Mijn vader is overleden van wie welke instantie krijg je nu te horen o... >>


wel of niet naar de notaris?

Een vrouw erft een huis van haar overleden man (zij zijn in gemeenscha... >>


Verduistering

Mijn vader had een testament waarin mijn moeder vruchtgebruikster was.... >>


erven

Beste, Mijn ma is twee mnd geleden overleden helaas geen kontakt me... >>


Rechten bij verkoop huis

Mijn ouders hadden een huis toen ze samen waren (het was meer mijn moe... >>


kindsdeel en overdrachtsbelasting

Er is geen testament. Er zijn 5 kinderen. Een van de kinderen wil het ... >>


antwoord op uw aantwoord nav vraag 39544

Mijn moeder was in Parnassia 5 maanden lang dat is een psychiatrische ... >>


vader deze week overleden bijna geen contact

mijn vraag is mijn vader heeft een levensverzekering en een eenmalige ... >>


dochter in huis bij moeder

Onze moeder woont met onze zus in een grote koopwoning. Moeder is eige... >>


vakantiewoning

mijn moeder is in maart overleden.Zij had een vakantiewoning in Belgie... >>


huis leeg gehaald zonder toestemming erfgenamen

Mijn vader woonde nog in zijn huurwoning,en wij als kinderen hadden ge... >>


Akte van verdeling

Nav het overlijden van mijn vader hebben wij een notariële akte van v... >>


uitkering

ben wettelijk vertegenwoordigster/voogdes van een meisje van 10 die oo... >>


testament

Onlangs is onze moeder overleden,wij 4 kinderen regelen alles zelf zon... >>


Welke stappen kan ik zetten?

wettelijk zijn mijn zus en ik erfgenamen. Mijn vader heeft geen testam... >>


Nalatenschap van onze vader

Mijn vader is 5 juni overleden. Al op 11 juni kwam de notaris met de m... >>


erfrecht

Geachte Heer of Mvr Het gaat over de Erfenis van onze moeder ( drie ... >>


stichting en huis kopen

hallo, wij, mijn man en ik hebben een stichting, we willen samen met o... >>


is opzeggen van de huur een daad van beheer?

De titel zegt het al; is het opzeggen van de huur en het opslaan van d... >>


Verklaring van erfrecht

Hallo, mijn moeder is onlangs overleden. Mijn vader is vorig jaar reed... >>


Erfrecht irt Europees erfrecht nu en straks

Mijjn man en ik hebben bij testament in Nederland vastgelegd dat op é... >>


Begunstigde op uitvaartpolis

Mijn zwager komt binnenkort te overlijden. Hij heeft geen partner en/o... >>


geld langstlevende

Dank voor uw antwoorden die ik al heb ontvangen van u. Nee, mijn zusj... >>


testament

Mijn broer zei dat mijn moeder ook het testament van mijn vader heeft ... >>


erfenis

wij staan onder bewindvoering, mijn moeder is Deceember j.l overleden ... >>


foto's nalatenschap

Na het overlijden van beide ouders zijn de familiefoto's door verkavel... >>


broer en zieke vader

Vader is chronisch ziek, en weten dat hij niet meer lang op de wereld... >>


Rente op onverdeelde boedel

Mijn echtgenote is op 30 januari 1984 overleden. De belastingdienst i... >>


moeder naar verzorgingstehuis

Woont met moeder samen in een woning die op haar naam staat zonder hyp... >>


broer overleden tijdens bewindvoering over hem

Geachte, Mijn broer is overleden terwijl hij onder een bewindvoerde... >>


Uitzetting ouderlijk huis

Mijn jongste broertje woont nog steeds in het ouderlijk huis, kun je n... >>


samenwonen

Ik ben sinds 5 jaar weduwe, nu heb ik een leuke man ontmoet en na een ... >>


erfgoedbelasting

heb in 2011 een erfenis gedaan nu moet ik erfgoedbelasting betalen daa... >>


VERWERPING,, GELD

MIJN VRAAG IS ALS ER EEN VERWERPING HEEFT PLLATSGEVONDEN ,DOOR ALLE KI... >>


beneficiaire aanvaard en verworpen

Geachte heer, Mijn vraag is of iemand die beneficiaire heeft aanvaa... >>


Verantwoording grafrecht niet eerlijk opgeëist

Geachte Heer/Mevrouw, na overlijden Vader, heeft gemeente Katwijk alle... >>


Erfdeel

Wij hebben met 7 kinderen het huis van mijn ouders gekocht in 1984. Mi... >>


Crematie kosten en verwerpen erfenis

Geachte heer, Mijn vader is 2 dagen geleden overleden. Samen met mi... >>


erfrecht

Mijn man's moeder is overleden nu had zijn moeder een nieuwe vriend in... >>


Kan een inwonende vroer na het overlijden van de ouders uit huis worde

LS. De situatie is als volgt. Na een echtscheiding is mijn broer va... >>


Kindsdeel verkoop woning

Hallo, Me vader is een paar maanden overleden me moeder die leef no... >>


verklaring van erfrecht

Mijn man is in 1998 vanuit Suriname naar Nederland gekomen en is drie ... >>


mijn dochter huis

Beste mevrouw / meneer, mijn dochter verkoopt een huis nu ze wilt hur... >>


erven huis

ik heb een kind die een bijstand uitkering geniet,mijn huis heeft over... >>


Huis ouders blijven huren of kopen?

Hallo, Mijn ouders hebben 2 woningen. In hun eigen woning woont oo... >>


inhouden restant erfenis

Mijn broer weigert het restant van de erfenis aan mij te betalen vanwe... >>


vader oveleden heeft polis op mijn naam..maar de polis s kwijt.

nou mijn vader s overleden en had nog een polis op mijn naam maar kan ... >>


Erven van huis met 1 inwonend kind(19)

Mijn partner is overleden en aangezien wij officieel niet samenwoonde ... >>


geen testament

Geachte heer van de Griend, Vorig jaar zomer is er bij mijn vader n... >>


oud testament

Ons testament is van 1992 , moeten wij dit na laten kijken? Wat is het... >>


ervenis

wij zijn al 10 jaar bezig meet de nalatenschap van mijn vader zijn al ... >>


Belasting betalen over een geerfd huis?

Ik heb een huis geerfd in 2011 van mijn moeder er is geen hypotheek. V... >>


vraag 37401

Voorlopig is de bedoelde flat een tweede woning. Eerst over een paar ... >>


erfrecht. info in Engels

waar kan ik IN HET ENGELS info vinden over het Nederlandse erfrecht ... >>


woonrecht flatgebouw in welke box

Wij gaan verhuizen naar een flatgebouw, dat eigendom is van de verenig... >>


wilsbeschikking Australie

Geachte Mr.van de Griend.Vorig jaar is mijn [NL]broer in AU overleden,... >>


1 van kinderen blijft in huis wonen na overlijden tot een andere woons

Geachte, graag had ik even geïnformeerd. Vader en een van de 5 kinde... >>


recreatiewoning op naam broer zetten

Mijn moeder is in 2013 overleden.Nu had ze een recreatiewoning met een... >>


en/of rekening

Dit is niet het antwoord op mijn vraag. Uiteraard gaat mijn moeder, bi... >>


wel of niet "blind" beslissen over aanvaarding/verwerping?

Heeft de erfgenaam t.a.v. het erfgenaamschap ook nog de keuze deze te ... >>


alleen iets laten erven onder bepaalde voorwaarden; kan dat?

Kan ik in mijn testament ook vast laten leggen dat sommige van mijn er... >>


kindsdeel erfrecht

Hallo, Onze vader is vorig jaar juni overleden. Onze vader was off... >>


beneficiair aanvaarden

geachte heer mevr. mijn schoonmoeder is onlangs overleden, wij hebb... >>


erfenis en schulden

Als iemand ongetrouwd (gescheiden) zonder kinderen (wel samenwonend) ... >>


testament op de langslevende en geen executeur

Geachte heer, mevrouw, Ik heb de volgende vraag, mijn ouders hebben... >>


Akte van verdeling

Na het overlijden van mijn stiefvader blijkt uit het testament dat mij... >>


Erven pand

Mijn vader is in december overleden en nu erven mijn broer en ik het g... >>


Betreft "Boedelvolmacht"

Wat kan je doen als je partner de boedelvolmacht Niet wil tekenen ?... >>


Erfenis.

Op het TV programma Meldpunt kwam ik erachter,dat ik mijn huur-en zorg... >>


testament

Bedankt voor uw antwoord! Wie een klein bedrag erft kan dus gewoon th... >>


openen testament

Is het nodig dat alle erfgenamen van een overledene aanwezig zijn bij ... >>


inzage bankrekening

mijn beide ouders zijn in 2009 overleden. mijn zus was gemachtigd en h... >>


Geld in beheer bij overledene

Bij leven van mijn moeder heb ik haar wat vermogen van mijzelf in behe... >>


Kan ik iets doen om mijn broer te laten stoppen met oplichten?

terug betalen. We hebben hem hiermee geconfronteerd. Hij beloofde zijn... >>


Huis

Mijn zoon en schoondochter kopen het huis van mijn schoonzus en mijn m... >>


Internationale vererving

Geachte heer, Betreft een complexe situatie, expartner (niet gehuwd ... >>


erven

schoonzoon zijn stiefvader is overleden zijn moeder leefse al niet mee... >>


betalen voor ouder

Met mijn moeder, broer en oudste zus heb ik al 6j geen kontakt meer. M... >>


erfenis.

Goedenmmiddag. Er is vast komen te staan dat er onrechtmatig en zon... >>


erfenis

geachte heer mijn nichtje is erfgenaam van mijn moeder ik met mijn br... >>


overleden stief vader had spaarrekening kleindochter

mijn vraag is: mijn stiefvader en moeder hebben bij de geboorte van mi... >>


erven woning met hypotheek.

De kinderen kunnen onze woning erven. Hier staat nog een hypotheek op.... >>


NL huwelijkse voorwaarden rechtsgeldig in het buitenland?

Kunt u mij uitleggen of Nederlandse huwelijkse voorwaarden opgesteld d... >>


Verkoop woning moeder,moeder heeft getekend, 1 kind wil niet tekenen v

Mijn moeder heeft het vruchtgebruik van de ouderlijke woning (mijn vad... >>


gevolgen van erfenis inmiddels overleden ouders 1 generatie overslaan

Geachte Notaris, Mijn beide ouders zijn 2 weken na elkaar overleden.... >>


Welke schuldeisers eerst?

Geachte heer/mevrouw, De gezondheidstoestand van mijn niet geregis... >>


Tot hoever moet je verwerpen?

Geachte heer/mevrouw, De gezondheid van mijn partner is erg slecht... >>


Tijdelijk bewoning leegstaande flat

Beste heer van de Griend, Mijn onlangs overleden moeder heeft me ee... >>


Mag ik alles regelen

Antwoord:Geachte mevrouw,Dat zal mede afhangen van het antwoord op de ... >>


Erfenis

Heeft een ex-schoondochter recht op een deel van de erfenis als ze nog... >>


kindsdeel

wij hebben onze zoon een kindsdeel gegeven ,deze heeft die in een effe... >>


erven

met mijn ex man heb ij een convenant opgesteld waarin staat dat ik wet... >>


vruchtgebruik of ??

Mijn vriendin heeft samen met haar zus een huis geërfd, nu is deze zu... >>


opheffing vereffening

Wij hebben opheffing vereffening verzocht ivm grote schuld/weinig bate... >>


papa heeft ducument gekregen van boedelbeschrijving!

mijn papa is alleenstaand na overlijden mama verleden jaar, hij heeft ... >>


nog recht op deel erfenis

heb je als ex nog recht of een deel van de erfenis van de overleden e... >>


Bewonen huis tijdens verkoop

Hallo, Mijn moeder is overleden en nu willen wij het huis tijdens de ... >>


Kosten verschuiven naar jongste kind?

Hallo. Ik heb 1 oudere zus en 1 tweelingzus. Als mijn moeder sterft... >>


Twee aktes

Ik ben nu achter gekomen dat ik in april beneficiaire heb aanvaard en ... >>


overdragen efenis

ik ben een van 13 erfgenamen van grond kan ik deze overschrijven naar... >>


Afstand gedaan en nu krijgen we toch rekeningen.

Hallo, In maart 2013 is onze vader overleden. ik en mijn broer hebb... >>


verjaring onverdeelde boedel

moeder is op 7 april 2009 overleden. Vader leeft al sinds 1985 niet me... >>


Beperkte boedelvolmacht wanneer moeder nog leeft

Geachte heer, Aangezien wij in Nieuw Zeeland wonen kregen wij onlan... >>


Beperkte boedelvolmacht

Wanneer wordt er normaal gesproken een beperkte boedelvolmacht gegeven... >>


huis verkopen

heb een woning ge erft van men schoonvader,heb veel sucsessen moeten b... >>


afstand tekenen.

Mijn moeder is 23 jr geleden overleden, mijn vader 3 weken geledenWij ... >>


Verkoop bedrijf aan zoon. Wat gebeurd er met het kindsdeel van de doch

Mijn vader is 2 jr. geleden gestopt met zijn bedrijf. Mijn beide ouder... >>


vruchtgebruik

Hallo, Mijn vader heeft het vruchtgebruik van een woning waarvan zijn... >>


verjaring erfdeel

Vervolg op vraag 35416. De familie (ik beheer zijn erfdeel) heeft geen... >>


niet reageren op overlijden

Moeder heeft 10 kinderen. Met 1 kind (zoon)heeft zij (en de 9 anderen)... >>


Verkaring van erfrecht

Onze vader is onlangs overleden. Hij was weduwnaar en had geen schulde... >>


minderjarige erft huis

Geachte lezer, Mijn moeder laat haar minderjarige kleindochter een e... >>


verdeling bij geen testament

Geachte heer/meviruw, Stel, eerste partner al overleden, tweede par... >>


koop pand op naam van offers en 2 kinderen waarvan 1 minderjarig

Is het mogelijk een huis te kopen op naam van beide ouders en 2 kinder... >>


erfenis

Hallo meneer v d griend mijn biologishe vader is 29 maart 2013 over... >>


Terugvorderingstermijn awbz

Schoonvader overweegt een schenking op papier via een notaris aan de 4... >>


niet eens worden Nalatenschap

Beste heer, Mijn man zijn opa is overleden 5 jaar geleden. Hij heef... >>


erfrecht

mijn broer is overleden hij was gescheiden en had een dochter van 9 ja... >>


Restsom verzekering weigeren

Mijn moeder is recent overleden, vader is langer geleden overleden. N... >>


Nalatenschap onbespreekbaar

Goedendag, We zitten met een groot probleem. Wij, als zoons van on... >>


taxatie huis dat bewoond is door de dochters

Gegroet, Hoe wordt het huis getaxeerd van de ouder, na overlijden, ... >>


Verwerpen erfenis + regelen crematie

Geachte heer van de Griend, Mijn moeder is ernstig ziek, wij - haar... >>


toegang ouderlijk huis-behandeling inboedel

Dag meneer, Mijn moeder is overleden (vader was dat al). Er zijn zeve... >>


2 erven

hallo,ik heb samen met broer een hypotheekvrij huis ge-erfd mijn broe... >>


successierechten

Dag Mijn man is overleden en nu moet ik het f biljet invullen. Wat ... >>


uitkopen als je met 3 kinderen hebt geërfd

Wij hebben met 3 kinderen het huis van mijn vader geërfd. Er zit geen... >>


verwerpen van erfenis en eventuele schenkingen en belasting

Geachte Notaris, Wij voelen ons gedwongen door omstandigheden geen sc... >>


Verschil

WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN EEN BOEDELVERKLARING EN VERKLARING VAN ERFR... >>


erfenis

Als ik de oudste kind ben en mijn moeder komt te overlijden . Mag ik ... >>


huur huis

Als ik afstand doe van mijn erfrecht ben ik dan alsnog verantwoordelij... >>


schenking op papier

Ik wil mijn dochter een maximale schenking op papier geven. In verband... >>


Volmacht? of misbruiik !

Situatie: moeder als laatste overleden 19 nov 2012,erven zijn 4 dochte... >>


verplichting tot een gemachtigde?

er is een testament zonder executeur testamentair, mijn broer was eerd... >>


nalatenschap

we hebben 1980 naams varandering gedaan ,nu biologische vader overlede... >>


inwonende zoon

Ik woon bij mijn moeder. Zij is eigenaar van de woning. Zij heeft 10 ... >>


ex overleden, en nu....

Mijn ex man is overleden nou waren wij overeengekomen (staat in conven... >>


voogdij

Mijn zwager is onlangs overleden en heeft twee kinderen. De oudste is... >>


Maximale duur van ervenrekening

Mijn enig overgebleven ouder is 6 jaar geleden overleden. Over de juis... >>


rechtsgeldigheid van een mail

Geachte hr. van der Griend, Hr. H. is overleden in Spanje. Alle benod... >>


verhuur woning

Beste, mijn vader van 91 zit in een verzorgingshuis; moeder is in 201... >>


huur

Moet ik ook betalen als zij dat niet wil?... >>


ik had een vraag

ik heb een vraag gesteld hoelang duurt het voor u daar antwoordt op ... >>


nalatenschap

mijn dochter erf huis van haar vader. ik woon hier ook. ben ik verplic... >>


volmacht

Opa en Oma zijn dood. Zij hebben geen testament. Ze hebben 8 kinderen.... >>


kan oma testament van opa veranderen

Hallo, Opa heeft jaren geleden een testament opgemaakt, waarin scho... >>


Testament ongedaan maken?

Mijn man en ik hebben een testament in verband met een eigen huis, her... >>


onverdeelde boedel

Mijn moeder is nu na mijn vader overleden in oktober 2011. De nalatens... >>


Woning

Woning staat op naam van 1 ouder en 2 kinderen.Vraag: Kunnen kinderen... >>


kindsdeel

hoe bereken ik het kindsdeel? voorbeeld 4 kinderen en een partner maa... >>


Huis en hypotheek na overlijden echtgenote

Wij hebben de volgende situatie: Mijn vrouw heeft een huis gekocht op... >>


rechten en plichten, wat te doen na overlijden vader

Geachte mijnheer/mevrouw, Mijn vader is onlangs overleden. Mijn moe... >>


erfverklaring en aangifte successie

goedenmiddag. na het overlijden van mijn zusje nu bijna een jaar ge... >>


antwoord/vraag 33649

Het zit als volgt, na de dood van onze vader hebben wij het huis gekoc... >>


verworpen erfenis

mijn oom is overleden en er is een testament waar onder andere ik en m... >>


verdeling huis en land bij verhuizing vader

Beste heer, Ik heb een vraag, wat mij erg bezig houdt... Mijn vade... >>


openstaande bedrag op een e/o rekening na overlijden

ik had een e/o rekening met mijn moeder, heb ik dan het recht op het... >>


oterven broer

myn vader en moeder zyn overleden.ik en myn broer hebben ons erfdeel g... >>


Vaderlijk erfdeel

Mijn moeder is 5 jaar geleden, toen mijn vader overleed, in handen gev... >>


Verval beschikking partner

Wat is verval beschikkingen partner ?... >>


ik kreeg een brief van het amtsgericht in duitsland maar snap er nix v

in der nachlassache. mijn broer is overleden in 2011 december, nu krij... >>


ontvreemding erfenis

Wat kan ik doen als de erfenis is ontvreemd? dit gaat om een bedrag va... >>


testament

Wat als er een testament is maar er is niets meer te erven ? ... >>


Aangaande vraag omtent vieze nasmaak...

Geachte heer, Nog even dit. Ter info en navraag. Gesprekken op kant... >>


Beneficair aanvaarden

Hoe lang kunnen schuldeisers zich melden of schuld eisen na benificair... >>


ex man is overleden en nu ?

Mijn ex man, vader van mijn kinderen (24 en 22) is in 2011 helaas over... >>


samen met mijn vader nieuw huis kopen

Mijn moeder is een jaar geleden overleden en mijn vader is erg eenzaam... >>


erfenis buitenechtelijk kind.

Ik ben getrouwd met een vrouw die een zoon heeft van voor ons huwelijk... >>


Kan 1 erfgenaam verkoop woning tegen houden?

1 persoon wil de woning verhuren om maandelijks geld te krijgen. 4 per... >>


nalatenschap

de bank wil de debetstand na overlijden van mijn vader op mij/mijn bro... >>


Is weduwe verplicht schuld van krediet over te nemen.

Mijn vader is recent overleden en heeft een openstaande krediet (anwb-... >>


vaders deel oud erfrecht - verkoop huis moedersdeel

Mijn ouders waren in gemeenschap van goederen getrouwd. Vader is 40 ja... >>


scheiding na erfenis

Tijdens mij huwelijk heb ik een erfenis ontvangen van een tante van mi... >>


erven onder bewindvoering

Mijn tante is in december overleden. Haar enige dochter is erfgenaam. ... >>


testament

Mijn grootmoeder heeft in een testament aan mijn broer en mij haar ver... >>


erfenis

Ik ben 33 jaar getrouwd geweest nu gescheiden kan ik ook nog van mijn ... >>


schuld bij woonhuis..

Een goede vrindin van mij is op huwelijkse voorwaarden getrouwd. Huis ... >>


boedelafwikkeling

Na overlijden van mijn vader hebben alle efgenamen een boedelvolmacht ... >>


welke bedragen opnemen in boedelbeschrijving

Mijn zus is begin augustus jl dood in haar huis gevonden; zij lag daa... >>


rente van erfdeel

Hartelijk dank voor uw snelle reactie op vraag 33010. In het bedoelde ... >>


vordering na overlijden

vader 1,5 jr geleden overleden. snsbank wil nu geringe debetstand op r... >>


Erfenis

Beste, Mijn moeder is 1 nov 2011 overleden. Wat is het erfrecht op ... >>


verkoop huis en overdrachtsbelasting

Ik ga binnenkort de woning van mijn moeder overkopen tegen de getaxeer... >>


erfenis

vader en moeder zijn gestorven. moeder twee keer getrouwd. een kind ... >>


wat is de termijn dat een schuldeiser de claim kan neerleggen

wat is de termijn dat een schuldeiser de claim kan neerleggen bij over... >>


verklaring erfrecht

Moet je per sé een vrklaring van erfrecht aan de bank geven als het o... >>


Erfrecht

Wij waren wel erfgenamen , maar de financiële problemen van mij vrouw... >>


Bank saldo

Mijn vrouw is in Jan. J.l overleden.Wij mijn kinderen en ik hebben haa... >>


notaris

Dit is geen vraag maar een opmerking welke ik toch wil maken. Vaak l... >>


als ik de erfenis verwerp krijgt mijn dochter de schulden van mijn moe

Ik heb U eerder de vraag gesteld hoe ik de schulden van mijn moeder ka... >>


Erven bij trouwen

Mijn partner en ik hebben samen een kind. Mijn partner heeft 2 voorkin... >>


Verklaring van erfrecht

Na het overlijden van mijn schoonvader 4 jaar geleden zijn mijn vrouw ... >>


Erfrecht/belasting

Wat is de verdeling van een erfenis bij een bedrag van c.a. € 1.000.... >>


Huisuitzetting na overlijden

Mijn moeder is pas overleden, mijn vader is op leeftijd en heeft ook n... >>


onterven

Ik heb een vraag als een broer van mij met echtgenoot schulden maakt... >>


lening en overleden

Mijn maatje zijn moeder is overleden zei had een lening blijft hij daa... >>


doorbetalen loon

Beste, Wordt mijn loon bij de werkgever doorbetaald (bijzonder verl... >>


erfenis verwerpen - en/of rekening

Geachte heer van de Griend, Ik heb de volgende vraag: volwassen vro... >>


Erfrecht

Geachte heer van de Griend, Ik heb een vraag over erfrecht. Mijn... >>


Raadgever i.v.m. dood van Nederlanders in het buitenland

Ik woon al 60 jaar in het buitenland. Mijn moeder is 94 en woont al 4... >>


onterven

Kan ik een buitenechtelijk niet erkende kind onterven... >>


koophuis ruilen

hoe kan ik op de voordeligste en makkelijkste manier mijn koophuis rui... >>


erfrecht

mijn moeder is komen te overlijden heeft ook schulden voor zover ik we... >>


huis verwerpen

geachte heer, ik ben een alleenstaande met 2 jong volwassen studerende... >>


Erfenis verworpen.

Geachte heer van der Griend, Mijn vader is 2 jaar geleden overleden... >>


Verdeling boedel na scheiding

Geachte meneer/mevrouw, Ik ben in maart 2002 gescheiden. Mijn ex pa... >>


erfgenaam ja of nee?

Mijn tante is overleden en had geen kinderen. Wij (neven en ichten) he... >>


Huis verkopen van mijn ouders

Mijn Moeder is een paar maanden geleden overleden, mijn Vader was al o... >>


Erfrecht en/of bankrekening

Ik heb samen met mijn partner een geregistreerd partnerschap met partn... >>


huurwoning over;eden moeder

Hallo Mijn moeder is overleden de huurwoning is opgezegd mijn moeder... >>


akte van berusting

wanneer volgens testament een 1/4 deel van de erfenis is aanvaardt en ... >>


verwerpen erfdeel

Helaas, zijn de relationele banden binnen onze familie niet best. Nu i... >>


erfenis

Als er iemand overlijdt die echt alleenstaand is , zonder bekende fami... >>


Huis buurvrouw kopen

De alleenstaande buurvrouw van mijn vader wil haar koopwoning voor een... >>


huwelijksevoorwaarden en testament

Als ik trouw onder koude huwelijkse voorwaarden is mijn echtgenote dan... >>


legaat

nee in testament staat het saldo bij overlijden... >>


rechten achterblijvend meerderjarig kind

Mijn moeder woont samen met mijn 56-jarige broer in een koopwoning. Zi... >>


Ontvangen restant overlijdenspremie i.c.m. verwerpen erfenis

Mijn vader is onlangs overleden. Hij had meer schulden dan baten en de... >>


Testament

Man en Vrouw (gehuwd) hebben 2 kinderen. Man erft van Broer. Indien Ma... >>


testament met clausule

mijn moeder is in begin dit jaar overleden en nu erven mijn zus en ik ... >>


half huis geërfd

Geachte heer/mevrouw, Onze vader is recent overleden. Voor zijn overl... >>


euthenasieverklaring, testament

ik wil ten aan zien van evt ziekte kwaliteit van leven en mogelijk ove... >>


erf recht graf

Mij neef wil de graf rechten houden . Wat te doen als wij de niet mee... >>


rechtengraf

heb een vraag we hebben een familiegraf waar iemand bij is geplaatst z... >>


terug draaien graf recht

mijn neefje heeft het graf recht maar we vertrouwen hem niet kan dat t... >>


Aandeel onverdeelde boedel bij legataris

Vader is in 2010 overleden en laat moeder en 5 kinderen achter. In het... >>


conrole noraris/testamentair executuur

betreft: alleenstaande. Notaris is testamentair executeur. Deze allee... >>


kosten testament herroepen

dank u voor uw antwoord maar als ik mijn testament wil herroepen en d... >>


2de vrouw, stiefdochters en een huis

Mijn man is een maand geleden overleden. Hij had 2 dochters van zijn e... >>


testament ongedaan maken

ik heb al jaren een testament en heb deze al enkele keren opnieuw moet... >>


boedelverdeling

Als moeder (95) komt te overlijden mogen dan de kinderen van haar over... >>


overlijden broer

Mijn broer is een aantal maanden geleden overleden. Hij had geen partn... >>


volmacht van mijn vader

Mijn broer is gemachtigd bij de bank, en nu blijkt na overlijden dat h... >>


Scheiding van tafel en bed

Ik ben februari 1986 van tafel en bed gescheiden via de rechtbank He... >>


broer onder bewind

mijn moeder heeft alleen aow en er is niets te erven maar er zijn ook ... >>


verwerpen erfenis

hallo, ik ben de zoon van ouders die beide overleden zijn. ik wil de e... >>


lening van kind bij overlijden

Geachte/Mevr/heer Mijn zus heeft geld geleend bij mijn moeder. Mij... >>


erfrecht in amerika

Waar kan ik de amerikaanse wetgeving vinden over het erfrecht ... >>


Vergoeding bij regeling verkoop woning

Na het overlijden van mijn Moeder heb ik de regeling van de verkoop v... >>


testament

als je in een testament van een overledene genoemd word krijg je dan a... >>


erfenis

Mijn vader en moeder zijn overleden.Het huis staat al 21 jaar(sinds he... >>


Betaling na Verwerping

Hoe zit het met de betaling die ik heb betaald na verwerping van de na... >>


erfenis

Goedendag, mijn vader is onlangs overleden , mijn moeder was dit al 1 ... >>


Machtigen zus.

Kan ik na het overlijden van mijn moeder wachten mijn zus te machtigen... >>


onterven

mijn broer is gestorven en ik zou mij graag onterven maar kan dat nu a... >>


aanwijzen notaris

Situatie: Mevrouw overleden. 96 jaar. Geen testament. Was alleenstaan... >>


erfrecht en -plicht na overlijden broer

LS, De broer van mijn vader is overleden. Hij woonde alleen en bij ... >>


Opeisen goederen

Hoe zit het juridisch als je ongehuwd samenwonend bent geweest, je lev... >>


Erfenis appartment

Beste, Onlangs heb ik samen met mijn broer en 2 zussen een appartem... >>


Plaatsing in een verzorgings tehuis en vermogen.

Wij hebben een huis met een overwaarde van €240000. Als een van bei... >>


wettelijke bijdrage verpleeghuis

Geachte heer/mevrouw, Mijn vader is op het moment 80 jr maar erg vita... >>


schenken

Kan iemand aan zijn kinderen geld schenken via een codicil?... >>


claims op nalatenschap

Is het rechtmatig dat een erfgenaam bewezen diensten van vóór overli... >>


overleden voordat erfdeel is ontvangen

Als iemand recht heeft op zijn erfdeel, maar het verdelen duurt lang e... >>


volmacht

Enige tijd geleden heb ik het met de notaris erover gehad om een volma... >>


Vriend overleden. Testament uit het verleden duikt op.

mijn vriend is onlangs overleden. Wij hadden samen een samenlevingscon... >>


opvragen van bankafschriften

Mijn moeder is 18 juni overleden,mijn broer en schoonzus zijn gemachti... >>


erfrecht kindsdeel partner

Mijn partner en ik gaan scheiden, zijn vader is 2 jaar geleden overled... >>


Kleinkind

Mijn zusje is gescheiden van haar man heeft een kind,nu komt mijn zus... >>


aanpassing testament anno 1995 aan wet anno 2012

In 1995 hebben wij bij de notaris een zgn. langstlevende testament opg... >>


kindsdeel na t overlijden

Mijn man is eerder getrouwd geweest en uit z'n eerste huwelijk heeft h... >>


broer handelt nalatenschap af en houdt ons aan het lijntje

Na het overlijden van onze moeder hebben wij (3 kinderen) onze oudste ... >>


belastingschuld

mijn vader is vorig jaar overleden,hy moest aan de belastingdienst nog... >>


geen contact met zus

Mijn vader is afgelopen oudjaardag overleden. Mijn zus woont in de buu... >>


schuldvordering bij overlijden

Kan je een onderhandse schulvordering nog doen uitvoeren na het overli... >>


Legaat en vorderingen

Mijn vader is enige tijd geleden overleden en heeft mij tot enige erfg... >>


Betalen van gemeentelijke lasten

inmiddels zijn mijn beide ouders en twee broers overleden. Ik heb voo... >>


kindsdeel

Mijn moeder is onlangs overleden en mijn vader ken ik niet zij was her... >>


Wat te doen bij overlijden ouder

Kun je als erven na het overlijden moeder over bankrekening beschikken... >>


beneficiair aanvaarden maar huis moet leeg

2 dagen geleden is mijn schoonvader overleden. De erfenis die hij acht... >>


Boedelverklaring

Hoe ziet een boedelverklaring uit?? Saldo minus alle rekeningen of moe... >>


huis in het buitenland

Geachte notaris, MIjn vader heeft toen ik 18 was een huis voor mijn g... >>


Vader dement nu huis verkopen

Moeder is al 25 jaar overleden vader is eigenaar van de woning en dat ... >>


reactie op antwoord

Bedankt voor de snelle reactie Mijn vriendin heeft zelf geen testamen... >>


erven van een woning die niet uw hoofdverblijf is.

Ik erf een woning van mijn vader maar woon er zelf niet in en ben geen... >>


erfenis

mijn is overleden 15maart 2012 en heeft twee testamenten gescheven ee... >>


Verdeling erfenis na overlijden moeder

Geachte heer, Mijn moeder is in februari 2012 overleden mijn ouders... >>


en/of bankrekening

ik heb al 35 jaar geen contact met mijn vader die nu is overleden. hi... >>


Overleden vader

Ik heb een vraag mijn vader is vorig jaarbin het buitenland overleden ... >>


heb een polis in geld

heb geen contact met mijn enigste kind.gaat dan het geld wel naar hem ... >>


afstand doen

Wanneer mijn zwager overlijdt, de broer van mijn vrouw, kan ik dan aan... >>


Zwager in koophuis schoonmoeder

Mijn zwager (51 jaar) woont bij mijn schoonmoeder (81 jaar) in een koo... >>


Verwittigen van erfgenamen verplicht?

Geachte, Heeft een notaris een meldingsplicht aan alle erfgenamen o... >>


inzage in testament

Is het mogelijk als niet-familielid inzage te krijgen in een testament... >>


Vader overleden, maar al 25 jaar geen contact meer

LS, Onlangs kreeg ik bericht dat mijn vader is overleden. Zowel mijn ... >>


Erfenis uit israel

mijn vader is israeli en net overleden. 1)is er belastingen gebonden ... >>


kleinkindsdeel

Mijn oma is afgelopen week overleden. Zij had 4 kindreren, daar leven ... >>


maximale termijn voor het aanvaarden

hoe lang mag je wettelijk wachten voordat je een keuze maakt om al dan... >>


erfenis van zus

Mijn zus is 2 juni 2010 overleden, zij heeft mijn broers en zusters al... >>


acte van cessie.

Ik moet zo spoedig mogelijk geoperreerd worden aan een hersen tumor,ma... >>


volmacht

hoi ik kreeg vorige week een volmacht om dat myn oma het huis wil verk... >>


Spullen gegeven bij leven

Mijn opa is onlangs overleden na een maand in het ziekenhuis te hebben... >>


Bij verwerping testament...

Beste meneer van de Griend, Na het overlijden van mijn partner heb ik... >>


Sterk vervuild huis icm beneficiar aanvaarding

In verband met praktische redenen hebben mijn zus en ik de erfenis van... >>


het erven van een auto

Op wiens naam moeten wij de nieuw aan te schaffen auto plaatsen/ Wij ... >>


Huis grootouder

Mijn oma heefthaarhuis op naam van mijn vader zijn zus gezet (haar kin... >>


internationaal Privaatrecht

Geachte Notaris, In onderstaande situatie zijn we totaal verloren. ... >>


Loop ik risico bij de Nederlandse belastingdienst als ik boedelvolmach

Deze vraag stel ik omdat ik geen geld heb ontvangen en geen geld wil. ... >>


verdeling

Dag, ruim 7 maanden geleden is mijn vader overleden, mijn zus heeft... >>


afhandeling erfenis

Mijn ouders zijn overleden; wij zijn met 8 kinderen. Het huis is eigen... >>


inzage bewoning ouderlijk huis

Geachte Heer/mevrouw, Mijn biologische broer woont met zijn gezin a... >>


onverdeeldheid

Mijn vriend heeft samen met zijn ouders een stuk grond gekocht en een ... >>


Beeindiging

Kan deze volmacht worden ingetrokken? Zo ja hoe?... >>


nalatenschap schoonmoedet

Mijn schoonmoeder is 1 jaar geleden overleden. mijn man voor haar. i... >>


erfrecht

wat is de geldigheidsduur van een verklaring van erfrecht van deze tij... >>


testament

Hallo opa en oma overleden en er was testament. Hun. Haden. Drie docht... >>


aan vechten testament

ik had een vraag voor mijn schoondochter haar grootouders zijn overled... >>


vervolg op vraag 27372

Hartelijk dank voor uw snelle antwoord. Eén ding is mij nog niet duid... >>


executeur bevoegdheid

Is het mogelijk dat een executeur bij 2 erfgenamen een andere verdelin... >>


Natenschap

Is het mogelijk om aangetrouwde bv. sconndochter niets na te laten. M... >>


opvragen bankgegevens

kan een advocaat zonder erfgenamen en exececteur op de hoogte te hebbe... >>


bankafschriften

ben ik verplicht om de bank afschriften op te sturen wat zyn advocaat ... >>


vervolg op vraag 26880

Inmiddels heb ik met de andere erfgenaam gesproken en gevraagd of hij... >>


kopen huis vanuit erfenis

Mijn broer en ik zijn gezamenlijk eigenaar van huis van overleden vade... >>


bankafschriften

ben ik verplicht om als executeur iemand die onterfd is inzage te geve... >>


grafrechten

Mijn moeder is op 13 januari 2006 overleden. Mijn zus en ik hebben haa... >>


vervreemden van huis

mijn huis is belast met een zakelijk recht van gebruik en bewoning. De... >>


nagevraagd

Ik heb u raad opgevolgd en gebeld naar die instantie. Het is een klei... >>


nabestaande pension

Ik ben al 28 jaar gescheiden en al 26 jaar hertrouwd. mijn ex is kort... >>


Erfrecht Australie

Vader van mijn NL echtgenote op latere leeftijd in NL getouwd met Aust... >>


notaris

mijn broer, waar ik bewindvoerder voor was, laat slechts een spaartego... >>


verklaring beschikking nalatenschap

4 maanden geleden is mijn moeder overleden.Mijn vader is in 2002 overl... >>


Hypotheekschuld

Mijn vader en ik hadden samen een Hypotheek ,mijn vader is overleden ... >>


polis

Mijn huidige partner krijgt van zijn ex niet de polis terug. Helaas ... >>


Verjaring van een schuldbekentenis

in 1997 gaf ik mijn man een schuldbekentenis voor zijn verbouwingsacti... >>


Verdeling kosten begrafenis en kindsdelen?

L.S., Door het overlijden van mijn vader is er een erfenis te verde... >>


opening testament

goedendag ,hoe lang na het overlijden moet een testament bekent gemaak... >>


tekenenen verklaring van erfrecht.

Alle erfgenamen hebben ingestemd met een door de notaris op te stellen... >>


afsluiten van de nuts voorzieningen.

geachte heer/mevr, Mijn moeder heeft het nalatenschap gekregen toen... >>


Verkoop van geërfd huis van ouders

Sinds 1995 in bezit van onze ouders (we zijn met 3).Nu wil ik mijn erf... >>


problemen ontstaan tijdens toeziende voogdij

LS., Tot haar 21e was ik toeziend voogd doorerkenning van de dochte... >>


polis

mijn ex man is 04-11-2011 overleden. Hij is ongeveer zes weken voor he... >>


inzage akten vervolg

In onderhavig geval is sprake van een testament. degene die de geslote... >>


inzake akten

Is het strafbaar indien men met opzet een gesloten envelop opent, met ... >>


volmacht erfrecht

Mijn zus is aangesteld als gevolmachtigde, zij kan het allemaal niet m... >>


Aaansprakelijkheid voor schulden tante met eigen kinderen en kleinkind

De zuster van mijn moeder is overleden. Van haar kinderen hebben wij n... >>


erfenis/erfrecht

een goede vriend van mij is onlangs overleden.hij was officieel gesche... >>


betaling schulden na akte van verwerping

Op verzoek van een oom (ongehuwd geen kinderen broers en zus overleden... >>


Waarom een notaris raadplegen bij onterving?

Mijn zus en ik zijn onterfd door mijn moeder. De andere twee kinderen ... >>


26842

Mijn ouders zijn gescheiden en mijn moeder leeft nog en maakt gelukkig... >>


Uitkering levensverzekering onderdeel nalatenschap bij beneficiaire aa

Onlangs is mijn man overleden. Het saldo van zijn nalatenschap (positi... >>


mijn 23 jarige zoon wil graag het grafrecht krijgen van zijn moeder

de moeder van mijn zoon woonde samen met haar vriend toen zijn moeder ... >>


verwerpen erfenis/nalatenschap

als ik goed ben geinformeerd wordt er bij het verwerpen van een erfeni... >>


Testament en huwelijkse voorwaarden

Hallo, Mijn vader(80) is overleden getrouwd met stiefmoeder onder huwe... >>


woning overleden ouders

Mijn zus wil huurkoop doen op woning van mijn overleden ouders en dan ... >>


inzage testament

Ik ben executeur voor een mevrouw. Ik heb de indruk dat zij iets heeft... >>


boedelvolmacht

Mijn zus woont ver weg en wil geen contact met de executeur. Ik wil de... >>


Huis te koop via makelaar, maar wordt verhuurd, wat nu?

Onze moeder is in 2006 overleden. Mijn broer heeft de volmacht over de... >>


Schenking van kunst aan derden bij leven

Ruim 28 jaar geleden heb ik een beeld gekocht van een Nederlandse beel... >>


Openbare verkoop van vakantiewoning door een van de erven. Opeisen er

geachte lezer Mijn ouders zijn in 2005 overleden.. De erfenis is doo... >>


als beide ouders overlijden en er is geen testament

als beide ouders overlijden en er is geen testament, er zijn 3 kindere... >>


Vergeten achternicht?

Geachte, Zus van grootvader (ik ben achternicht) is overleden. Over... >>


Kwijting & Decharge

Ik krijg een erfenis van een tante die is overleden. De erfenis komt u... >>


voorschot

kan ik een voorschot vragen op mijn erfenis mijn ouders zijn bijden o... >>


wat mag je hebben

Mijn vader is oud en niet meer zo scherp en regel ik veel voor hem zo ... >>


rechten na regelen begrafenis.

Onlangs is mijn schoonmoeder overleden. Er is geen erfenis (ze had all... >>


kindsdeel

hallo ik heb een vraag mijn moeder is 6jaar geleden overleden mijn vad... >>


erven

Goedemorgen mijn moeder is omlangs overleden ik ben enigskind en mij... >>


kindsdeel

Ik heb toen mijn vader is overleden samen met mijn broer getekend dat ... >>


Verkoop ouderlijk huis.

Geachte notaris, 4 kinderen zijn eigenaar van het ouderlijk huis.Alle... >>


onterven

hallo, mijn moeder is bij m'n zus in gaan wonen,ze is niet bij een u... >>


verplaatsing urne

Mag de urne van mijn overleden schoonmoeder verplaatst worden uit het ... >>


Schulden erven

De broer van mijn vriendin is afgelopen week overleden en hij laat een... >>


verplaatsing urne

Mag de urne verplaatst worden uit het ouderlijk huis als de vader ... >>


overlijden zonder verzekering of spaargeld

Geachte heer, onze broer is terminaal (longkanker met uitzaaiingen ... >>


Wanneer naar een notaris?

Vanaf welk geldbedrag moet ik naar een notaris voor een bewijs van erf... >>


grafrechten erfgenamen

Geachte heer hierbij zou ik graag aan u een vraag namens mijn neefj... >>


grafrechten erfgenamen

Geachte heer hierbij zou ik graag aan u een vraag namens mijn neefj... >>


geldigheid testament

Geachte heer, Kan iemand die bijvoorbeeld 5 jaar na een overlijden va... >>


wat houd het precies in

mij is gevraagd als een verre tante van me overlijd om het geld te beh... >>


Uit laten kopen of afstand doen van huis?

Mijn oom is overleden. Hij was samen met zijn partner eigenaar van een... >>


testament

Via testament wil ik mijn vermogen aan mijn vriendin nalaten. In dit t... >>


Afhandeling nalatenschap

Bij testament van mijn ouders is mijn broer tot executeur benoemt. Vas... >>


rol gehuwde partner van een ervende

Mijn vrouw zal binnekort erven van haar overleden broer. Erf"bedrag"za... >>


inboedel

Ik heb een pand verhuurd aan een mevrouw en haar inboedel gaat via een... >>


Wettelijke rente ivm betalingsachterstand voor jaar 2010 en 2011

Graag wil ik de wettelijke rente percentage weten welke ik boven op de... >>


afstand van erfenis en legaat aanvaarden

geachte m , wij zijn op huwelijkse voorwaarden getrouwd mijn man had... >>


huis verdeeld na scheiding ?

Ik ben getrouwd op huwelijkse voorwaarden in 1979 maar hebben samen ee... >>


wiziging testament

ben aangesteld als testa.execu. op laatste moment heeft er een wizigi... >>


geldigheid briefjes

Geachte Heer, Mijn vader is een tijdje geleden overleden. Mijn moed... >>


Erfenis verwerpen

Is het mogelijk dat een erfgenaam een erfenis gedeeltelijk (een huis b... >>


bankgarantie voor erven

na het overlijden van schoonouders staat er meer dan €100.000 bij ee... >>


begrafeniskosten preferent bij afwikkeling schulden?

Hallo, wij gaan de nalatenschap van mijn schoonvader beneficiair aanva... >>


huis erven en verkopen

Geachte heer/ mevrouw, Onlangs is mijn moeder overleden. mijn broer... >>


Erfenis verwerpen

Geachte notaris, mijn vader is exact 9 weken geleden overleden Ik wil... >>


erfenis

A heeft een pand geerfd dat reeds verkocht blijkt te zijn aan B (voor... >>


broer heeft kindsdeel

hallo, mijn broer heeft financiele problemen. hij heeft een paar jaar... >>


enof bankrekening geplunderd

geachte, ik heb onlangs 12 aug mijn vader verloren en ben de enige er... >>


erfrechtverklaring

mijn vader is overleden en ik ben de enige erfgenaam. Heb ik een verkl... >>


Overleden voordat scheiding rond is

Een familielid ligt in scheiding en nu is haar man overleden. De schoo... >>


testament laten vervallen

Geachte Heer, Ongeveer 8 jaar geleden hebben wij een testament laten ... >>


erfenis

HOE LANG KAN HET DUREN EER EEN INTERNATIONAAL TESTAMENT WORDT GEOPEND?... >>


erfenis

Hallo, in 2009 is mijn moeder overleden aangezien er geen schulden ... >>


Zussen uitkopen na overlijden ouders

L.S., vorig jaar augustus is mijn moeder overleden en mijn vader afge... >>


Erfrecht van stiefvader

Mijn moeder is na het overlijden van mijn vader opnieuw getrouwd in ge... >>


verdeling van de sieraden van moeder

Onsze moeder is overleden en nu moeten de sieraden verdeeld worden.... >>


overlijden af stand tekenen

hallo, mijn broer en ik hebben zaterdagavond tehoren gekregen dat o... >>


Achterhalen bestaan testament Zwitserland

Een familielid van een goede en dierbare vriendin van mij is overleden... >>


Preferente schuld

Geachte, Ten tijde van het ziektebed van mijn dementernde moeder (w... >>


bewijs van erfrecht verkrijgen

Mijn zus weigert na overlijden van mijn moeder (12 okt 2010) erfenis t... >>


kopie testament

kan ik een kopie van het testament van mijn pleegvader opvragen?... >>


Feitelijke verdeling

Ik heb in 2009 een notaris bezocht maar ben niet verder gekomen dan vi... >>


Rechten uit erfenis

Mijn vader had een groot stuk terrein. In 1980 is vader overleden. Doo... >>


Oproepen schuldeisers

Hoe moeten schuldeisers worden opgeroepen via een advertentie in de kr... >>


Crematie regelen, erfenis verwerpen

Beste, Mijn moeder is terminaal ziek, en leeft van een uitkering. Z... >>


wat zijn mijn rechten als kleinkind

geachte mijn opa en oma zijn allebei overleden.sinds kort.Ik had... >>


roerende rekening

wij willen een huiskopen en de verkopen gaat akkoord maar nu wilt hij... >>


testament vader

hallo, in 2009 is mijn vader overleden en ergens uit de stof kwam een... >>


Benificair aanvaarden

De man van een vrouw is overleden. Zij wil de erfenis benificair aanv... >>


Bescherming kinderen na afstand erfrecht grootouders

Geachte heer van de Griend Mijn ouders zijn gescheiden en hebben zo g... >>


zwakbegaafd

mijnfam.lid isverstandelijk beperkt.nu ben ik ik daar de curator van.K... >>


Niet opeisbare vordering in nalatenschap

Ik ben de wettelijk erfgenaam van mijn overleden broer. Hij had geen k... >>


Bank vraag om Akte van Erfrecht

Geachte heer Van de Griend, Mijn schoonvader is overleden (schoonmoed... >>


nabestaanden pensioen

Mijn vraag is op 15 augustustus is mij ex man doodgevonden nu heb ik g... >>


notaris

geoedenmorgen, de notaris heeft alleen maar een akte van de onroerende... >>


nalatigheid van de notaris

Goedenavond, Mijn vader is in 2009 overleden, er was geen testament, o... >>


schenking inventaris

Mijn zus -wed - gehuwd met een weduwnaar uit een eerste huwelijk waaru... >>


afhandeling nalatenschap

Vader was en moeder is overleden Juli 2010. Twee kinderen enigste erfg... >>


bewijs van erfrecht

Hoe lang kan het duren voordat ik het bewijs heb zit er namelijk al va... >>


erfenis

hallo mn oma is reeds bijna 3jaar overleden mijn moeder en haar zu... >>


erfenis

Mijn vader is dement,mijn moeder is 4 weken geleden overleden. Hoe zi... >>


prijs uitkoop

Geachte, Stel dat het huis door de notaris geschat en beschreven is... >>


verzet tegen verdeling erfenis

geachte,mijn vader is in 1999 overleden,toen hebben mijn moeder,broer ... >>


Volmacht

Kan deze volmacht zelf opgesteld worden en ondertekend, met getuige in... >>


huis verkopen

Onze ouders zijn nu beiden overleden.Wij de drie kinderen gaan nu het ... >>


rest schuld

als mijn ouders het huis niet meer kunnen betalen dan blijft er bij ve... >>


finale kwijting

Na een lange procedure met mijn broer, die het geld over-een "en of b... >>


declaratie notaris

Er zijn 5 erfgenamen . 3 daarvan(85%van erfen.) gaan accoord met berek... >>


Verwerpen van erfenis

Geachte dames en heren, Bij deze kom ik nog even terug op mijn vraa... >>


erfenis

mijn stiefvader is overleden en nu had hij schulden en nu krijg ik con... >>


Wat te doen met auto ?

Vader overleden. Familie heeft bij rechtbank akte van verwerping opges... >>


onderverzekerd, erfgenaam minderjarig kind

Goedenavond, Ik heb een vraag. Onlangs is mijn zus overleden. Zij ... >>


Plaatsvervulling na weigering ?

Door middel van een testament worden de broers en zusters van een over... >>


Herroepen erfenis juwelen

Mijn moeder overleed in 1993 en liet zonder testament gouden juwelen n... >>


executeur testementair nodig?

Ik zal na het overlijden van mijn ouders de enige erfgenaam zijn, er i... >>


BEM clausule

Ik lees op deze site (11 mei 2004) dat de bank gewoon de BEM clausule ... >>


testament Oma

Mijn oma is in maart 2011 overleden. Zij heeft vroeger een vriend geha... >>


oom zonder kinderen trouwt en overlijdt

geachte heer/mevrouw, Mijn oom is in april overleden. Hij is 85 jaar ... >>


erfenis opa oma

Mijn Opa en Oma zijn in 1997 en 1994 overleden. Toen is er een deel er... >>


erfenis tijd

Geachte Kan u mij zeggen hoeveel tijd er dient te zijn tussen de begr... >>


dechargering verklaring

Geachte lezer, Ik ben jarenlang bewindvoerder van mijn broer. Deze is... >>


overlijdens polissen

ik heb 2 polissen van de maatschappijen Victoria en Groot N.Hollandse.... >>


overeenkomst

Nadat ik enige tijd geleden vernomen had,dat mijn term. vrouw (onl. ov... >>


overeenkomst

Nadat ik enige tijd geleden vernomen had,dat mijn term. vrouw (onl. ov... >>


beneficair

als erven bebeficair aanvaarden nadat ze de inboedel hebben meegenomen... >>


boedelbeschrijving

ik heb een erfenis benificiair.Nu moet ik een boedelschrijving maken.M... >>


Andere notaris

Mijn vrouw is onlangs overleden. We waren niet gescheiden, maar waren ... >>


rechten mbt spaarrekening

Goedendag, Mijn vader is onlangs overleden en heeft mij als enig er... >>


verplichting tot informeren indien ouder(s) overlijden

Indien een van de ouders overlijden of de overblijvende ouder overlijd... >>


Erven als enig kind

Mijn vader heeft een vriendin en de vrouw heeft een dochter niet van h... >>


benificiaire aanvaarding

Als de erfenis benificiair aanvaard wordt en uiteindelijk bijkt de ver... >>


Vervolgvraag: schulden ouders

Ik heb een vervolgvraag op uw antwoord op de vraag "schulden ouders". ... >>


onterven

als je een broer/zus onterft, zijn dan automatisch ook de kinderen daa... >>


schulden ouders

ik heb jaren (ong. 4 a 5 jaar) geen contact meer met mijn ouders gehad... >>


wie is de notaris

Hierbij wil ik gaarne de naam van de notaris weten van mijn moeder di... >>


Erfrecht

Hallo mijn opa is vorig jaar overleden.. Zijn dochter(mijn moeder)dit ... >>


kan ik de boot van haar kopen

hoi. mijn varder is pas overleden en was getrouwd met me stiefmoeder.... >>


erfdeel

Ik ben 15 jaar geleden naar Australie geëmigreerd. Mijn ouders zijn b... >>


uit betalen erfenis.

Ik ben een dochter uit het eerste huwelijk van mijn vader. Nu is een h... >>


rekenmethode ouderlijk huis juist

Mijn vader is onlangs overleden. We zijn bezig met de afwikkeling van ... >>


erfrecht

ik ben getrouwd in 1978 zonder huwelijksvoorw. ik had geen kinderen mi... >>


Opdracht makelaar

Kan een door de erven aangewezen persoon die door de notaris in de ver... >>


Legitme portie woz waarde verhuurd huis

Geachte heer, mevrouw. Onlangs is mijn vader overleden en heeft alles ... >>


opvragen zonder toestemming

na het overlijden van m'n vader is er een erfenis gekomen. Ik ben een ... >>


Verwerpen

Mijn jongste broer waar we meer dan 20 jaar iets van gehoord hebben i... >>


geld voor de executeur verborgen gehouden

Mijn broer heeft met opzet geld verborgen dat in de gemeenschap had mo... >>


Verdeling wel of niet

25 jaar geleden is mijn vrouw overleden,geen testament,getrouwd gemee... >>


legitimaris en teruggaaf belasting

Is teruggaaf van inkomstenbelasting (aangifte is na datum overlijden ... >>


bijstand en levensverzekering

Man recent overleden, vrouw en thuiswonende dochter ( 29jr).Man zat re... >>


buitenlandse vriendin

de vriendin van mijn broer is uit het leven gestapt, ze hebben geen sa... >>


Erfenis

geachte heer/mevrouw, als mijn moeder een zwerfersbestaan heeft gel... >>


onterft en schuldsanering

Mijn vader is kort geleden overleden, en heeft mij daar ik in de schul... >>


erfenisdeel opeisen

Twee en een half jaar geleden is mijn vader overleden en door een meni... >>


Vruchtgebruik en hypotheek

Na overlijden vader is mijn man enig erfgenaam maar is de partner als ... >>


route beneficiaire aanvaarding

Ik heb vandaag de nalatenschap van mijn vader samen met mijn zus benef... >>


Kennisgeving van onterven?

- Oudtante - Zus van oudtante (grootmoeder) overleden - Dochter v... >>


bOEDEL VERDELING

Mijn moeder is kort geleden overleden, nu verwacht ik problemen bij de... >>


afkoop levensverzekering

L.s. mijn ex en ik zijn 7 jaar geleden uit elkaar gegaan. Wij hadden ... >>


Erfdeel kleinkind(eren)

Onze grootmoeder is afgelopen week overleden, zij was de langstlevende... >>


beneficiaire aanvaaring: hulp bij verkoop woning

Wij als beneficiaire aanvaarders van een erfenis hebben de hypotheekve... >>


Wettelijke verdeling - kind weigert erfschuld te betalen

Wij zijn een aannemersbedrijf gespecialiseerd in renovaties of het opk... >>


duur van afwikkeling testament

vader is eind 2009 overleden er was een testament waarin de helft van... >>


kind neemt moeder mee naar notaris

mijn oma had 4 kinderen. ! kind (45) woonde nog thuis, hij heeft miijn... >>


testament

Geachte meneer, mevrouw, als er evt. een testament bij de notaris i... >>


executeursloon

"vermogen op de dag van overlijden" is dat alle bezittingen of alle be... >>


overleden wat nu

wanneer mijn vader is overleden en ik geen opdrachtgever ben van de be... >>


beneficiair aanvaarden

Mijn familie zit midden in de afwikkeling van de erfenis van mijn tant... >>


Wil graafsteen kopen

Dag, Mijn schoonmoeder is een tijdje geleden overleden. Schoonvader... >>


Wantrouwen bij Erfgenaam

Mijn zus vertrouwt me niet bij de afhandeling van de erfenis, ik heb h... >>


vervolg vraag

Die notaris zegt dat het zo werkt maar ik vind het raar er is niets te... >>


boedelvolmacht

Ik heb voor mijn overleden vader beneficiair aanvaard bij de griffie. ... >>


pand gedeeltelijk verkopen

als ik de helft van mijn pand verkoop en ik blijf beneden wonen moet i... >>


afwijzing benificair aanvaarding

Na het overlijden van mijn tamte heeft de familie het huurhuis met all... >>


Echtscehding van tafel en bed

Mijn man is 4 jaar geleden vertrokken. Weet niet waar hij is. Ik heb a... >>


1 erfgenaam wil niet verkopen ouderlijk huis

Geachte heer, Al 15 jaar staat mijn ouderlijk huis (erfenis) leeg, ... >>


Goede doelen testament

Kan je in een Goede doelen testament een bepaling zetten dat het geld ... >>


Motivatie voor verwerping nalatenschap

Geachte notaris, Ik wil mijn deel van een nalatenschap (van mijn ta... >>


Motivatie voor verwerping nalatenschap

Geachte notaris, Ik wil mijn deel van een nalatenschap (van mijn ta... >>


Na Overlijden vrijwaring van woonrecht

Onze schoonouders zijn beide overlleden hadden vrij recht van bewonen ... >>


verklaring

Waarvoor heb ik een verklaring van erfrecht nodig ... >>


Kan een erfgenaam een reservering inc vooruitbetaald bedrag overnemen?

Beste C. van de Griend. Ik vroeg mij het volgende af. Wanneer ieman... >>


Vergoeding boedelgevolmachtigde

Heeft een boedelgevolmachtigde ook recht op vergoeding uit een erfenis... >>


Verkoop woning

Geachte, Onlangs is mijn vader overleden, wij hebben zijn nalatensc... >>


erfdeel

Goedenavond, Mijn vader is 24 jaar geleden overleden, hij was desti... >>


wat na kosteloze vereffening?

Hallo, Wij hebben de nalatenschap van onze moeder beneficiair aanvaar... >>


Inboedel

Ik wil de erfenis beneficiair aanvaarden en ben in het testament al ex... >>


Afstandsverklaring tekenen

Mijn moeder is 5 jaar geleden overleden. Met een langstlevende contrac... >>


legitieme protie

Dag. Hoe kom ik te weten, of ik onterfd ben. Mijn moeder is 25 mei 201... >>


wat gebeurd er na verwerping van de erfenis?

Aangezien mijn moeder een hoop schulden heeft, hebben wij via de recht... >>


verdeling erfenis

Geachte heer, Mijn moeder is in 2008 overleden. Er was geen testame... >>


legitieme portie

Mijn moeder heeft mij onterfd. Dit blijkt gebeurd te zijn op 5 januari... >>


uitkering uitvaartverzekering versus beneficiair aanvaarden

Mijn moeder is in een verpleeghuis overleden op 19 december jl. Al tij... >>


Termijn van vordering

Waar kan ik vinden, hoelang een termijn van vordering rechtsgeldig is ... >>


Einde benificiaire periode.

Hallo Mijn man is 5 jaar geleden overleden, wij hebben benificiair aa... >>


nalatenschap alleenstaande

Ik ben aangewezen als executeur om de nalatenschap van mijn tante te r... >>


onderbedeling ?

Vader draagt voor overlijden een stuk grond van 715 m2 over aan een zo... >>


Verwerpen erfenis door minderjarig kind en verwerpen door groep 2 na g

Geachte heer van de Griend, Op 29 december 2010 is mijn zwager over... >>


instemming erven nodig?

moeten alle erven tekenen om het erfdeel toegekend te krijgen?... >>


erfenis opeisen

Mijn stiefmoeder is bijna 2 jaar geleden overleden. Ze heeft een testa... >>


aansprakelijkheid extra kosten begrafenis bovenop verzekering.

Geachte heer Mijn vader is 24 december overleden. Nu weet ik dat hi... >>


verjaring uitsluitingsclausule

In 1995 heb ik een erfenis van een oom ontvangen met een uitsluitingsc... >>


erfrecht

mijn moeder is 10 jaar geleden verbrand in overveen en ze was onder hu... >>


Erfrecht

Recentelijk is mijn moeder overleden. Een van mijn zussen vond het de... >>


Beneficiair aanvaarden nalatenschap met alleen schulden

Mijn neef is onlangs overleden. In zijn testament heeft hij bepaald da... >>


weigeren ondertekenen erfrecht

Wat is de procedure als een erfgename een verklaring van erfrecht weig... >>


inboedel en koopsompolis

De inboedel is onderdeel van de nalatenschap. Gaat men bij de schattin... >>


Aanspraak maken op kindsdeel bij verkoop woning

Mijn vader is een goed jaar geleden overleden. Bij de notaris is mijn ... >>


en/of rekening moeder /dochter

moeder is overleden er is een en/of rekening met de jongste dochter, d... >>


initiatief bij verdelen erfenis

Tien jaar geleden is mijn opa overleden met enkele erfgenamen waaronde... >>


huis overleden ouders verkopen

Wij zitten met een bizarre situatie wat dit betreft. We zijn met ons z... >>


opeisen kindsdeel

Bij akte van notariaat is vastgelegd wie mogen beslissen over bestemmi... >>


beneficiaire aanvaarding

Mijn oom (Nederlandse Nationaliteit) is in het buitenland overleden (w... >>


recht van herbegraven

Ik vind het geen goed idee dat er eigen kinderen in het graf van onze... >>


maximale tijdsduur van uitbetaling erfenis na tekenen akte van verdeli

Ik wil graag weten of er een tijdslimiet staat op het uitbetalen van e... >>


onvoldoende saldo om alle schulden te betalen

Mijn zwager is onlangs overleden. Zijn vrouw is dement (en niet wilsbe... >>


erfenis opeisen bij overlijden beide ouders

mijn beide ouders zijn overleden en hebben wat onroerende goederen ach... >>


Wie betaalt de erfbelasting?

Als ik enig erfgenaam ben bij een vruchtgebruiktestament van mijn vade... >>


Volmachthouder geeft geen inzage

Geachte, Gezien de houding tot op heden van degene die de volmacht ... >>


testament

Geachte heer/mevrouw, Mijn opa is in Juli 2009 overleden wij hadden... >>


Berekening opeisbaar kindsdeel

Mijn vader is overleden in 2008 - mijn moeder valt nu onder bewind. In... >>


kan ik wel aanspraak maken

Mijn vader heeft in augustus 2010 zelfmoord gepleegd Wij zijn 4 zusse... >>


Verdeling erfenis

Met 3 broers zijn wij erfgenamen. Moeder komt te overlijden. Haar verm... >>


erftrecht

mijn vader is 27sept overleden.mijn ouders zijn 40 jaar gescheiden,en ... >>


Adoptie/erfenis

Een gescheiden man komt te overlijden. Hij heeft zijn broer de opdrac... >>


Acte van executele

Mijn schoonmoeder is onlangs overleden en mijn vriend en ik zullen, i.... >>


kindsdeel overleden vrouw

heb ik als weduwnaar recht op het kindsdeel wat mijn overleden vrouw z... >>


erfdeel

Geachte heer, mevrouw, Mijn vader is 12 juli overleden. Mijn moeder... >>


erfrecht van mijn overleden man

Geachte, recent is de moeder van mijn overleden man overleden. Zelf b... >>


Vreemde vrouw in testament

Na het recent overlijden van onze vader werden wij geconfronteerd met ... >>


opeisen erfenis

Geachte, Mijn vader is op 4 februari jammer genoeg overleden. Ik be... >>


taxeren inboedel

Mijn zus is overleden, geen testament. Benificaire aanvaarding door al... >>


waardebepaling woningen

mijn vader is in december 2009 overleden,mijn broer en ik zijn onterft... >>


rechten en plichten na scheiding van tafel en bed

Ik ben gescheiden van tafel en bed en mijn echtgenoot is pas overleden... >>


Legaat accepteren, erfenis verwerpen

Ik ontvang op basis van het testament een legaat in contanten. Dit leg... >>


Erven na scheiding?

Kan een gescheiden echtgenoot alsnog erven van zijn gewezen schoonvade... >>


opeisen van kindsdeel

Vader is overleden , opnieuw getrouwd ,met vrouw die onder curatele is... >>


Kindsdeel

L.S. wij zijn getrouwd onder huwelijksvoorwaarden. We hebben inm... >>


waarde aandelen 1991

Goedenavond, Hoe kan ik achteraf de waarde van de aandelen bij over... >>


ervenis niet erkent kind

goede dag ik had een vraag mijn vader (waar ik goed contact mee had) i... >>


testament aanwezig, maar niet geraadpleegd na overlijden

Ik heb antwoord gekregen op vraag 16058. Bij verdere navraag blijkt e... >>


BEM clausule

Op de spaarrekening van mijn zoon zit een BEM clausule. Ik wil nu zijn... >>


notaris als executeur

Onlangs is de kinderloze tante van mijn vrouw overleden. In oktober 20... >>


afstand doen van erfrecht

Mijn zwager is overleden en heeft een redelijke schuld nagelaten incl ... >>


kindsdeel moeder opeisbaar

geachte heer/mevrouw onlangs zijn allebei mijn grootouders overlede... >>


kosten uitvoeren testament

Naast de kosten van de akte van erfrecht en bijkomende kosten moet ik ... >>


schulden in gemeenschap van goederen na overlijden voor de andere echt

een echtpaar is in gemeenschap van goederen is getrouwd. In die gemeen... >>


Info of iemand nog in leven is of overleden

Hallo, ik ben al vele jaren gebrouilleerd met mijn familie en wens ook... >>


Scheidingsrecht buitenland

In 1989 ben in Nederland met een Engelse man in gemeenschap van goeder... >>


Erfrecht nodig??

Mijn moeder is overleden en nu wil ik graag de levens verzekering uit ... >>


Verdeling erfenis

Vervolg vraag over 16038. U heeft ons volgens mij al enorm geholpen... >>


in huurhuis blijven wonen

geachte heer of mevrouw mijn vraag is sinds kort is mijn schoonmoeder... >>


schenking met last

Ik ben onder huwelijkse voorwaarden gehuwd, 1994. Mijn moeder heeft i... >>


Uitbetaling erfenis

Mijn zus en ik zijn de enige erfgenamen van mijn moeder. Omdat mijn zu... >>


Honorarium voor uitvoering verklaring erfrecht

Ik ben belast met de verdeling van de erfenis van mijn ouders tussen m... >>


Overlijden partner

Als je partner overlijd moet het koophuis dan op je naam komen te staa... >>


Wat nu te doen?

Ik stel deze vraag in opdracht van mijn vrouw. Mijn schoonmoeder is k... >>


wat zijn mijn rechten?

Mijn moeder is onlangs overleden, mijn vader 4 jaar geleden. Het ouder... >>


Onrechtmatig ontrekken uit inboedel

Goedendag. Er wordt veel geschreven over wat wel en niet mag betreffe... >>


volwassen kind overlijdt -> ouders erfgenaam?

Geachte heer van de Griend, Ik (33 jaar wonend in een huurwoning) wee... >>


voorschot op overwaarde geerfd huis.

Geachte Ls, De vraag betreft een huis dat geerfd is door 3 erfgenam... >>


huw voorwaarden

mjin man heeft een schuld aan zijn ex,die hij niet kan betalen kunnen ... >>


legitieme portie na overlijden

Mijn vader, moeder en broer overleden kort na elkaar Er is een testa... >>


minderjarig kind

Een minderjarig kind erft altijd beneficiair heb ik begrepen. Moet dit... >>


Verplichtingen tav huurhuis

Kan een minderjarige kind als enige erfgenaam aansprakelijk worden ges... >>


Verwerpen nalatenschap oom

Geachte heer van de Griend, Een oom van mij is onlangs overleden. H... >>


een notaris nodig?

Als de laatste ouder overlijd, die heeft een eigenhuis en uiteraard oo... >>


Voorschot betaling uit erfenis

Geachte Heer/Mevrouw, De 4 erven van de nalatenschap van mijn vader... >>


Voorschot betaling uit erfenis

Geachte Heer/Mevrouw, De 4 erven van de nalatenschap van mijn vader... >>


Taxatie huis en spullen

Hoe wordt bij overlijden van mijn partner de waarde van het huis en de... >>


Moet erfenis altijd verdeeld worden?

Onlangs is een oude geestelijk gehandicapte oom overleden. Hij was nie... >>


ben ik erfgenaam?

Geachte heer, Een vraag over nalatenschap. Op mijn 37e heb ik geh... >>


verwerpen of niets doen

Op 10 mei is mijn broer overleden. Hij had schulden en nu hoor ik dat ... >>


testament bekend maken aan familie

De vriendin (zij woonden niet samen)van mijn oom die weduwnaar was zon... >>


naltenschap

Drie jaar terug is mijn oma overleden en is de verdeling nog niet gewe... >>


boedelvolmacht

mijn vraag is is mijn nederlandse boedelvolmacht gelegilaseerd en ond... >>


erfenis 2)

Als de ouders van Jaap komen te overlijden heeft Jaap een vrijstelling... >>


beide ouders overleden broer koop het huis

mijn broer koop de woning van mijn ouders die bijde overleden zijn. H... >>


Verknocht?

De vrouw waar mijn vader vlak voor zijn dood mee in het huwelijk is ge... >>


Geconsumeerd?

Geachte heer/mevrouw, mijn vader is negen maanden voor zijn dood (... >>


overlijden vader en moeder

Mijn opa en oma zijn onlangs overleden. Mijn vader is enigs kind. Nu i... >>


Huis en inboedel in Engeland

Ik kreeg vandaag te horen dat mij een huis met inboedel is nagelaten i... >>


Vordering op nalatenschap overleden tante.

Geachte heer Van de Griend, In maart 2010 overleed een tante van mi... >>


finale kwijting ivm erfenis

Wat houdt precies een finale kwijting in ivm erfenis?... >>


Vervolgstap bij niet reageren

Geachte heer, mevrouw, April 2009 is mij opa overleden. Indirect, ... >>


Vader overleden, erfenis

Hallo, Mijn vader is vorige week overleden en woonde helemaal allee... >>


mag ik voorwerpen of meubels van overledenboma uit haar woning

mijn oma is overleden en mijn ouders , mijn zus en 3 broers hebben de ... >>


Wie bepaalt de waarde van de boedel

Bij een boedel wordt de waarde bepaalt door een expert of door een bed... >>


grond verkopen

Vader overleden.Vriendin is de testamentait executeur.Zij moet de gron... >>


vader overleden

hallo, mijn vader is pas 2 wkn geleden overleden en hij woonde bij zij... >>


vader overleden

hai mijn vader is inmiddel 6 maanden overleden en nu moeten we een boe... >>


handtekening gezet onder valse voorwendselen.

Vader overleden.Heb 6 jaar geleden document getekend van ongevallenver... >>


zus beslist

vader is al jaren geleden overleden,nu ons moeder, wij zijn 9 kinderen... >>


Inzage bezittingen

Een vriendin en een dochter van mijn overleden vader gaat de erfenis a... >>


bankgegevens opvragen

Een vriendin en een dochter zijn gemachtigd om de erfenis te regelen .... >>


Erfrecht

Mij vrouw en ik wonen in Zwitserland. Een dochter woont in Zwitserland... >>


erfrecht

mijn vader is overleden enmijn broer regeld alles maar is hij verpl... >>


volmacht

Mijn zoon was als gevolmachtide aangesteld/Nu is mijn echtgenote overl... >>


Testament

Hallo,mijn vader heeft in 1979 een testament opgemaakt en mijn moeder,... >>


erfenisgeld van kind

mijn dochter heeft een erfenis gekregen van haar opa op de rekening wa... >>


erfenis en schuldsanering

ik heb een erfenis van mijn moeder gekregen echter mijn vader heeft he... >>


opeisen kindsdeel bij broer

Vlak voor het overlijden van mijn moeder, langstlevende, heeft mijn br... >>


goederen wegnemen na verwerping nalatenschap

nadat de weduwe de nalatenschap heeft verworpen zijn er door familiele... >>


Successies recht voor niet Nederlands burgers

I would like to know if all the rules are still the same if my mom tha... >>


uitkeringen en verwerping

Mijn vader is onlangs overleden en heeft veel schulden nagelaten. De k... >>


regelen erfenis in geval van overlijden van iemand die alleen familie

Mijn vriend is onlangs overleden hij was van buitenlandse afkomst maar... >>


kindsdeel opeisen

onroerend goed via legaat in bezit van broer. testament nadien nietig... >>


stiefgrootmoeder/kleinzoon

als stiefgrootmoeder overlijd wie erft haar zuster of haar kleinzoon o... >>


Na beneficiair aanvaarden alsnog aanvaarden

Mjin zus en ik hebben de erfenis van onze onlangs overleden vader bene... >>


ervenis

Mijn vader is overleden. Hij heeft mij een ervenis achter gelaten. Al... >>


Polis zoek

Geachte mevrouw/mijnheer, Mijn moeder heeft in 1953 een begrafenisp... >>


Verwerpen en minderjarig

Hallo, De broer van mijn vader is overleden. Hij had een bijstands ... >>


kinderen die kindsdeel afstaan en ...

Mijn moeder is net overleden nu moeten we voor de bank papieren hebben... >>


is er een kindsdeel na overlijden?

mijn moeder is op 8-09-08 overleden. Zij was getrouwd(mijn stiefvader ... >>


opeisen kindsdeel

Beide ouders zijn overleden, vader als laatste in 2006. Iedere ergenaa... >>


verwerpen van erfrecht.

Geachte Notaris. 2 jaar na het overlijden van mijn moeder stuurt de S... >>


huwlijksevoorwaarden

Mijn vrouw en ik zijn 13 jaar geleden getrouwd op basis van huwlijksev... >>


afstand van kindsdeel ?

L.S. Onlangs is mijn vader overleden. Mijn moeder met wie hij in geme... >>


Val ik nog onder NL erfrecht?

Ik woon al vier jaar buiten Europa en heb in NL geen bezittingen meer;... >>


wat moet ik doen

Mijn moeder is maart 2010 overleden. Voor haar overlijden waren mijn ... >>


Wel het werk, maar geen vergoeding?

Mijn moeder treedt op als executeur testamentair omdat wijlen mijn vad... >>


Bijna gelijktijdig overlijden

Als gevolg van bijvoorbeeld een verkeersongeval, overlijden man en vro... >>


overschrijven auto

Na het overlijden van mijn moeder wil mijn stiefzus de auto van mijn m... >>


Wie is verantwoordelijk voor huurwoning?

Verhuurder stelt ouders en zus aansprakelijk voor herstelwerkzaamheden... >>


Wie draait erp voor de kosten na overlijden van gescheiden vader?

Geachte meneer/mevrouw, onze vader heeft grote schulden en geen uit... >>


vergoeding voor gemachtigde

Ik ben gemachtigd -door erfgenaam, een stichting- om de nalatenschap ... >>


Reiskosten

Mogen reiskosten van een in het buitenland wonende erfgenaam op de leg... >>


Verwerpen of benificiair aanvaarden?

Onlangs is mijn moeder overleden. Ze had veel schulden en er was geen ... >>


Niet meewerkende erfgenaam

Moeder, was weduwe, is overleden. Er zijn 3 kinderen. Er is geen testa... >>


uitvaart betaling

ik heb een rekening voor de crematie van mijn vader gekregen.maar nu b... >>


betalings verplichtingen en erfenis

Geachte, Ik heb persoonlijke schulden maar zit niet in de WSNP en he... >>


kindsdeel opeisen

Ik heb een goede kennis (60jaar), deze woont en verzorgd zijn moeder(9... >>


Betalingen na overlijden

Mag ik na het overlijden van mijn vader( met zijn goedkeuring), zijn s... >>


erfdeel

mijn man is overleden,nu is mijn vraag gaat het erfdeel van zijn ouder... >>


bewindvoerder of mentoraat

wat gebeurt er als het geld op is met het mentoraat en bewindvoerdersc... >>


(koude)uitsluitingclausule

L.S., Wij, mijn echtgenote en ik, beschikken over een testament met (... >>


scheiden tafel en bed

Mijn vader en moeder zijn al jaren van tafel en bed gescheiden . Moc... >>


beneficiair aanvaarding

Bovengenoemde aanvraag hebben wij gedaan bij de arondissementsrechtban... >>


schoonzoon onterven

Onze dochter is in gemeenschap van goederen getrouwd.Haar schoonouders... >>


geen testament.

De man van mijn zus is pas overleden er is geen testament. Zij hebben... >>


beslissingsbevoegdheid partner/kinderen na overlijden

Mijn moeder is onlangs overleden en nu willen de buren graag de erfafs... >>


laatste ouder dood. Kind heeft en-of rekening

Hallo, De laatste ouder sterft. Nu blijkt dat zijn bankrekening een... >>


opgave aan kinderen onverdeelde boedel

De vraag is geven de kinderen in box 3 het bruto bedrag vd verkrijging... >>


Tweetraps Testament

In vervolg op een eerder door mij gestelde vraag voeg ik eraan toe dat... >>


opgave belastingaangifte onverdeelde boedel

De vraag is of je in box 3 het bruto bedrag van de verkrijging opneemt... >>


Moet een testament uitgevoerd worden?

Een praktische vraag. Wanneer iemand een testament laat maken schakel... >>


Wie zijn preferente crediteuren?

Inzake een beneficiaire aanvaarding: wie zijn preferente crediteuren? ... >>


erfenis van oma

ik heb van mijn zusje gehoord dat wij in het testament staan van mijn ... >>


verwerpingsakte

hoe kan ik een verwerpingsakte aanvragen... >>


Overname huis moeder huur

ik woon nu met mijn moeder in een huurhuis omdat m'n ouders zijn gesch... >>


verhoging rente en financieringskosten na overlijden

Mijn moeder is op 7 december 2009 overleden, de nalatenschap is benefi... >>


ongedaan maken

Hallo, Moeder overleden 2 jaar geleden, kindsdeel afgestaan aan vad... >>


niet erkend kind

Mijn man heeft een niet erkend kind. Wat gebeurd er als hij komt te ov... >>


Crematie betalen?

Mijn ex man is overleden vorig jaar en mijn zoon was 20 jaar op dat mo... >>


vergoeding afhandeling erfenis broer

Mijn broer is overleden.Hij was gescheiden en er was geen testament. ... >>


huwelijksvoorwaarden?

Wij zijn 58 jaar terug op huw.voorw. getrouwd. Thans bezitten wij same... >>


Beperkte boedelvolmacht

Mijn onlangs overleden moeder, weduwe, heeft een testament achtergelat... >>


beneficiaire aanvaarding

wat zijn (bij benadering)de kosten bij de rechtbank als ik beneficiair... >>


kindsdeeel beschikbaar stellen

Mijn vader is vorig jaar overleden. Mijn moeder heeft € 45.000 spaarg... >>


schuldbekentenis

Uit de erfenis van mijn ouders, met uitsluitingsclausule, heb ik geld ... >>


erfenis of recht

vraag; heb ik na het overlijden van mijn schoonmoeder ook recht op een... >>


schuld aannemen of niet

De situatie Mijn ouders zijn gescheiden. Mijn vader is in oktober ... >>


schilderij bij legaat

Mijn schoonmoeder wil een schilderij aan haar dochter legateren met de... >>


verjaring erfrecht

mijn vriendin haar moeder is 4 jaar geleden overleden zij had nauwelij... >>


volmacht bankrekening

Mijn tante is net overleden en ik was gemahtigd om bankzaken te regele... >>


boedel

mijn broer heeft zonder met mij te overleggen de hele inboedel van het... >>


rechten stiefzoons

beste, onlangs is mijn tante, de zus van mijn vader overleden, haar ... >>


kosten 2 traps testament

Wat mag een verandering van een langstlevenden testament naar een 2 ... >>


hypotheek onverdeelde boedel

is het mogelijk om een hypotheek te vestigen op een onroerend goed in ... >>


ouderlijk huis verkopen

Vader,moeder en twee dochters.Vader is overleden en moeder (in rusthu... >>


testament langstlevende

ik heb bij notaris h te b. een testament laten maken.kan ik dit bij ee... >>


verdeling erfdeel

Mijn vader en moeder zijn meer dan twee jaar geleden overleden. Er is ... >>


kinderen mede eigenaar maken van onroerendgoed in spanje

geachte, wij gaan een huisje kopen in spanje, er is ons aangeraden om ... >>


niet eerlijk verdelen

Ik heb een vraag.. sinds de laatste tijd merk ik dat mijn oudste zus v... >>


WSNP

Mijn moeder (vader is vorig jaar overleden) woont in een verzorgingste... >>


erfrecht kinderen buitenlandse partner

Hallo, Ik ben getrouwd met een oostenrijkse parner. Zij heeft 2 ki... >>


Begrafeniskosten preferent?

mijn moeder is in mei 2009 overleden. ik heb de erfenis beneficiair aa... >>


kinderen zien af van hun kindsdeel van overleden vader

mijn kinderen hebben vernomen dat hun vader is overleden. ze hadden a... >>


Notaris na overlijden?

Als van een echtpaar b.v. de man komt te overlijden, ze zijn in gemee... >>


verdeling

is het nog zo dat de partner van een overledene de helft +een kindsde... >>


intrekken machtiging

Laatste ouder overlijdt, 6 kinderen machtigen de oudste tot executeur ... >>


erfrecht

Geachte meneer/mevrouw, Mijn vader is in 2006 overleden, zijn zaken w... >>


tweetrapstestament

Mijheer, we hebben gehoord dat het aanbevolen was om een tweetrapstest... >>


Kosten

Wat kost een 2 traps testament. ... >>


finale kwijting en decharge

Er zijn 6 erfgenamen waarvan 5 akkoord zijn met naltenschap en 1 geen ... >>


erfenis

mijn moeder is overleden 30/11/2009.in juli 2009 is zij naar een verzo... >>


erfenis

mijn moeder is overleden.zij was de langstlevende.ik heb geen contakt ... >>


mag een ouder het kindsdeel van erfenis uitbetalen?

Ik lees overal dat de langslevende partner de beschikking blijft houde... >>


legitieme deel word niet gereageerd.

Een nicht van mij kan haar legitieme deel krijgen maar vind dit niet g... >>


onterving kind

mijn moeder is 4 februari overleden. Nu kreeg ik vorige week een brie... >>


verantwoording van de executeur

Ik ben de executeur van mijn tante en regel momenteel ook haar bankzak... >>


opvragen van eventueel testament door bewindvoerder

Mijn vrouw heeft ruim 13 jaar geen contact met haar vader gehad en dat... >>


executeur

Mijn tante had in haar testament een executeur aangesteld. Als deze ex... >>


legietieme portie broers

Hebben de broers van een overleden tante - niet getrouwd en geen kinde... >>


schuldovernemen

geachte heer,mevrouw ben nu 3maanden gescheiden ik heb veel schulden ... >>


allimentatie

geachte heer/mevrouw, ik wil graag advies over allimentatie. mijn ex... >>


Boedelbeschrijving bij enorme schulden en benificair aanvaard

Mijn vader is op 12 december 2009 overleden. Wij hebben de erfenis ben... >>


legitiem erfdeel op derdenrekening advocaat

Ik zuster van overledene heb verworpen. Zijn kinderen niet, maar zijn ... >>


Verwerping erfenis

Mijn vader is vorig jaar februari overleden, omdat wij al jaren geen c... >>


recht op inzage testament ?

Zus is zonder nakomelingen overleden, heeft ex. test. aangewezen. Die ... >>


rechtmatig bevoegdheid als erfgenamen als kinderen

dochter in nederland wonende v overleden vader op aruba is officiele b... >>


vaststellen nalatenschap

Vader vorig jaar overleden. Voor de 3e keer getrouwd. Uit 1e huwelijk... >>


Uitsluiting erfenis

Heeft een partner bij scheiding recht op teruggave wanneer geld uit ee... >>


erfenis na scheiding

na echtscheiding is het woonhuis gezamenlijk eigendom gebleven. wat ... >>


verklaring van erfrecht nodig?

Mijn vader is onlangs overleden. Uiteraard is mijn moeder wettige erfg... >>


boedelvolmacht

Mijn oma is kortgeleden overleden.Aangezien mijn ouders overleden zijn... >>


gedeelde rekening

Met mijn moeder heb ik de laatste 3 1/2 jr. van haar leven een gedeeld... >>


Buitenstaanders regelen wel alles maar komt het zometeen niet bij mij

Mijn moeder is pas overleden en ik had al 6 jaar geen contact meer met... >>


erfenis

vorig jaar juni is mijn vader helaas overleden,mijn zus heeft toen de ... >>


aanvaarden onder opschortende voorwaarden

de erfenis aanvaarden onder opschortende voorwaarde: dat alle kinder... >>


inzage financiën

Na het overlijden van mijn man eisen zijn kinderen volledige inzage in... >>


Opheffing bankrekening

Wij willen de bankrekeningen van onze overleden moeder opheffen en heb... >>


verjaring aanspraak legitieme portie

In 1998 wordt bij notaris vastgelegd dat 2 kinderen (3e kind krijgt de... >>


Kindsdeel peisbaar?

Hallo, Mijn vader is onlangs overleden Mijn vader heeft in 2000 een... >>


kindsdeel opeisen van bezittingen in nederland en in florida

Mijn vader is sinds 10 jaar hertrouwd en heeft een aantal jaren gelede... >>


opeisen deel huis op naam van kinderen bij echtscheiding

Mijn broer en ik hebben het huis van mijn ouders destijds op naam gekr... >>


Testament

Hallo, Mijn oma is 3 jaar geleden overleden en als ervenden zijn er... >>


kind onterven?

SInd smijn moeder 8 jaar geleden is overleden heb ik nooit enig inzage... >>


Erfdeel verplicht delen met toekomstige ex?

Ik leef nu al ruim 1,5 jaar duurzaam gescheiden van mijn man en de ech... >>


testement

mij broer is overleden,was wel getrouwd.hoe kom ik er achter of hij ee... >>


erfenis/persoonlijke spullen

mijn ouste zus is medio juli 2009 overleden. zij woonde bij mijn moed... >>


afwikkeling nalatenschap

In december 2009 is een zus van mij op 54 jarige leeftijd overleden. O... >>


nalatenschap

Nu bekent is wat een ieder ontvangt uit de nalatenschap..Heb ik dit sc... >>


Schuld voor langslevende

Naar nu blijkt hebben mijn ouders veel schulden. Als mijn vader komt t... >>


Beneficiair aanvaarden/openbaar per opbod?

Bij beneficiair aanvaarden dient er een boedelbeschrijving gemaakt te ... >>


erfenis geadopteerde neef

ik wordt als erfgenaam van een geadopteerde zoon van mijn overleden oo... >>


plaatsvervulling

Mevr A 's grootmoeder is kort geleden overleden.Deze grootmoeder had e... >>


financiele rechten van het kind voor nieuw huwelijk vader

Mijn moeder is tien jaar geleden overleden en mijn vader wil nu het hu... >>


Verzwegen spaarrekening overledene/ akte van erfrecht

Mijn moeder is 6 jaar geleden overleden. Er was geen testament en er i... >>


verwerpen erfenis

Ik heb al jaren geen contact meer met mijn familie en wil ook niets me... >>


bepaling waarde legaat

Mijn vader heeft beide kinderen een legaat nagelaten van 1/3 van zijn ... >>


Verwerpen erfenis en begrafeniskosten.

Geachte notaris, Ik heb al een aantal jaren geen contact met mijn v... >>


overlijden in bejaardenhuis

hallo als mijn vader in een bejaardenhuis woont en hij komt te over... >>


bankrekening

Mijn zwager en ondergete-kende, als zaakwaarnemer van de stervende zwa... >>


belasting betalen over spaargeld moeder

Ik heb een en/of rekening met mijn moeder, moet ik dan belasting betal... >>


verdelen zonder verklaring van erfrecht

geachte heer/mevrouw, Mijn zus is onlangs overleden. Zij heeft geen... >>


wettelijke rangregeling

Ik heb, na beneficiaire aanvaarding, de kantonrechter verzocht om onth... >>


successie door wie laten doen?

Geachte, vader was ppar jaar geleden al overleden, moeder is onlangs ... >>


benefificiair of zuiver aanvaarden bij zage van de boedelomschrijving?

Geachte Notaris, Ik heb 2 vragen: Binnen hoeveel tijd moet men een b... >>


zuiver aanvaarden

Als er 5 familieleden zijn en 2 willen het zuiver aanvaarden en de and... >>


kosten benificair aanvaarden

Wat zijn de kosten van het benificair aanvaarden van een nalatenschap... >>


geen bericht na overlijden

Geachte notaris, Mijn vraag is de volgende. Mijn man heeft 3 broers... >>


Moeder gestorven, meerderjarige blijft in huurwoning wonen

Mijn moeder en ik (37 jaar) wonen in hetzelfde huurhuis. Het huurcontr... >>


wie bewijst wat tot de nalatenschap behoort?

Geachte heer Van Griend, Mijn partner is overleden en wij hadden ni... >>


verkoop huis na overlijden

Mijn echtgenote en ik zijn eigenaar van het huis waar we in wonen. We ... >>


onkostenvergoeding gevolmachtigde

Mijn broer en zus hebben mij het volmacht gegeven om de nalatenschap v... >>


Oudste kind erfenis regelen ?

Mijn moeder is 2 weken geleden overleden, mijn vader is al lang geled... >>


Wie heeft volgens de etiketten recht op de sieraden?

Geachte, afgelopen donderdag hebben we mijn oma begraven en u begri... >>


boedelomschrijving en beneficiaire aanvaarding

Geachte Notaris, Hoelang moet of kan ik wachten op het opmaken van een... >>


volwassen adoptie

Goedendag, Mijn stiefmoeder zorgt sinds mijn 14e voor mij samen met... >>


volwassen adoptie

Goedendag, Mijn stiefmoeder zorgt sinds mijn 14e voor mij samen met... >>


Kindsdeel vs schulden

Mijn schoonmoeder is overleden en laat schulden na. Er is geen testame... >>


verjaard?

Schoonmoeder is in 2002 overleden. Zwager komt nu nog aanzetten met ge... >>


Akte van verwerping

Mijne dames/heren, Hoe en door wie moet een akte van verwerping worde... >>


verworpen maar de auto staat er nog

hallo mensen mijn moeder is vorig jaar overleden 20 februari 2009 ik ... >>


kosten van leeg halen en schoonmaken woning

Mijn schoonmoeder is overleden, een week na de begafenis moest er bego... >>


rechten van ex schoonzoon??

Bij vraag 14971 ben ik vergeten te melden dat ik 2 dochters heb waarva... >>


huis huren van moeder

hallo, Mijn moeder wil een huis voor mij kopen. Ze hoeft hiervoor gee... >>


niet blokkeren bankrekening

Goedemiddag, mijn vader (nederlander maar woonachtig in Belgie) is on... >>


rekening geplunderd van overleden broer

Is het strafbaar dat mijn broer geld van de rekening haalt van onze ov... >>


uitbetaling erfdeel

Mijn broertje is vorig jaar overleden.Hij had geen testament.Hij woond... >>


wat is een redelijke na overlijden om mijn erfdeel op te eisen

Geachte Meneer/Mevrouw, Wat is een redelijke tijd in maanden om mijn ... >>


grootte aandeel onverdeelde boedel bij aangifte IB box 3

Als op 31 December een erfenis nog geheel in de onverdeelde boedel zit... >>


vergoeding handtekening legalisatie

Geachte notaris, Graag voor de zuiverheid van de afwikkeling va... >>


BUITENGEMEENCHAP

wIJ ZIJN 35 JAAR GETROUD.iK WIL BIJ MIJN MAN WEG ,ALTIJD MEEGEWERKT TO... >>


plaatsvervulling, wat moet ik doen

Vraag voor in de toekomst. Mijn oma heeft twee kinderen. Mijn moeder i... >>


niet eens

stel 2 zijn het eensa een niet wat gebeurt er dan... >>


nalatenschap

Mijn broer is overleden op 28 april vorig jaar. Ik ben via via geïnfo... >>


volmacht

hallo mijn zwager heeft volmacht gegeven bij notaris aan zijn zus voor... >>


aanvechten testament

Zus is overleden en in testament is maar 1 van de 3 broers als erfgena... >>


'afwikkeling nalatenschap na weigeren erfenis'

Mijn oom is partner- en / kinderloos overleden. Daar het vermoeden bes... >>


schulden aftrek van erfenis

Geachte Heer / Mevrouw Mijn moeder is in oktober overleden en is een ... >>


verdeling geld auto nalatenschap

Mijn vader is in augustus 2009 overleden en liet ook een auto na. Nu... >>


rechten van kinderen vom boekhouding van overleden vader in te zien.

Mijn vader is een jaar geleden overleden, mijn moeder erft (op basis v... >>


koop grond ouders

Mijn broer woont naast mijn ouders. Nu wil hij 1 ha. grond van hen kop... >>


zitten zelf in de wsnp

hallo mijn man,s broer is overleden er zijn 2broers waar mijn man er 1... >>


naheffing energie kosten

mijn vaders aanleunhuurwoning is per 30 september 2009 opgeleverd van ... >>


nietig verklaren testament

Geachte, Ik wil het testament d.d. 3 december 1970 t.n.v. Nicolaas Jo... >>


rente op erfenis en echtscheiding

Geachte heer, mijn exvrouw heet haar erfenis ( met uitsluitingsclausul... >>


hypotheek/verklaring erfrecht

mijn vader is overleden en nu wil mijn moeder de hypotheek veranderen.... >>


kindsdeel

mijn moeder is onlangs overleden, nadat ik tien jaar intensief voor ha... >>


Verwerpen nalatenschap

Na het overlijden van mijn moeder , is er geen testament opgemaakt IK ... >>


Re: 14857 : Tot waar erfrecht?

Hallo, Mijn vraag betwiste niet het erfrecht van de vader doch mijn... >>


erfenis en scheiden

Hallo, Toen ik ging scheiden wilde mijn ex de auto en de caravan, is ... >>


wilsrecht

Goedemorgen, Mijn vraag is het volgende. Mijn vader is overleden op... >>


erfenis

Goedenavond, Oktober j.l kreeg ik een brief van een notaris dat een v... >>


huis verkopen

Kan ik als weduwnaar zonder toestemming van de kinderen mijn huis verk... >>


Verwerpen erfenis

Mijn schoonvader is begin dit jaar overleden. De erfenis bestaat uit e... >>


erfrecht

mijn moeder en mijn oudste broer hebben een en/of rekening ze doen daa... >>


schoondochter en twee kleinkinderen

Een ouder is overleden en er is nog slechts één schoondochter met ha... >>


wettelijke vereffening

1). Wat betekent: "wettelijke vereffening"? 2). Boedelbeschrijving me... >>


verkopen van ouderlijk huis

Deze vraag stel ik n.a.v. het overlijden van mijn oom. De man heeft al... >>


voogdijverklaring

Mijn zoon (35 jaar) is overleden. Hij heeft 1 kind (5 jaar) bij zijn v... >>


erfrecht.

ik ben enigst kind, mijn vader is op leeftijd en mij moeder is dement ... >>


opeisen kindsdeel

Opa overleden 1994, vader 2000 en oma 2001. Kan ik nog het kindsdeel... >>


eigendomsrecht

Wij hebben 20 jaar lang een stuk tuin in gebruik van domeinen, dit is ... >>


recht op

bij deze wil ik u graag het volgende vragen. sinds 6 jaar heb ik geen... >>


wie moet de boedelbeschrijving doen en hoe wordt dit gecontroleerd?

Wie moet de boedelbeschrijving doen?welke bewijsstukken moeten meegele... >>


onterven

ik heb een brief gekregen dat ik erfgenaam zou zijn van een familielid... >>


taxatiewaarde / rapport

geachte notaris, Als je een pand geerft hebt, moet die getaxeerd wo... >>


beschikking

kan men zonder medewerking van een notaris een beschikking wijzigen?... >>


kindsdeel met schuld bij 2de huwelijk

moet je een akte van verwerping laten maken als je vader overleden is ... >>


nota voor inzage

Geachte notaris, n.a.v. de vraag wie de opdrachtgever is, stel ik u de... >>


wie is de opdrachtgever voor de inzage

Mijn moeder weigert me persoonlijk inzage te geven in bescheiden voor ... >>


Verwerpen nalatenschap

wegens meer schulden dan bezittingen hebben wij de nalatenschap van mi... >>


waarde van de nalatenschap bij vergoeding executeur

wordt de successiebelasting van de erfgenamen ook gezien als schuld? ... >>


is voogd aansprakelijk voor ingebrachte schulden minderjarig pleegkind

ijnheer X, overlijdt in 2005. hij had op dat moment 2 dochters, erfgen... >>


Erfrecht (Klein) Kinderen

Opa is enige tijd overleden en oma kan ieder moment overlijden. Zij he... >>


Executeur Testamentair en beschermde bewindvoering

Geachte mr C. van de Griend, Zuster verzorgde de financiën ouders.... >>


Kan de notaris in dienst zijn van een van de erfgenamen? (vervolg 1459

Geachte mr C. van de Griend, Wel heeft ET een declaratie ontvangen ... >>


kan dit zomaar

moeder overleden oudste dochter wordt verwittigd geen van de 5 kindere... >>


Erfrecht

Beste, Mijn vader is 3 december overleden. Nu is het als volgt hij... >>


Kan de notaris in dienst zijn van een van de erfgenamen?

Geachte mr C. van de Griend, Zuster heeft een notaris, volgens haar... >>


Kan de notaris in dienst zijn van een van de erfgenamen?

Geachte mr C. van de Griend, Is het mogelijk dat de notaris, die vo... >>


kosten afhandelijng testament

Vader van mijn 2 kinderen (mijn ex) is voor de 2e maal gescheiden. Uit... >>


Erven

ouders kopen huis doch zetten het op naam van broer !hebben acte onder... >>


onterven

Mijn zus heeft,na het overlijden van mijn moeder,na ongeveer een jaar ... >>


akte van erfrecht

Onze moeder is 22-11-2009 overleden Wij zijn met nog 9 van de 10 ki... >>


schuld

ik heb een schuld bij mijn ex-partner en heb testament .Mijn kinderen ... >>


erfdeel kinderen

Bedrijfsovername er zijn 4 kinderen waarvan een kind het bedrijf overn... >>


VERWERPEN ERFENIS

MIJN MOEDER IS RUIM EEN JAAR GELEDEN OVERLEDEN.ZE WOONDE TOEN BIJ MIJN... >>


ontdekking erfenis

11 jaar geleden is mijn vader overleden. Hij leefde samen met een part... >>


afstandsverklaring?

mijn opa is overleden nu gaan zijn kinderen een afstandsverklaring tek... >>


Vruchtgebruik en nalatenschap

De partner van mijn moeder is in een verzorgingshuis opgenomen en komt... >>


afzien erfenis

mijn moeder is in april overleden en ze had een spaarcent daar zijn we... >>


Huis veranderen van eigenaar bij overlijden

Kinderen erven een huis (welke nog op naam staat van beide ouders). ... >>


erven na scheiding ouders

Mijn ouders zijn lang geleden gescheiden, mijn vader is overleden en h... >>


benificiair aanvaarden

Ik ben, met heel veel familieleden, erfgenaam van een heel verre neef.... >>


Afgifte legaat

Mijn vader is dit jaar overleden. Mijn ouders hadden een testament waa... >>


Erven onroerend goed

Beide ouders komen te overlijden. 2 kinderen zijn de erfgenamen. Wille... >>


termijn voor verwerpen erfenis

geachte heer mevrouw, Is het mogelijk om ruim twee jaar na het overli... >>


Verwerpen erfenis

Mijn vader is overleden. Ik wil de erfenis verwerpen. Wie krijgt mijn ... >>


Rente over kindsdeel

Na het overlijden van mijn vader vernam ik via het langslevende testam... >>


huis uit erfenis is verkocht

Ik ben een niet gemachtigde erfgenaam. Wij waren 4 broers (waarvan ik ... >>


erfenis ontbinden

ik heb een erfenis afgesloten bij een notaris kan ik die ontbinden... >>


erfenis overleden oom

Beste L.S, Mijn oom is in 2007 overleden er staat nog een klein beetj... >>


plaatsvervulling

mijn opa en oma hadden 2 dochters,waaronder mijn moeder die jaren gele... >>


hoe te handelen?

ik ben eigenaar van grote lappen grond. ik machtigde mijn vader hierov... >>


Mag de ene erfgenaam weigeren te betalen maar heeft zichzelf wel al be

Ik woon in Australie, mijn Moeder is jl overleden , erfrecht is verkla... >>


vraag over boedelverdeling

Mijn schoonmoeder bezit nog een eigen woning en kan deze aan de gemeen... >>


Kan verwerping Erfenis worden afgewezen?

Mijn schoonvader is overleden en omdat wij al jaren (20 jaar) geen con... >>


verdeling

M, Mijn broer woont bij onze Moeder in, 10 jr. terug overleed Vader, b... >>


Bank sluit dossier v.overleden broer

Aaanvullend op 1ste vraag m.b.t. tot het zonder meer sluiten van een... >>


eigen huis en opname verpleeghuis

hoeveel eigen geld en mag men hebben om zonder extra kosten in een ver... >>


Ben je ook erfgenaam als partner

Mijn vader is overleden. Nu gaat mijn man opdracht geven tot de uitvaa... >>


Wie is de eerst belanghebbende als de erfenis wordt verworpen

Als alle kinderen en aanhang de erfenis verwerpen en er dus geen erfge... >>


erfenis

Mijn vader is onlangs komen te overlijden, 3 jaar geleden heeft hij zi... >>


Overlijden broer zonder testament

Hierbij een vraag met de hoop dat u mijn moeder verder kunt helpen. 2... >>


schenking

ben getrouwd geweest in belgie,heb daar een huis en ben vertrokken met... >>


moeder

mijn moeder is 16 okt overleden en ik heb van mijn fam geen bericht ge... >>


met broer in koophuis

Mijn broer wil samen met mij en echtgenote een huis kopen, en daar met... >>


kwijtschelding schuld voor het overlijden

wij hebben een schuld open staan bij de overledenen. voor dat zij stie... >>


Erfenis verworpen, toch huis leeghalen?

Geachte heer/mevrouw, Recentelijk heb ik de erfenis van mijn moeder... >>


nieuwe wet van 2010

Het is nieuwe wet gekommen over de nalatenschap(vanaf 2010. Mijne vra... >>


bepalingen koopakte

bij verkoop van het ouderlijk huis aan mijn broer is bepaald dat de he... >>


Huur overnemen van ouderlijk huis

Ik ben wonend in het ouderlijk huis waar ik ben opgegroeid wat op mijn... >>


uitkopen zussen

is het noodzakelijk een notaris in te schakelen bij uitkoop zussen bet... >>


belastingschuld

Mijn zoon was net 17 toen zijn vader (mijn ex-man)overleed en zat nog ... >>


hebben kinderen recht op levensverzekerings geld

mijn man is overleden.hij had een levensverzekering.hebben mijn kinder... >>


Beneficaire verklaring

Mijn zus komt binnenkort te overlijden maar zit diep in de schulden. ... >>


Vergoeding

Op wens van mijn overleden moeder handel ik de nalatenschap af. Er zij... >>


erfrecht

Geachte heer/mevrouw, Mijn schoonmoeder is kort geleden overleden e... >>


voogdy

mijn vraag is ik ben eem gescheide moeder van een dochter van 11 met m... >>


alsnog kindsdeel opeisen

Mijn vader is in nov,1999 overleden, er was toen een tekort voor de be... >>


nog steeds geen inzicht.

Geachte Meneer/Mevrouw, Het is nu al wat weken geleden dat mijn moede... >>


verzekering betaalt niet uit

De verzekering wil niet na goedkeuring van mij uitkeren aan het uitvaa... >>


prive portefeuille

M'n beide ouders zijn gestorven, waren gehuwd zonder contract, met lan... >>


erfrecht

2de relatie, samenlevingscontract, testament op langslevende. Mijn 2 k... >>


opgaaf uitgaven moeder

Mijn schoonmoeder is overleden in sept 2007.Mijn vrouw en 2 kleinkinde... >>


Hebben grafrechten met de erfenis te maken

Onlangs is mijn schoonvader gestorven die weduwnaar was en nu wil een ... >>


oma overleden wel of geen testament en nu ?

Hallo, Mijn Oma is op 11september 2009 overleden . Dit is mij rece... >>


Auto verkopen na overlijden

Hoe zit het met de verkoop van de auto na overlijden van mijn vader en... >>


testament vader

mijn vader is vorige maand overleden.mijn zus verbood mij afscheid te ... >>


kosten verklaring van erfrecht

De nalatenschap van mijn vader heb ik beneficiair aanvaard. De notaris... >>


navraag uitgaven

mijn moeder is in sept 2007 overleden.De erfgenamen - waar geen contac... >>


begrafenispolis

Mijn zoon is onlangs overleden, en laat alleen maar schulden na, mijn ... >>


geldzaken

mijn moeder is overleden mijnvader leeft ook niet meer nu regel ik de ... >>


hoeveel spaargeld mag je houden als je naar een verpleeghuis gaat?

Hoeveel spaargeld mag je houden als je naar een verpleeghuis gaat? Ik... >>


inboedel

Mijn vader is na het overlijden van mijn moeder gaan samen wonen. Dez... >>


goederen die niet van de overledene waren opeisen

Mijn overleden vader had een postzegelverzameling, zijn beste vriend o... >>


Belasting/verdeling erfenis

mijn vader is in juni 2008 overleden, er is in 2009 belastingaangifte ... >>


verwerping

na een verwerping hoor je dan niets meer. zit hier ook een bepaalde ti... >>


kindsdeel opvragen

Onze vader is na overlijden van onze moeder wederom getrouwd. Hij is o... >>


verkoop huis

ik ben aan het schijden,en zou mijn ex ons huis willen inkopen aan de ... >>


Nalatenschap

Geachte heer/mevrouw, Moeder is onlangs overleden. Vader leeft ook ... >>


met algemene stemmen verwepren van langstlevende testament

Geachte Heer v.d Griend, Mijn moeder is overleden en mijn ouders ha... >>


verklaring van erfrecht

Mijn schoonvader is onlangs overleden. Hebben we een verklaring van er... >>


langstlevende van voor 2003

wij hebben een langsstlevende testament van voor 2003 nu zie een vrien... >>


mag het woonhuis niet verkopen

Wij willen notarieel laten vastleggen dat de 2 kinderen het wwonhuis ... >>


testament verwerpen?

Mijn zuster is overleden en heeft in het verre verleden een testamen... >>


akte van verdeling

Hoe kan ik achter komen of bestaat een akte van verdeling of akte van ... >>


opeisbaarheid

Wat houdt de opeisbaarheid precies in, als de notaris mijn testament ... >>


afzien van erfdeel

hallo,Ik wil graag afzien van mij erfdeel, mijn vader is enkele jaren ... >>


verklaring van erfrecht

Dank voor uw antwoord. Onze vader is 22 jaar geleden overleden, mijn b... >>


Kosten lichte vereffening

Ik twijfel of ik een nalatenschap wel beneficiair zal aanvaarden daar ... >>


gebruik bankrekening na overlijden

onze moeder is onlangs overleden. Mijn man heeft een machtiging voor ... >>


niet tekenen van verklaring van erfrecht.

Onze broer is geestelijk ziek. Hij laat niemand binnen en tekent niets... >>


erfrecht buitenland

Ik ben in nederland gehuwd em gescheiden, van een Italiaans man. Voor ... >>


geen inzicht/overzicht

Onze moeder is overleden. Mijn zus heeft zichzelf uitgeroepen tot reg... >>


kosten verwerping

Hallo, Als alle familieleden een formulier voor verwerping van nala... >>


erfrecht

Wij hebben een stuk grond in St. Maarten Frans gedeelte. Wij willen di... >>


als een jongvolwassenen overleid

Wie is de erfgenaam van een jonge volwassene persoon die door ziekte ... >>


tweede huwelijk, maar huis op naam van de kinderen .

Man heeft uit eerste huwelijk 2 kinderen. Vrouw heeft geen kinderen. ... >>


Buitenlandse erfenis

Geachte mevrouw, meneer, In april 2004 is mijn vader in Italie over... >>


kindsdeel van reeds overleden ouder

In de familie hebben wij te maken met dat grootste deel van de erfenis... >>


bankrekening

Ik ben weduwe,en heb een dochter.ik wil weten wat ze moet doen in verb... >>


moet men met een oud buitenlands testament naar de notaris

Na de begrafenis van mijn moeder is een enveloppe met het opschrift 't... >>


verkoop huis langstlevende

Mijn ex-echtgenoot was destijds 1 maand voor zijn dood hertrouwd met... >>


verdeling inboedel

mijn vrouw is samen met haar 2 broers erfgenaam. 1 broer woont in een ... >>


Mijn moeder is overledn in heer tweede huwelijk, welke recht heb ik al

Mijn moeder is onlangs overleden. Zij is twintig jaar geleden hertrouw... >>


Dementieverlaring

1eAls iemand in 2004 opgenomen wordt ivm dementie en kort daarna de re... >>


Word ik ingelicht

Mijn moeder heeft in juli een hersenbloeding gehad,heb ik moet horen v... >>


inboedelberekening

siruatië: moeder 15jaar overleden, vader hertrouwt en besluit kindsde... >>


Erfrecht niet biologische kinderen

Beste notaris. Mijn opa is 2x getrouwd geweest en bij het eerste hu... >>


niet meewerken aan verklaring van erfrecht

Wij hebben een nicht die niet meewerkt aan de afwikkeling van de erfen... >>


testament laten vervallen

in een eerdere samenwoon relatie heb ik een samenlevingovereenkomst en... >>


uitvaart

Beste, Mijn zus is in augustus van dit jaar overleden. Ik ben toen... >>


belasting

mijn man is 28-09-2009 overleden ben geen erfgenaam,, en hij heeft een... >>


verklaring van erfrecht

Geachte heer/ mevrouw, Ik stel deze vraag namens mijn moeder. Mijn m... >>


verkoop ouderlijke woning en toegang tot ouderlijke woning ontzeggen

Mijn vader is overleden, mijn zus, de vriendin van mijn vader (die tev... >>


kosten koper

mijn ouders zijn overleden. Als ik het huis van mijn overleden ouders ... >>


koude kant uitsluiting

Mijn vrouw en ik zijn in gemeenschap van goederen getrouwd. Mijn vrouw... >>


erfrecht na scheiding

Toen mijn vader is overleden hadden elk van de 3 kinderen recht op 1/8... >>


Beneficiair aanvaarden en vereffening

Hallo, Wij, de erfgenamen, hebben de erfenis van mijn alleen staand... >>


stiefkinderen erven deze ook

Mijn schoonvader was eerst trouwd zijn 1e vrouw is overleden. Ze hadde... >>


plaatsvervulling

Mijn moeder heeft nog recht op een erfenis van een ver familielid. Ond... >>


verkoop ouderlijk huis

Mijn ouders zijn overleden, nu wil mijn broer het ouderlijk huis kopen... >>


Gemachtigde erfgeld

Geachte heer Van de Griend, Alweer 8 jaar geleden is mijn stiefvad... >>


overlijden moeder

onze moeder is overleden; wij zijn 2 inwonende zonen die haar verzord... >>


erven bij overlijden hertrouwde vader

mijn ouders zijn gescheiden,vader is hertrouwd. inmiddels is hij ov... >>


verwerping

Als iedereen verwerpt en er geen erfgenamen overblijven die wel accept... >>


akte van berusting

Mag 'n notaris adviseren om de akte van berusting NIET te tekenen, ter... >>


inzage testament

hoe kunnen mijn kinderen inzage krijgen of ze wel of niet vermeld staa... >>


renovatie woning erflater

Onlangs is mijn vader overleden en hebben wij zijn huis geerft. Nu wil... >>


Hoogte vrij vermogen bij opname in een verpleeghuis

Hoe hoog is het maximum eigenvermogen dat niet hoeft te worden aangewe... >>


beperkte boedelvolmacht

wat houdt beperkte boedelvolmacht in. en welke handelingen vallen daar... >>


overlijdingsakte

Op de overlijdingsakte staat dat mijn vader gehuwd is met xxx. Echter... >>


verwerpen erfenis exman

ik ben gescheiden mijn ex man heeft zijn erfenis toch aan mij geschon... >>


overdrag van vermogen

Geachte meneer ,mevrouw Wij zijn getrouwd op gemmenschap van goederen... >>


Erfenis en huurtoeslag

Een erfgenaam zou door het aanvaarden van een erfenis een zodanig eige... >>


afwikkeling nalatenschap

mijn schoonmoeder is +/- 5 jaar geleden overleden. nog steeds is dit ... >>


ex uit amerika

mijn ex waar ik 25 jaar geleden van gescheiden ben heeft 130.000 ... >>


(belasting)schuld na overlijden

Mijn zus is overleden. Zij heeft bij de belastingsdienst inkomsten ver... >>


Testament

Wat wordt er i.v.m. familierelaties bedoeld met : aanwas?... >>


aanvaarden erfenis

Tante is overleden . Er is een testament. De executeur (nicht)geeft aa... >>


legitieme erfdeel bedrag nog op rekening advocaat

De advocaat van mijn overleden broer heeft de legitieme portie nog op ... >>


Aansprakelijkheid

hallo, mijn oom in overleden en heeft geen kinderen en vrouw. Ik als ... >>


erftrecht

Goedemiddag, Op dit moment zitten wij in een ingewikkelde kwestie. Wi... >>


erfenis

na 10 jaar van het overlijden van mijn vader,die al meer als 15 jaar g... >>


beneficiair aanvaarden en gemeenschap van goederen

Als een nalatenschap negatief blijkt, heeft het voor de achterblijvend... >>


Verduistering kindsdeel

Stiefvader heeft na het overlijden van mijn moeder mijn kindsdeel van ... >>


successie over voorlopig verdelde boedel

enkeel jaren geledne is mijn vader opgenoemn in een verpleeghuis. Zijn... >>


beneficiaire

Hoe en waar kan ik een benificiare verklaring aanvragen ... >>


afhandeling na overlijden

de vriend van mijn moeder is plots overleden. ze waren al 35 jaar same... >>


benificiare aanvaarding inboedel huurhuis

Geachte heer/mevrouw, Mijn moeder is overleden en mijn vader was re... >>


testament

Mijn moeder heeft 27 jaar voor een familie gezorgd en voor het overlij... >>


Boedelgevolmachtigde

Waar kunnen wij als erfgenamen een formulier vinden dat rechtgeldig is... >>


verklaring van erfrecht

Beste; Een verklaring van erfrecht is niet altijd nodig las ik laat... >>


onterfen

onterfen van familie en wat zijn de kosten hiervan?... >>


financieel verantwoorlijk

Ik ben voogd over dochter van mijn zus ze is 27 jaar. In hoever ben ik... >>


Vruchtgebruik

L.S. bij deze de vraag, dat ik gaat hertrouwen, met een man die een e... >>


Opzeggen bankrekening

Vader is in 2003 overleden, moeder in december 2008. Wij zijn met 2 ki... >>


aankoop strookje grond

Aankoop strookje grond Graag zou ik een strookje van een achter mij l... >>


rechtsopvolger

een ongehuwde partner krijgt via testament het vruchtgebruik van het h... >>


Erven huis en verhuren aan fiscaal partner

We (4 zonen) hebben een huis verkregen uit erfenis dat ca. 400,000 eur... >>


pensioen

mijn vrouw is 5 jaar geleden overleden,wij wonen al sinds 81 in brazil... >>


kopen huis ouders

Geachte. Er zijn 2 taxatierapporten gemaakt van het huis van mijn ou... >>


boedelverdeling na scheiding

Ben in 1960 gehuwd in gemeenschap van goederen. In 1993 gescheiden van... >>


vergoeding verwerpkosten

goedendag kan ik een vergoeding krijgen voor de verwerpkosten voor mij... >>


Executeur ontslaan

Ik ben op zoek naar een voorbeeldbrief die ik naar een kantonrechter k... >>


Vraag: recht op inzicht?

De broer, van onze overleden vriend, krijgt geen duidelijk inzicht in ... >>


kosten verwerpen erfenis

Ik overweeg op de erfenis van mijn vader te verwerpen. Hier schijnen k... >>


erfenis

Mijn vader is getrouwd op huwelijks voorwaarden. het huis ed staan op ... >>


overleden en wat nu?

Mijn Vader is vorige week oveleden. Ik had geen contact meer met hem o... >>


huiders

mijn buirman is gestorven was wel in het rusthuis maar er woonden wel ... >>


verkopen ouderlijk huis

5 jaar geleden is moeder overleden. 2 jaar eerder vader. Er zijn 13 ki... >>


huwelijk

wat is het verschil tussen samenlevingscontract en huwelijk voor de er... >>


halfzusje

ik heb een halfzusje van moederskant,mijn vader is overleden ,erft mij... >>


Spullen aannemen?

Beste, Mijn broer is, per testament bepaald, exeteur van de nalaten... >>


Uitbetaling kindsdeel

In 2005 is onze vader overleden. Er is een langstlevende testament en ... >>


erfrecht kleinkind

Mijn grootmoeder is in april overleden. Haar man leeft ook niet meer. ... >>


periode uitbetaling kindsdeel na verkoop huis

Ik ben enig kind en mijn moeder heeft de helft van haar huis nagelaten... >>


Verjaringstermijn

Geachte/Mevrouw, Wat is de verjaringstermijn voor het erven van een... >>


wat moet er in zo een geval gebeuren?

grootouders zijn overleden, mijn moeder woont al 26 jaar in het huis d... >>


Volmacht?verwerpen

In januari 2009 overleed mijn schoonmoeder. Vorige week mijn schoonvad... >>


uitkopen

wat voor kosten gaan er zitten aan het uitpoken van andere gezinsleden... >>


en/of bankrekeningen

Ik ben de executeur van de erfenis van mijn tante. Maar ik ben geen er... >>


verdeling van erfdelen

Goedenmorgen, Een vraagje: Gegeven: Er zijn 2 erfgenamen die niet... >>


kascommissie

Geachte mevrouw/mijnheer, Mijn vraag is het volgende. Op 19 april i... >>


Afspraak over gemeenschap van goederen

Kunnen vennoten van een vennootschap onder firma rechtsgeldig de afspr... >>


beneficaire aanvaarding

Geld bij een beneficaire aanvaarding ook dat je foto's niet mee mag n... >>


afzien van e.v erfenis voor overlijden

is het mogelijk om af te zien van e.v erfenis als desbetreffende perso... >>


wie krijgt wat?

Goedemorgen, Vier kinderen hebben een vordering (gekregen na overli... >>


overname huisoverleden ouders

Wij zijn met 2 kinderen thuis . Mijn ouders zijn beiden overleden. Ik ... >>


Inboedel bij verdeling via testament

Behoren een computer en een notebook, die gebruikt werden voor de admi... >>


ervenis

hoe kom ik achter het ardres van een notaris wie de ervenis geregeld h... >>


bij scheiding schenkingsrecht

gehuwd huwlijkse voorwaarden om schenkingsrecht te kunnen omzeilen ver... >>


schenkingsrecht bij scheiding

schenkingsrecht omzeilen bij scheiding gehuwd onder huwelijkse voorwaa... >>


schuld erven

Een bekende uit mijn omgeving is plotseling overleden en blijkt een fl... >>


verklaring van erfrecht

Mag een bank inzicht weigeren van de nalatenschap na het vertonen van... >>


schuldeisers bij overlijden

Ik heb een benificiar aanvaarde erfenis waarop na verkoop van een woon... >>


Niet opsturen van dechargeverklaring

De afwikkeling van de nalatenschap van mijn overleden vader heeft in e... >>


erfrecht bij 2e huwelijk

Mijn vriend is weduwnaar en heeft 1 zoon. Ik ben gescheiden en heb 2 d... >>


WIE BETAALT DE NOTARIS?

MIJN MAN EN IK ZIJN UIT MEKAAR,we zijn drie maal naar de notaris gewee... >>


Erfrecht kinderen

Situatie is als volgt: Mijn tante was alleenstaand (gescheiden)ouder m... >>


erfenis broer overleden in Canada

Enige weken geleden heb ik U een mailtje gestuurd mbt een erfenis van ... >>


waar blijft legitieme erfdeel?

Legitieme erfdeel op derdenrekening advocaat van broer gestort. Nu ove... >>


afkoop uitvaartpolis

na het overlijden vonden we een oude uitvaartpolis die mijn vader had ... >>


verklaring van erfrecht

Geachte M Ik heb samen met mijn vader een gezamelijke rekening daar s... >>


automatisch bericht?

Mijn zus is pas overleden en verbleeg in een instelling van GGNet. Nu ... >>


hoelang is een vordering opeisbaar

hoelang de vordering op eisbaar is, is niet in het testament te vinden... >>


belastingpapieren

hoelang moet je belastingpapieren bewaren van overleden schoonouders ?... >>


beneficiair aanvaarden

onze dochter is onlangs gestorven en laat een dochtertje van 11 jaar a... >>


uitkering

hallo mijn moeder heeft een uitkering en haar vader is overleden nou k... >>


legitiemeportie

goede dag, ik heb een vraagje dat is namelijk kan iemand die zijn leg... >>


verdeling en onterven

moeder is overleden het huis is voor mij en mijn zus. Ik moet haar nu ... >>


erfrecht koopoptie

wanneer in een verkoop van een onderneming een recht van koop op het o... >>


kosten notaris

Mijn moeder is in aug. 2008 overleden. De notaris die ingeschakeld is ... >>


schenking bij echtscheiding

in het echtscheidingsconvenant is opgenomen dat de overwaarde van de w... >>


Betrekken koophuis.

Mijn ouders zijn sinds 1 jaar gescheiden en hun huis staat al ruim 1 j... >>


afwikkelen negatieve nalatenschap

Mijn man is 2 x eerder getrouwd geweest, had meerder en minder jarige ... >>


uitsluiten nalatenschap nwe partner

Goedemiddag, ik woon samen met mijn partner en wil naar zijn kinderen ... >>


erfenis en echtscheidngsconvenant

Ik heb jaren geleden mijn erfenis gestoken in de verbouwing van het hu... >>


erfdeel kind

Hallo, ik heb nu een kindje van 2 jaar. dit kind is niet van mijn huid... >>


erfenis uitbetalen?

MIjn vader is vorig jaar overleden en had een testament.Mijn broer en ... >>


Plaatsvervulling

Er is geen wilsbeschikking. Twee plaatsvervullers nemen de wettelijke... >>


Verdeling kosten en opbrengsten

Erfenis zonder wilsbeschikking. Is voor plaatsvervullers het percen... >>


Is vordering kind schuld nalatenschap?

Goedenavond, Is een vordering van een kind na de dood van de de la... >>


verjaring erfenis

Na hoeveel jaar verjaart een erfenis? Mijn vader is December 2007 ove... >>


belastingschulden

goededag mijn ouder zijn inmiddels 30 jaar getrouwd maar mijn vader i... >>


Erft een kind van zijn oma als haar moeder de nalatenschap heeft verwo

Oma van mijn vrouw is 15 jaar geleden overleden. Er zijn 4 kinderen. H... >>


Beneficiair en levensverzekering

Hallo, Wij hebben de erfenis van mijn vader benificiair aanvaard. Nu z... >>


Erven van schulden na overlijden

Onlangs is mijn opa overleden en laat nu een aantal schulden achter. M... >>


na 3 maanden recht van beraad nog geen reactie

Volgens de wet heeft iemand 3 maanden de tijd om te bepalen of hij of ... >>


Na verwerpen van erfenis door familie, wie is verantwoordelijk voor le

Als bij een overlijden van een gescheiden man, zonder kinderen, de fam... >>


vordering op overledene

Vorig jaar is mijn partner overleden. Zijn familie is wettelijk erfgen... >>


toch aansprakelijk na verwerping

mijn broer pleegde zelfmoord. huurhuis en onder schuldhulp.2 kinderen ... >>


boedelbeschrijving

Is een notaris verplicht een boedelbeschrijving te maken, bij overlijd... >>


Verklaring van Erfrecht/Boedelvolmacht

In 1995 heb ik een verklaring van erfrecht getekend en naar de notaris... >>


weigeren erfdeel

Mijn tante in Belgie heeft mijn zus een boot nagelaten,mijn zus heeft... >>


Wat is bepalend voor de nalatenschap bij scheiding.

Wat is belangrijk bij bepaling of de nalatenschap in de boedel valt bi... >>


Siuatie gescheiden man met 2 kinderen overlijdt maar heeft nog een ope

Siuatie gescheiden man met 2 kinderen overlijdt maar heeft nog een ope... >>


erfenis en scheiding

Ik ben momenteel in een echtscheidingsprocedure met mijn vrouw. Vorig... >>


Vlugge verwitting als u erft

Voor zijn overlijden heeft hij medegedeeld dat hij een testament heeft... >>


legitieme portie

Mijn vader is overleden en laat een levensverzekering achter. In deze... >>


uitkopen

hallo ik heb een vraagje over uitkopen in ben mede eigenaar van een ko... >>


vruchtgebruik

Geachte heer, mevrouw, Moeder heeft bij aangaan 2e huwelijk testame... >>


voldoende verzekerd?

Mijn moeder is plotseling overleden en heb wat uitvaartpolissen gevond... >>


erven bij scheiding

Mijn zoon is nadat mijn vrouw overleden is gescheiden. De erfenis is ... >>


Erfenis na scheiding

Mijn broer ligt in scheiding. Zijn schoonouders hebben een leuk huis... >>


5 eigenaren

5 kinderen zijn kadastrale eigenaren van huis. 1 woont erin en wil ni... >>


Erfgenamen overgeslagen

Wat als een behoorlijke erfenis al enkele jaren is verdeeld, Maar ... >>


Naamsverandering en erfrecht

Heeft het veranderen van een naam naar een biologische vader invloed o... >>


overlijden

mijn moeder is overleden op 13 juli jl. maar nu vinden wij geen papier... >>


wie moet de begrafenis betalen?

als mijn vriend zijn vader komt te overlijden draaien wij dan op vo... >>


erfeniskwestie

Ik heb bij de notaris onder dwang een papier moeten ondertekenen dat i... >>


datum van overlijden afschriften opvragen

Mijn moeder is vorig jaar augustus overleden. Mijn zus had alles in ha... >>


wilsbeschikking

Als een wilsbeschikking is opgemaakt waarin staat vermeld 'wat te doen... >>


inzage bankzaken

geachte heer, Mijn beide ouders zijn overleden. Ben ik dan verplicht ... >>


gedetailleerdheid van inboedellijst

Bestaat er iets zoeiets als een model voor een inboedellijst? Hoe gede... >>


opstart erfenis zonder testament

Onze moeder is op 08/09/2009 overleden en heeft geen testament. Hoe ko... >>


benificiair aanvaarden

Is het juist dat benificiair aanvaarden alleen mogelijk is wanneer all... >>


enig kind verwerpen

Geachte heer/mevrouw, Mijn vader is overleden. Ik ben enig kind. Om... >>


kosten overlijden

Mijn moeder is overleden 1april 2009.Heb 3 rekeningen betaald totaal 2... >>


erven

in januari is mijn moeder overleden en laat schulden naar als ik dit v... >>


verdeling erfenis

BESTE , IK BEN IN HET BEZIT VAN EEN AKTE VAN ERFRECHT EN EEN VOLMACHT... >>


levensverzekering

mijn vriendin, haar ex man is overleden,ze hebben samen een hypotheek,... >>


bewijs van erfrecht

Geachte Hr; en/ of Mevr; Mijn man is recent overleden en wij hadden e... >>


ingediende rekening bij erfnamen

Geachte heer/mevrouw, Vorig jaar is mijn stiefvader overleden,zonder ... >>


weigering uitbetaling erfenis.

Mijn beide ouders zijn overleden, mijn broer heeft de erfenis afgehand... >>


Weigering uitbetaling erfenis.

Mijn beide ouders zijn overleden, mijn broer heeft de afwikkeling van ... >>


schuld erven

Geachte heer, mevrouw, In 2000 is de erfenis na overlijden moeder ver... >>


wettelijke rangregeling

nav beneficiaire aanvaarding heb ik van de rechtbank een melding gehad... >>


wie zijn erfgenamen

Mijn broer is onlangs overleden. Hij was al jaren gescheiden; heeft 3... >>


Opeisbaarheid schenking

Hallo, een paar jaar geleden hebben mijn ouders aan hun 3 dochters ... >>


RE. op uw antw.Erfrecht bij minderjarigen

Geachte M, Nog even terug te komen op mijn vraag wat betreft erfrec... >>


Vermoeden van onrechtmatig toe eigenen na overlijden

Mijn tante is begin deze maand plotseling overleden toen ik in Amerika... >>


Erfrecht minderjarigen

Geachte M, Onlangs is mijn zus overleden, en laat 2 minderjarige zo... >>


Na erfenisaanvaarding tekenen...

Onze ouders zijn in Spanje overleden. Onze moeder als als laatste, 2 w... >>


verdeling erfenis (recht op vergoeding alle uren/werkzaamheden/moeite

mijn (onze) moeder is vorige maand overleden (vader is er ook niet mee... >>


erfdeel verkopen

Hallo, alweer jaren geleden erfden wij (vier kinderen) de woning van o... >>


machtiging

als mijn moeder bij vol bewust zijn mij een een notarieele machtiging ... >>


Bond van Notarissen

Best panel, De Bond van Notarissen onderzoekt toch af en toe of een w... >>


beneficaire aanvaarding i.p.v. verwerping erfenis

Dank voor uw antwoord, maar wanneer ik de erfenis beneficair aanvaard,... >>


na vererping toch aansprakelijk voor kosten uitvaart

Met mijn zuster heb ik 40 jaar geen contact gehad en nu ze is overlede... >>


beoordeling hulp van notaris

Wie kan het werk van een notaris beoordelen, of die partijdig is gewee... >>


wegnemen goederen voor het overlijden

Na een ernstige hersenbloeding werd in de 5 maanden voor moeder haar o... >>


schuldbekentinis 90.000E

man trouwt in gemeenschap va. goederen tijdens ziekbed en overlijd Zi... >>


Als erfgenaam vermoed ik dat er geld verdwenen is

Ik ben (mede)erfgenaam van een overleden oom. Nu vermoed ik dat er voo... >>


erfenis weigeren om wsnp

Ik heb een vraag. De kans is groot dat ik de wsnp in moet en mijn vad... >>


uitvaartkosten en verwerpen erfenis

Er is een utvaartverzekering die krap aan voldoende kan zijn, voor kos... >>


begrafeniskosten

Een van mijn broers weigert zijn deel te betalen van de begrafeniskost... >>


erfrecht verklaring

Is er een verklaring van erfrecht nodig wanneer van een bank/spaarreke... >>


beneficiar aanvaarden

mijn vader is een paar weken geleden overleden mijn stiefmoeder leeft ... >>


benificiar aan vaarden

als mijn moeder overlijd (alleenstaand) kunnen mijn zus en ik dan ook ... >>


inzage financiele zaken

Vorig jaar is de vader van mijn kinderen overleden. Met de vriendin v... >>


Wijzigen testament voor kinderen

Geachte heer, Mijn vader is terminaal en wil graag zijn testament ... >>


schulden vader

Hallo, Mijn vraag is: als mijn vader komt te overlijden, m'n moeder... >>


kindsdeel

mijn ouders zijn gescheiden nu is mijn vader onlangs overleden is onla... >>


rechtstreeks betalen

is het verplicht dat de notaris bij verkoop huis het geld rechtstreeks... >>


inzien van giro/bankrekening

mijn moeder is jl januari overleden.mijn vader zit in verpleeghuis.kan... >>


opeisen woning na overlijden

De situatie is als volgt: Er is een hypotheek verstrekt binnen de fam... >>


erfrecht als ex-echtgenote?

Ik ben van 1982 tot nov 2000 getrouwd geweest in gemeenschap van goede... >>


erfrecht schoonbroer

In een tijdsperiode van 1,5 maand zijn twee achter tantes (zussen van ... >>


Wilsrecht in spanje

situatie : vader 2 kinderen uit 1e huwelijk, 1 kind uit tweede (actue... >>


Bewindvoerdersschap

Mijn zus heeft mij als bewindvoerder aangesteld ingeval haar 2e echtge... >>


Legitime en kleinkind

Als mijn zoon afstand zou doen van zijn wettelijke erfdeel (testament ... >>


wie mag als eerste verwerpen?

Gezien een negatieve nalatenschap van overleden vader zonder testament... >>


verwerpen na betaling crematie

Hallo, Mijn vader is votige week overleden en nu waren wij er bijna g... >>


legitieme portie

Als je onerft bent, en je maakt aanspraak op je legitieme portie, moet... >>


Belastingschuld bij overlijden

Mijn overleden broer had een aanzienlijke schuld aan inkomstenbelastin... >>


erfenis (goederen) grootouders na overlijden vader

onze vader is vorig jaar overleden nu is onlangs mijn grootmoeder over... >>


boedellijsten

Bestaan er voorbeeld boedelbeschrijvings lijsten? Hoe kan ik daar aank... >>


alleen ouderlijk gezag over kinderen

Dag, in ons echtscheidingsconvenant staat al genoemd dat mijn ex-man a... >>


afhandeling erfenis: eigen woning

Hallo, vader is 6 maanden geleden overleden. Hij had een eigen huis. ... >>


successierechten over opgebouwde rente kindsdeel

Bij het overlijden van mijn moeder heeft mijn vader de beschikking geh... >>


nabetaling belasting na overlijden

geachte heer, In 2007 is mijn vader overleden, mijn broer is door e... >>


onenigheid binnen de familie

Geachte heer v/d Griend, Ik zou graag wat duidelijkheid hebben over... >>


wijziging achternaam

mijn vriendin wil graag de achternaam van haar 2 kinderen laten wijzig... >>


huisdieren

Wij zijn bezig met beneficiaire aanvaarding van de erfenis van mijn sc... >>


verklaring van erfrecht

Geachte heer,mevrouw, Na het overlijden van mijn moeder heeft mijn ... >>


verwerpen

De erfenis van mijn partner en broer blijkt negatief te zijn. Ze gaan ... >>


Beneficiair aanvaarden

Mijn vader is in 2008 overleden. Mijn broers en zus hebben de erfenis ... >>


notariskosten ???

zijn er kosten bij beneficaisr aanvaarden en hoe zit dat bij tekenen v... >>


uitvaart

Beste, vorige week donderdag is mijn vader waar als ik en mijn broe... >>


wettelijke vereffening

geachte mevrouw, heer, Welke problemen spelen er bij de wettelijke ... >>


voor verwerping toch woning betreden?

Wij willen verwerpen vanwege schulden die erfenis mede inhoudt. Is het... >>


verwerpen schriftelijke kwestie

Bij de REchtbank Utrecht dienen wij de erfenis te verwerpen. Gebeurt d... >>


vrijstelling kosten verwerping

indien het niet mogelijk is de kosten voor een verwerping te maken, ka... >>


succesievelijk verwerpen?

Mijn zus en ik willen de erfenis verwerpen van onze broer. Dit heeft t... >>


uitbetalen

Tot hoelang na het overlijden van een oom moet de erfenis aan neven en... >>


was er een bankrekening

Waar kunnen wij achterhalen of mijn vader bij zijn overlijden een bank... >>


schulden levende vader

Hallo, onlangs is mij ter ore gekomen dat mijn vader, waar ik sind... >>


lening,aanwijen geachtigde

mijn broer heeft 30000euro geleend bij mijn moeder zonder het op papie... >>


werpen met hele gezin

Overgrootoma's bankrekening blijkt kort voor overlijden geplunderd. 6 ... >>


inhoud boedelbeschrijving

Horen de kosten van de uitvaart en de kosten van de notaris ivm boedel... >>


inzagerecht medebelanghebbenden van toekomstige erfenis

Dag. Mijn vader wordt dit jaar 80. Hij zit in een vrzorgigstehuis o... >>


verandering in testament naar overlijden van genoemde erfgenamen

als mijn moeder komt te overlijden, zijn de kinderen van mijn broer da... >>


Afwikkeling erfenis

Ik heb te maken met een nalatenschap die niet tot afwikkeling komt omd... >>


verwerpen/afstand doen erfenis?

Als ik niet verantwoordelijk wens te zijn voor het in oude staat terug... >>


dien ik als zus ook de uitvaart te betalen voor mijn broer, ook als ik

Zie boven staande titel. hartelijk dank! N. Tielman... >>


Recht op kindsdeel?

Beste meneer/mevrouw, Mijn vader is in 1994 overleden in curacoa. M... >>


achterstalige huur

Hallo, Mijn vriendin heeft de erfenis van haar vader benificiair aanv... >>


alimentatie

Mijn vader woont in frankrijk, is gescheiden en moest 60 000euro allim... >>


wat kost verwerpen v d erfenis

Mijn oom is onlangs overleden. Hij was eerst weduwnaar en is na een 2e... >>


BEM clausule

12 Jaar geleden heeft mijn zoon een bedrag geerfd, nu euro 25.000,-- d... >>


kindserfdeel

wat als ik voor tweede keer trouwen is de kinderen van mijn eerste vr... >>


BEM clausule

Geachte heer, Ik ben moeder van 2 minderjarige zonen en waarvan mij... >>


notaris nodig bij overlijden

mijn vader[enige alleenstaande gescheiden ouder] onlangs overleden doo... >>


Wat is de procedure voor opeisen mede eigenaarschap voor overleden moe

Geachte, Hartelijk dank voor uw antwoord. Mijn vraag is nu wat i... >>


melding onterfde

mijn oma is onlangs overleden, en mijn moeder is executeur. de broer ... >>


nalatenschap

de vader van mijn 3 kinderen is overleden, hij heeft veel schulden ac... >>


llevesnverzekering wat houd dat in

heb een vraag mijn ex man is vorige maand overleden maar uit me eerst... >>


Wie zorgt voor de inboedel afwikkeling?

Hallo, Mijn moeder is afgelopen woennsdag overleden, nu blijkt dat zi... >>


Afstandverklaring erfdeel

geachte, Gisteren is de biologische vader van mijn vrouw overleden. D... >>


ex overleden man ligt dwars bij verkoop huis minderjarige kinderen

Wij hebben een mondelinge overeenkomst dat we een huis hebben gekocht.... >>


Gescheiden van tafel en bed

Mijn vriend woont reeds 6 apart van zijn vrouw in een huurwoning. Zij ... >>


Afstand vruchtgebruik

Mijn stiefmoeder heeft het vruchtgebruik over een woning. Ze is nu, no... >>


het verschil tussen erfgename en mede erfgename

onlangs is mijn vader overleden ik heb 1zus nu heb ik bij mijn moeder ... >>


erfrecht m.b.t. wilsombekwame zoon

Wij kregen bericht dat onze ernstig gehandicapte zoon waarvoor wij bew... >>


Ontoerekeningsvatbaar is geen erfenis?

Graag wil ik weten of het recht op een erfenis vervalt als iemand onto... >>


Dwarsliggend familielid bij verkoop huis

Na het overlijden van mijn moeder is het huis eigendom geworden van de... >>


benificair aanvaarden/ lijfrente uitkering

Wij hebben de nalatenschap benificair aanvaard. Nu komt de lijfrentepo... >>


verantwoording afleggen

ik heb mijn zus volmacht van afhandeling nalatingsschap van ouders geg... >>


huur vragen aan broers in ouderlij huis

Onze ouders zijn overleden en er wonen nog twee broers in het ouderlij... >>


moeder heeft geen contact met kinderen

Goedenmiddag, mijn schoonmoeder is 88 jaar Her enige contact wat ze... >>


bewaring erfenis

Beste, mijn grootvader is overleden en de erfgenaam is mijn moeder. S... >>


auto erven en dan verkopen

Auto erven en zelf niet kunnen gebruiken dus verkopen.Deze is €7000,-... >>


ouderlijk huis

Ik woon in t buitenland, CH, als mijn vader komt te overlijden erfen w... >>


boedel beschrijving

Beste, Mijn vader is afgelopen januari overleden en nu hadden wij a... >>


Loon executeur

Tante is overleden. Testament is eind 2008 (aantal weken voor haar ov... >>


en/of rekening

Waarom moet bij overlijden van vader terwijl moeder nog leeft, een ver... >>


Verklaring van Erfrecht

Goede middag, M'n schoonvader is recent overleden. (In gemeenschap ... >>


Verwarmingskosten

Mijn moeder is 13 maart 2008 overleden en nu krijg ik vandaag 11 april... >>


vervolg vraag 12751

Dank u voor uw reactie, alleen nu is dan wel de vraag wat kan ik er te... >>


Vervolg reactie;12727 : erfrecht kleinkind

Dank u voor uw eerdere reactie, wilde ik u nog vragen of de plaatsve... >>


erven

Goedendag, In september is mijn vader overleden nu bleek dat hij ge... >>


automatisch aanslag successierecht?

Mijn vader en moeder zijn beiden vorig jaar overleden. Er zijn twee er... >>


beneficiair aanvaarden en wie is aansprakelijk voor toekomstge grafrec

Wij zijn voornemens een erfenis beneficiair te aanvaarden. De overlede... >>


Eerder gekregen grond in erfenis

In 75 kreeg een broer grond (22 are)(moeder verkreeg de grond door erf... >>


erfrecht kleinkind

Goedemorgen , Graag zou ik van u willen vernemen of een wettelijk e... >>


Vruchtgebruik uitbetalen

Mijn oma (87) heeft het vruchtgebruik over mijn opa's deel, is het fis... >>


Overlijden vader / volmacht

De vader van mijn moeder is onlangs (een half jaar na zijn vrouw) over... >>


verwerpen erfenis

wanneer minderjarige kinderen de erfenis van hun (gescheiden) vader ve... >>


moedersdeel na overlijden broer

Hallo, Ik had een vraag maar lees dit dus nergens. Mijn broer is ov... >>


Terugkomen op zuivere aanvaarding

4 maanden geleden hebben de kinderen van mijn overleden partner, en i... >>


erfenis word niet uitbetaald

geachte, mijn vrouw moet al twee jaar erven van een broer van haar, de... >>


schulden na dood ex

geachte, mijn ex is overleden en wij hadden een zoontje van 7 jaar,ze ... >>


antw op "samenlevingscontract"

Beste meneer v/d Griendt (of degene die de adviezen geeft!), In het ... >>


notaris

mijn moeder is overleden, haar vriend is alleen partner gerigistreerd ... >>


verdeling erfenis

Er is onenigheid over het mogen inzien in de stukken van mijn overlede... >>


Is er een verschil in een wilsbeschikking / besluit / codicil / contra

Betreft het verschil tussen een codicil/wilsbeschikking /besluit/schri... >>


ongevraagd in testament

Mijn vriend vertelde dat ik bij hem in het testament sta. Kan dat zond... >>


Huis kopen met twee gezinnen

Ik wil samen met mijn ouders een huis kopen. Mijn ouders hebben een pa... >>


volmacht

mijn schoonmoeder is overleden nu heeft een dochter met wie moeder w... >>


Erfenis van kinderen/kleinkinderen

Mijn broer is alleenstaand en overleden, hij heeft 2 minderjarige kind... >>


Kan een wilsbeschikking gebruikt worden voor het aanstellen van een za

Mijn broer heeft een Wilsbeschikking door mij ( broer) onder getuigen ... >>


verklaring van erfrecht

Geachte heer/mevrouw, Mijn overleden moeder heeft recht (verkregen ... >>


samenlevingscontract

Kun je in een samenlevingscontract de helft van de waarde van een huis... >>


machtiging bankrekening

wordt het inkomen van mijn ouders bij mijn verzamelinkomen geteld op h... >>


Overlijden tante

Graag zouden wij advies willen omtrent het overlijden van de tante van... >>


nalatenschap

mijn moeder ruim 1 jaar geleden overleden.1 stiefdochter wil niet teke... >>


kindserfrecht

Hallo, mijn vraag mijn moeder is nu 2 jaar overleden. Haar vriend heef... >>


hoe erfenis uit GB afhandelen?

Recent werd mijn vader gebeld door een genealogisten organisatie uit E... >>


mag woning onder de WOZ waarde verkocht worden

nu mijn VADER is overlden hebben mijn broef en ik het huis geerfd. ... >>


kindsdeel ondergebracht in een BV

geachte, mijn man en ik zijn sinds kort gescheiden,alleen de boedelsc... >>


testament

Mijn oom is een paar dagen geleden overleden. Hij had een had een eige... >>


Kosten Testement maken

Ik zou graag willen weten wat het kost om een testement te laten maken... >>


zelf kopie testament opvragen

Mijn vader is vorige week overleden. we hadden totaal geen contact met... >>


onverdeeldheid, hertrouwen en overlijden

Man en vrouw zijn op huwelijkse voorwaarden gehuwd. Zij kopen gezamenl... >>


Hoe te handelen om uitvaartpolis uit te laten keren aan begrafenisonde

Broer plotseling overleden (gescheiden); Wij troffen vriend broer en ... >>


boedelvolmacht

Mijn schoonzus en mijn kinderen(omdat hun vader overleden is) zijn de ... >>


iets verkopen na afstand erfrecht

Mijn vader is overleden en heeft schulden nagelaten.Ik heb afstand van... >>


Bepaling erfdeel

Mijn vader heeft in zijn testament bepaald dat zijn twee dochters erfg... >>


Rekeningen Belgie - Nederland

Geachte heer/mevrouw, Mijn vader is afgelopen vrijdag overleden. Mo... >>


Hoe te handelen om uitvaartpolis uit te laten keren aan begrafenisonde

Broer overleden. Gescheiden. Bij aankomst in de woning troffen de 3 ... >>


Gedeeltelijke afwikkeling nalatenschap

Vraag: Vader is vorig jaar overlegen en moeder was al in 1983 overled... >>


verjaring van inventaris lijst

Mijn vader overleed in 2005. Ons kinderen gaven ons erfdeel aan zijn 2... >>


erfrecht

Mijn zoon staat onder bewindvoering.Nu is hij erfgenaam geworden.wanne... >>


verklaring erfrecht en schuldsanering

de notaris moet een verklaring van erfrecht opstellen voor de afwikkel... >>


Aanvaardingstermijn

Wat is een redelijke termijn om de verklaring van erfrecht te tekenen?... >>


heb ik recht van spreken als mijn vader komt te overlijden

mijn vader is aardig op leeftijd 90 jaar. mijn moeder is al overleden ... >>


misbruik volmacht

Mijn moeder is vorig jaar mei overleden en mijn broer wilde graag de v... >>


afwikkeling overlijden vader

Een week geleden is mijn vader overleden in het buitenland. Hij woonde... >>


hoelang de tijd voor opeisen van geld

Mijn moeder is in 2005 overleden. alles is afgehandeld behalve haar t... >>


verwerpen nalatenschap

geachte dame heer, 12 oktober 2008 is mijn vader overleden. Mijn br... >>


persoonlijke spullen van mijn overleden moeder

heb ik recht op de persoonlijke spullen van mijn overleden moeder b v ... >>


vergoeding regelen begrafenis tante

Bovenstaande, neef van de betrokkene , en gevolmachtigd (bij notaris v... >>


BEM clausule verplicht bij wet?

Volgens E-T dient legaat van oma aan mijn minderjarige zoon gestort te... >>


erfenis

in de fam beide ouders zijn overleden nu is er een woning en deze is ... >>


Saldo privérek.gebruiken om deel crematiekosten te betalen,terwijl er

Mijn overleden broer is ongehuwd en heeft geen kinderen, er is geen te... >>


bewijs van erfrecht

Geachte heer, mevrouw, Mijn oma is kortgeleden overleden en had nog... >>


automatisch volmacht zoon versus kleinkinderen

Even een schets: mijn opa is zojuist overleden. Hij heeft nog een zoon... >>


Hoe bepaal je waarde van de inboedel.

Zijn er handleidingen betreft bepaling v.d waarde v.d.inboedel. Bijz... >>


Beneficiaire aanvaarding

Als gemachtigde van de erven van mijn broer (overl.16-7-08)heb ik een ... >>


inzicht.

mijn zoon had een opa en oma, zijn vader beheert zijn geld, maar gebru... >>


langstlevende

Hallo, Mijn situatie: Mijn vader is een tijd geleden overleden. Wi... >>


Weigeren (executie) testament

Mijn zus weigert ook maar iets te regelen omtrent (de afwikkeling van)... >>


Onruiming woning i.r.t. verworpen nalatenschap

Als een nalatenschap wordt verworpen mogen de erfgenamen niet meer ove... >>


complicatie erfenis en verkoop woning

Geachte heer/mevrouw, Graag zou ik Uw kostenloze advies willen betr... >>


Opeisbaarheid erfdeel

Geachte heer / mevrouw, In het testament van mijn vader, welke is o... >>


handtekening hypotheek

Mijn moeder is in 1999 gestorven. Ik was destijds 15 jaar. Het kindsde... >>


tijdsperiode betalen en afwikkelen erfenis

mijn overleden moeder bezat een huis.Dit huis wordt door een van de ki... >>


Geld overleden moeder

Hallo Mijn moeder is 12-10 overleden en nu krijgt mijn vader geld.M... >>


afhandeling erfenis

Mijn vader is vandaag precies 1 jaar overleden. Volgens de executeur(... >>


verklaring van erfrecht

Mijn moeder is overleden dec. 2008. Ze heeft 10 eigen kinderen.Het ban... >>


wijzigen testament

Is een wijziging van het testament rechtsgeldig als dat niet wordt ged... >>


overlijden zoon

Allenstaande zoon met eigen woning en veel schulden. Land uitgevlucht... >>


beneficiair aanvaarden

Wat is de procedure bij het beneficiair aanvaarden van een nalatensch... >>


bankafschriften

L.S., Kunnen de erfgenamen van een overleden oom (echtgenote overlede... >>


betaling nalatenschap

LS. Zijn er standaard formulieren voor finale kwijting bij een nalate... >>


hoeveel?

Mijn oma en opa hadden een testament op de langstlevende.Beide zijn ze... >>


testament

Mijn oma en opa hadden een testament op de langstlevende.Beide zijn ze... >>


beneficiair aanvaarden.

Als je een nalatenschap beneficiair aanvaard kan dan de langstlevende ... >>


erfenis

Beste, Is het zo dat de 2de graad de helf van de erfenis krijgt toe... >>


bevoegdheden boedelgevolmachtigde

Als boedelgevolmachtigde heb ik mijn broer een bepaalde tijd gegeven o... >>


DRINGEND

Mijn oma en opa hadden een testament op de langstlevende.Beide zijn ze... >>


Hulp!

broers en zussen erfgenaam 1 broer is al dood zijn dochter eist kindsd... >>


Kindsdeel

kindsdeel: langstlevende is dood broers en zussen zijn erfgename 1 van... >>


dringend

Vader en moeder hadden een huis. Vader en moeder zijn dood.Maar 1 van ... >>


Wie zijn hier de schuldenaren

Wie zijn in onderstaande de schuldenaren en moet het geleende geld ter... >>


Erfenis

Ik heb een vraag over erfrecht. Mijn man en ik hebben samen 2 kidneren... >>


volmacht

na het overlijden van moeder in 1996 hebben wij een volmacht getekend ... >>


Afstand aanspraak erfdeel

Geachte heer, mevrouw, Mijn echtgenoot is in 1991 overleden. De vad... >>


verantwoordelijk II

Met dank voor uw reactie op vraag 12295 maar eigenlijk beantwoordt u n... >>


vruchtgebruik verdeling

moeder vader buiten gemeenschap van goederen getrouwd en 3 kinderen (... >>


verantwoordelijk?

Zijn mijn zus en ik verplicht verantwoording te geven voor de geldelij... >>


erfenis stiefkinderen

Onze stiefvader is overleden, hij is sinds een paar jaar ook gescheide... >>


verwerpen van nalatenschap

mijn moeder is 04-1-2009 overleden ,en laat veel schulden na voor ons ... >>


aansprakelijkheid executeur successierecht

Als executeur van de nalatenschap van mijn vader dien ik een legaat ui... >>


gemachtigde bankzaken

mag een gemachtigde van een ouder met dementie een bankrekening op dez... >>


afwikkeling testament

Heb mij weliswaar beneficiair aanvaard doch wil toch overal van afzien... >>


overlijden BROER

op 04-02-09 is onze broer overleden,daar hij geen uitvaart verzekerin... >>


Buitenlands testament.

Goedendag. Ik ben getrouwd met een Poolse. Nu vragen wij ons af of een... >>


wettelijke vereffening

Wat wordt er verstaan onder de vereffeningskosten?En wanneer heb je re... >>


volmacht.

broer en schoonzus zijn korte tijd na elkaar overleden. zij hadden gee... >>


overleden ex-echtgenoot

Vraag: erfenis kinderen ik ben in 1981 gescheiden van mijn man, de va... >>


Hulp bij opstellen van begeleidend schrijven voor beneficiair aanvaard

Geachte heer/mevrouw, zou U mij behulpzaam kunnen zijn be het opstell... >>


Nederlander overleden in US

Mijn vader is (was) Nederlander (paspoort), woonde vanwege z'n werk la... >>


wat is mijn echt na overlijden partner in spanje

mijn moder heeft 10 jaar in spnje gewoond met haar duitse partner,,hij... >>


terminaal nog iets schenken

MIjn vader heeft niet lang meer te leven, ws <3mnd. Moeder leeft nog. ... >>


belastingschuld

Mijn zus is op 23 oktober jl. overleden. Haar dochter heeft de nalaten... >>


Niederländisches Bankenauskuftsrecht

Sorry, die erste E-mail hat eine falsche Adresse. Richtig: travymen@g... >>


erfgenaam en al overleden

Mijn overleden man staat bij een familielid in het testament genoemdal... >>


Inzage

Hallo, ZIjn er kosten verbonden aan inzage in een testament? Zo ja... >>


Zin van vordering?

Geen testament Een de echtgenoten is overleden. Kinderen krijgen vord... >>


Waarde inboedel,auto,enz.

Bij nalatenschap moet alles in geld worden uitgedrukt. Hoe kun je zelf... >>


kindsdeel opeisen

geachte mevr meneer, mijn moeder is in 2007 overleden. mijnvader zit... >>


recht op 1% of niet

mijn zwager is belast met de afwikkelingen rondom de erfenis van zijn ... >>


wat te doen

Mijn ex is overleden en na wat uitzoekerij zijn er toch wel schulden o... >>


Preferente fakturen

De nalatenschap is betrokken in een rechtzaak waar de wederpartij besl... >>


Tennaamsteling auto na overlijden

Kentekenbewijzen staan op naam van man. Als deze overlijdt en vrouw wi... >>


wat nu

Mijn vader is plots overleden en nu blijkt er geen polis te zijn. Mijn... >>


Dwingen tot afgifte bankafschriften/bescheiden mogelijk?

Geachte heer, mevrouw, Mijn vraag is of je afgifte van bankafschrif... >>


Begrafeniskosten en succsierechten

Betreft testament (vader overleden, echtgenote en drie volwassen kinde... >>


inzage bankafschriften

mijn vraag is: mijn broer heeft met mijn vader een en[of rekening , hi... >>


schuld

Hoe kun je erachter komen of een overleden broer schulden had of heeft... >>


pers bezittingen en beneficiair aanvaarden

Is er een mogelijkheid om bij beneficiair aanvaarden van de erfenis we... >>


administratieve en praktische afhandeling

Als er geen nabestaande zijn. De gemeente zorgt voor de crematie en ko... >>


afstand doen van erfenis

Hoe kan ik afstand doen van een erfenis c.q verantwoordelijkheid om de... >>


legaten.

Wanneer er legaten in het testament staan is dan de notaris verplicht ... >>


Aanvechten verkrijgingen uit nalatenschap

Begin januari 2008 heeft mijn moeder 22.500 euro overgemaakt naar mijn... >>


verwerpen erfenis

Mijn man wil-vanwege emotionele redenen,de erfenis van zijn moeder ver... >>


Duurzaam gescheiden en erfenis.

Ik leef duurzaam gescheiden van mijn echtgenote. Wel wil ik dat na mij... >>


Notaris noodzakelijk of niet...

LS. Mijn schoonvader is overleden en mijn schoonmoeder bevindt zich i... >>


uitkeren overlijdenspolis

mijn vader is 10 december overleden, mijn vader had nog 3 overlijdensp... >>


financiele consequenties benefeciare aanvaarding

na overlijden van mijn schoonbroer en zus 2007/2008. zonder kinderen. ... >>


kindsdeel opeisbaar na 58 jaar?

Rond 1955 is eerst mijn overgrootvader en vervolgens mijn overgrootmoe... >>


Kindsdeel verdwenen door schenking aan vriendin

Mijn vader heeft in zijn laatste levensjaar voor zijn sterven, jl. dec... >>


erfgenamen regelen niets.

Iemand die in een AWBZ instelling verblijft overlijdt. Zijn erfgenamen... >>


deel opeisen van onverkocht huis

Het huis van mijn overleden ouders moet worden verkocht. Wij als erven... >>


kindsdeel

hallo ik heb een vraag me ouders hadden een koop huis in nederland en ... >>


afwikkeling nalatenschap

Mijn vrouw heeft twee halfzusters in Duitsland wonen, die voor dat mij... >>


afstand doen van erfdeel

Ik ben een beetje bang dat als mijn vader komt te overlijden dat hij s... >>


afwikkeling

Beste, is er een mogelijkheid om de afwikkeling van de erfenis, ook... >>


schoonzoon recht op kindsdeel?

Ik begrijp uw antwoord op mijn vraag nr. 12098 niet helemaal. U geeft... >>


nalatenschap overleden moeder

Mijn moeder is pas overleden voor de kerst. Ik lig in scheiding en de... >>


Kindsdeel overlijden beide ouders(vader hertrouwd)

Mijn moeder is 8 jaar geleden overleden.Mijn vader had de afgelopen 8 ... >>


Beschikken over tegoeden voor begrafenis terwijl er ook sprake is van

Vraag ivm het overlijden van een broer, gescheiden met minderjarige ki... >>


nalatenschap

Goedenavond, Mijn biologische vader is overleden en nu vraag ik mij a... >>


schuldsanering en erfgeld

Geachte Heer/Mevrouw Mijn man regelt de erfenis van zijn vader en i... >>


levensverzekering op naam

als de erflaatster een verzekering op naam van haar dochter heeft afge... >>


Beide ouders overleden

De laatste ouder is nu overleden, en mijn broer woont nog in het huis.... >>


Erfdeel verkopen

Kan ik mijn erfdeel in een vrijgevallen nalatenschap, die ik beneficia... >>


Tweede handtekening die gezet moet worden.

Beste meneer/mevrouw, Er is sprake van een erfenis en er is al 1 ke... >>


boedel verdwenen

Wij hebben na de dood van onze vader de nalatenschap beneficiar aanvaa... >>


keuzemoment aanvaarding nalatenschap

Dient een (boedelnotaris) alle erfgenamen voorafgaand aan hun keuze ee... >>


kosten notaris (vereffenaar) bij beneficiaire aanvaarding

Dien ik als beneficiair aanvaarder van een (hogst waarschijnlijk negat... >>


kwijting en decharge

Is er een standaard concept voor een kwijting en decharge? Bij mijn no... >>


Kennisgeving van overlijden.

geachte heer/mevrouw, De moeder van mijn overleden vader schijnt no... >>


bewijs van geen testament

mijn moeder moet bewijzen dat er geen testament is van mijn vader zoda... >>


beneficiair aanvaarden

2 weken geleden is onze dochter overleden met nalating van zoon 10 jaa... >>


beneficiair aanvaarden

Dank voor uw antwoord. op vraag 11959. Vraag was eigenlijk; de onheffi... >>


enof rekening

mijn expartner is in juli van dit jaar overleden.wij zijn in 2005 gesc... >>


beneficiair aanvaarden

Recent is mijn vader overleden. Omdat een broer van mij onder curatele... >>


testament

Mijn vader had voor mijn geboorte een tetament gemaakt met als begunst... >>


afkomen onder bewindvoering

Mijn vader is overleden en heeft mij en mijn twee broers onder bewind... >>


geld machtiging

Ik ben jong in de psychiatrie beland en heb een wajong uitkering. Mijn... >>


bevoordeling erfgenaam

Vader is 20 jaar geleden overleden. Moeder besluit nu bij testament é... >>


Afstand doen van kinsdeel

Geachte heer/mevrouw, Ik wil afstand doen van de erfenis van mijn v... >>


verdeling en/of rekening

Geachte mevrouw, meneer, Na het overlijden van mijn vader in 2003 h... >>


verdeling erfenis

na overlijden van vader en moeder, en de verdeling wacht op de verkoop... >>


Nalatenschap

Ik zou graag een advies willen over de verdeling van de nalatenschap b... >>


erfenis verwerpen

Zwager is overleden. Er zijn 3 zussen en 1 broer, maar ook 2 neven en... >>


eigengraf ouders

mijn ouders zijn allebei overleden.en een broer heeft het op zn naam ... >>


Uitruimen woning overledene bij beneficiar aanvaarden

Geachte mevrouw, meneer, Onlangs is mijn moeder overleden. Er is ee... >>


Huiswaarde benificiaire aanvaarding

De overledene had een bewindvooerder. Deze heeft een finale inventar... >>


verdeling erfenis

Een erfgenaam is onvindbaar. Wat moet de executeur doen met dat deel?... >>


speelgoed van kinderen

Mijn ex-man (de biol. vader van mijn kinderen) is onlangs overleden. H... >>


erfenis/schulden stiefvader

Als mijn stiefvader, die mij (denken wij) erkend heeft, overlijdt en e... >>


nalatenschap

Mijn vader is 23 November overleden.En nu is mijn vraag of ik bericht ... >>


griffierecht beneficiair aanvaarden

als een aantal erfgenamen een erfenis beneficiair wil aanvaarden, dan ... >>


boedel van de heer..

mijn vader is kort geleden overleden in het buitenland, maar had een r... >>


Opeisen van goederen door bewindvoerder

Na het overlijden van de ouders heeft de oudste dochter zich over de j... >>


erfenis

3 maanden geleden is mijn vader overleden, ik had al 10 jaar geen cont... >>


opzegging bankrekening na overlijden van mijn man

wij hadden een gezamenblijke bankrekening bij de abnamro bank, sinds ... >>


gebruikmaking van en/of rekening overledene

Ik heb u al eerder vandaag een soortgelijke vraag gesteld. Echter, ach... >>


Kosten crematie bij beneficiar aanvaarden

Op 16-11-2008 is mijn moeder overleden. Vooralsnog zijn er geen schuld... >>


beneficiair aanvaarden

recent is mijn vader, laatstelijk woonachtig in Eindhoven, overleden. ... >>


beneficiare aanvaarding

na overlijden van mijn moeder hebben wij de erfenis beneficiaar aanvaa... >>


notaris

na het overlijden van mijn vader is mijn broer benoemd tot ET en heeft... >>


inzage testament door gemeente

Heeft een consulent van de sociale zaken(bijstand) recht op inzage in ... >>


geen vertrouwen in broer

Vader 86 dement, moeder 77 geheugen ook niet wat het was door jarenlan... >>


ik stel net een vraag

Mij vraag ging over de rederlijkwijs op te vren kosten als volmachtnem... >>


achter rug om lijst gemaakt en handtekening laten zetten

Hallo, Mijn vader heeft het na een lange strijd tegen kanker opgegeve... >>


Verdeling neven en nichten gehuwde oom en tante

Oom en tante zijn gehuwd in gemeenschap van goederen en zijn kinderloo... >>


erfdeel kleinkind bij verkoop grond oma

Beste, Mijn grootvader is overleden, mijn grootmoeder leeft nog. Z... >>


Deposito begrafeniskosten

Mijn vrouw en ik hebben een langstlevende testament. Wij hebben geen e... >>


Achterhouden binnenkomende post

Op 25-11-2008 stelde ik u de volgende vraag: "Door een van de erfgenam... >>


erfenis verwerpen na acceptatie

Mijn vader is 3 maanden geleden overleden en zijn vriendin stond aange... >>


Beneficiaire aanvaardin

Heeft Beneficiaire aanvaarding een bepalalde termijn van afhandelen?. ... >>


verwerpen erfenis

Mijn tante is onlangs overleden. Er zijn meer schulden dan bezittingen... >>


minderjarige ervenis verwerpen

Hallo mijn ongehuwde zwager is op 30 augustus overleden. we hebben d... >>


jaarlijks verrekenbeding bij huwelijkse voorwaarden

Als de in de huwelijkse voorwaarden verplichte jaarlijkse verrekening ... >>


Onvoorziene kosten mbt overlijden laatstlevende ouder

Op 16 nov. jl. is mijn moeder overleden. Er is geen testament. Ik ben ... >>


Post t.a.v. afwikkeling nalatenschap

Door een van de erfgenamen werd voor het overlijden alle zaken geregel... >>


Moeder overleden

Me moeder is 3 jaar geleden overleden en ik ben nu 16 en ik had iets g... >>


overlijden moeder

Onze moeder is 19-10 overleden, moeten al bijbetalen voor de uitvaart ... >>


uitzondering op de oude erfrecht

Mijn vraag is ,of bestaat een uitzondering op de oude erfrecht,of kan ... >>


beneficiare aanvaarding

wat houd beneficiare aanvaarding in?... >>


machtiging

Dag medewerkers uitvaart.nl, Onlangs is mijn vader overleden. Nu m... >>


Noodzaak van "Acte van Vaststelling"

MH, Dit is de situatie: Vader overleden, Moeder heeft een testa... >>


Bestrijden onredelijke clausule

Erflater laat onroerende zaken na aan de kinderen. Verbind aan de nal... >>


recht op geld van overleden oma?

hallo .ik heb een nare vraag het doet me pijjn om alles op te rakelen.... >>


inzage administratie

mijn vader is 13 juli 2008 overleden. mijn zuster deed al een aantal ... >>


bijstandsuitkering en erfenis

Mag de Soc. Dienst inzage hebben in notariële stukken. Het betreft bi... >>


huis in erfenis

Mijn moeder heeft het vruchtgebruik van haar huis (via langstlevende c... >>


Niet erkend kind

Mijn vader is overleden en ik ben nooit door hem erkend. Kan ik dan no... >>


testament

Hallo, Mijn vraag is de volgende. Kunt u mij uitleggen of een geest... >>


opeisen van testament en kindsdeel?

Beste, Mijn vader is onlangs overleden. Mijn vraag is omdat hij her... >>


reactie op uw reactie

Onze moeder is overleden op 33jarige leeftijd in 1963. Mijn vader w... >>


Acte van Vaststelling

Excuses, ik heb me vergist: In de gestelde vraag had ik moeten noem... >>


geen reactie

Geachte Heer, Op 14-11 heb ik via deze site een vraag gesteld wat bet... >>


BEGUNSTIGE

GEACHTE .ALS IK BEGUNSTIGDE VAN. EEN OVERLIJDENSVERZEKERING BEN WORD I... >>


schuld na overlijden van mijn vader

Mijn vader is overleden er rest een schuld van 4000 achterstallig huur... >>


afhandeling na overlijden laatste ouder

Mijn Moeder overleed op 20 april 2007 als laatste ouder. Er was geen t... >>


wie geeft moeder (weduwe) toestemming tot vertegenwoordiging van haar

Het gaat hier om de erfenis van de ouders van de overleden vader van d... >>


Afwikkeling erfenis

Mijn vader is in februari 2005. Inmiddels zijn de successierechten al ... >>


waarde van legaat lager vaststellen

Mijn vraag luidt: Mijn moeders partner is overleden, het huis stond op... >>


ouders garant staan voor huur?

Geachte heer/mevrouw, Misschien is dit een rare vraag maar via een ... >>


erven na scheiding

Wij zijn gehuwd in gemeenschap van goederen en liggen momenteel in sch... >>


kindsdeel

Geachte heer,mevrouw Mijn vader is 22 jaar geleden overleden.Ik heb... >>


verkoop ouderlijke woning naar overlijden ouders

4 kinderen willen het ouderlijke huis verkopen alle kinderen hebben ... >>


Rente

bij het overlijden van de tante van van vrouw is de de eiser geworden ... >>


erfenis en bijstands uitkering

geachte Mw,Mh, Iemand heeft een bijstandsuitkering en krijgt via een ... >>


overleden door ongeluk

mijn vader is 31 maart jl verongelukt .. ik heb geen geld of erfenis ... >>


verwerpen/beneficiar

Geachte Heer, Is het mogelijk om eerst beneficiar aan te vragen en ... >>


erfrecht

Graag uw antwoord op de vraag of mijn zus en ik recht kunnen doen geld... >>


kopie samenlevingscontract?

Beste meneer v/d Griendt, Mijn onlangs overleden vader liet een test... >>


inzien testament

Mijn vader is 4 weken geleden overleden. Er is een testament en mijn o... >>


Niet informeren erfgenaam

Mijn gescheide moeder, zonder geregistreerde partner, zonder testament... >>


erfrecht graag reactie en antwoorden

Notarieel advies Vraag: wanner verjaart je recht mijn vader is 12 ja... >>


openvallende nalatenschappen

Mijn vader is overleden in 1996. Ik was toen nog getrouwd. In 2006 ges... >>


amerikaans erfrecht

Nederlandse, naar Amerika geemigreerde man, met twee dochters uit eers... >>


banktegoeden

kunnen de kinderen de banktegoeden van onze overleden moeder opeisen o... >>


Kindsdeel

Mijn moeder is overleden toen ik 16 jaar was (inmiddels ben ik 51, dus... >>


Kindsdeel opeisbaar overlijden vader voor 2003?

Mijn vader is overleden toen ik acht was( ik ben enigskind) en het co... >>


Bij wie moet ik zijn m.b.t regelgeving over erven,schenkingen,successi

Mijn alleenstaande moeder heeft een pand in Nederland en Belgie. (woon... >>


Verworpen, wat met banksaldo overleden ouder

L.S., Achergrond: Mijn vader overleed in 2002 met schulden. Zijn t... >>


erfdeel stiefkind

oma heeft 7 jaar geleden een fors bedrag gewonnen in de staatsloterij.... >>


medeeigenars

Kinderen van mijn man zijn medeeigenaars van onze huis,omdat hun moede... >>


vordering op onbekende erfgena(a)m(en)

De schuldenaar is overleden. Hoe kan ik erachterkomen wie de erfgename... >>


wanner verjaart je recht

mijn vader is 12 jaar geleden gestorven ik was toen net 16 mijn zusjes... >>


Boedelbeschrijving nalatenschap

Geachte notaris, Recentelijk is mijn vader overleden. Mijn moeder is ... >>


overlijden in buitenland

Mijn vader woonde in Engeland, is in Engeland getrouwd met zijn Engels... >>


hoever strekt werking van aanwijzing executeur testamentair

Bij testament en codicil is dezelfde persoon tot executeur testamentai... >>


tijdslilmiet erfenis

In januari 2007 is onze moeder overleden. De laatste maanden horen we ... >>


verklaring verkoop ouderlijk huis

Goedenavond, Graag wil ik een vraag stellen die niet in de lijst vo... >>


Verantwoordelijk voor kosten begrafenis

Mijn moeder van 95 jaar die behoorlijk ziek is en licht dement heeft e... >>


ouderlijke rekening op naam van kinderen

IGeachte, Ik heb gehoord dat, als mijn moeder (langstlevende) haar re... >>


verdeling spullen

Vader is 8 mnd geleden overleden, heeft partner (niet gehuwd of geregi... >>


Erfgenaamschap bij ongehuwde 2

Terugkoppeling op mijn 1 vraag en uw antwoord daarop: Genoemd codic... >>


Erfgenaamschap bij ongehuwde

Ik ben alleenstaande en heb in een ondertekend codicil vastgelegd dat ... >>


onkosten na overlijden

Goedemorgen, Mijn vader is in april overleden. Ik heb het erfrecht ... >>


onterven

hallo, kan ik mezelf onterven van broers en zussen? als zij schuld... >>


beneficiair aanvaarden

enige tijd geleden is onze vader overleden. Er zijn 12 erfgenamen. Omd... >>


Ik ben toch geen erfgenaam?

Broertje laat 2 kinderen na.Volgens de wet zijn zij de erfgenamen. Waa... >>


stiefzus

A overlijdt, heeft geen kinderen. Vrouw, broers, zussen, ouders en gro... >>


legaat en schuld na schone lei

Vraag/situatie: Mijn echtgenoot en ik hebben van de rechtbank schone l... >>


verwerpen

Onze moeder is in maart van 2008 overleden. Pas nu blijkt dat onze moe... >>


erven na geslachtsnaamverandering

wegens grote aversie tegen ouders heeft een dochter haar geslachtnaam ... >>


Beneficiaire aanvaarding

Hoeveel tijd hebben schuldeisers om te reageren na een overlijden. St... >>


afhandeling beneficiaire erfenis en kostenaspect

Hoe gaat het afwikkelen van een benificiaire erfenis en welke kosten k... >>


erfenis tekenen?

Wat gebeurd er als ik NIET binnen de termijn van 3 maanden na overlijd... >>


Notaris overleden

Als enige erfgenaam van mijn onlangs overleden oom heb ik een kopie va... >>


amerikaans erfrecht

betreft nederlands echtpaar voor amerikaanse wet getrouwd - man heeft... >>


kleinzoon bem clausule

Mijn kleinzoon ontvangt van zijn overgrootmoeder een erfenisje. Zijn o... >>


Testement opvragen

Hoe kan ik erachter komen of mijn vader een testament heeft en welke n... >>


Termijn

Wanneer wordt men in kennis gesteld van een eventuele erfenis na overl... >>


schulden moeder

mijn moeder is in april overleden nu hebbeb wij daar schulden van gekr... >>


redelijke termijn voor keuze aanvaarding

Mijn vrouw is verwikkeld in een nalatenschap met een tante die niet er... >>


beneficiair aanvaarden

ZIjn er consequenties voor het benificiair aanvaarden van een erfenis ... >>


inzage erfenis schoonmoeder

mijn schoonmoeder is overleden en nou is er een erfenis.mijn 3 kindere... >>


tarief verklaring van erfrecht

Na het overlijden van mijn moeder wil mijn vader het een en ander rege... >>


bem clausule

Mijn dochter heeft 2 kinderen van een man die een jaar geleden gestorv... >>


termijn afhandelen erfenis

Geachte hr/mw, De afhandeling van een erfenis waarin enkele tientalle... >>


inzage financiele zaken na overled en vader

mijn zus heeft na overl van moeder de financien behartigd van mijn vad... >>


renteberekening vordering

In 1977 is er bij een notaris een acte opgemaakt van de nalatenschap v... >>


kindsdeel

wij zijn met 7 kinderen de oudste broer woonde bij ouders in wat gebeu... >>


Geld op andere rekening

Ik ben de enige erfgename van mijn onlangs overleden oom. Een neef waa... >>


schulden

Mijn zwager ( 51 jaar ) heeft tot aan zijn dood bij zijn moeder gewoon... >>


weigeren legitiem portie

Ik wil graag van u weten : Wanneer één van de kinderen van een over... >>


Verwerping erfenis 13jr geleden nu toch kosten?

Geachte heer, In 1995 is onze vader overleden. Omdat wij destijds m... >>


erfenis en huwelijkse voorwaarden

Ik ben getrouwd op huwelijkse voorwaarden. Als ik eerder kom te overli... >>


geadpoteerd kleindochter

mijn vader (weduwnaar)heeft pas zijn zoon verloren,en die heeft een ge... >>


Openbaarheid testament vader

Mijn vader is recent overleden. Hij heeft een testament gemaakt, waar... >>


beneficiar kleindochter van 1 jaar

de moeder van mijn kleinkind is van de zomer overleden ze was niet get... >>


lijfrentepolis

Als mijn kinderen de erfenis van mijn man verwerpen hebben ze dan ook... >>


overleden en geen familie meer

ik ben begeleider van een client die geen familie meer heeft hij heeft... >>


verstandelijk beperkte erfgename

Hallo, ik begeleid een verstandelijk beperkte vrouw waarvan onlangs ha... >>


Volmachten vervallen?

Een dochter heeft een notariele volmacht voor zowel haar vader als haa... >>


Re: Zoeken naar nabestaanden

"Er zijn gespecialiseerde buro's voor erfgenamen onderzoek." Ik beg... >>


Zoeken naar nabestaanden

Volgens de notaris waren wij als erfgenamen van onze grootmoeder onvin... >>


inning schuld

Mijn vader is overleden en heeft veel schulden. Naast de schulden is e... >>


Nabestaanden onvindbaar?

Mijn grootouders zijn in 2005 overleden in een periode van 4 maanden. ... >>


testament

op 21 juni 2008 is me pa overleden maar ik weet dus helemaal niks of e... >>


verkoop erfdeel weigeren

mag mijn zuster weigeren haar erfddel (50%) te laten verkopen waardoor... >>


vaststellen van de boedel

Tijdens de ziekteperiode van moeder is haar geld van de bankrekening z... >>


begunstigde na scheding/overlijden

Vijf maanden na de scheidng is mijn ex-man overleden. wij hebben 2 kin... >>


grafrechten

Geachte Hr./Mevr Ik had eens een vraag aan u; ik heb een goede vri... >>


kindsdeel kind eerder huwelijk

Geachte heer, mevrouw, Heeft de dochter van mijn man uit zijn eerde... >>


Verwerpen en plaatsvervulling

Onlangs is mijn moeder overleden. In haar testament heeft zijn haar ki... >>


gevolmachtigde komt afspraak niet na

Mijn tante is gevolmachrigde en heeft niet gehandeld volgens afspraak ... >>


afwikkelen nalatenschap zonder notaris

Is het mogelijke om een erfenis af te wikkelen zonder tussenkomst van ... >>


Dementie en testament

Mijn moeder heeft 2 jaar geleden de echtelijke woning vrijwillig verla... >>


geen erfgenaam , wel uitvaart geregeld. waat nu

Onlangs is een goede vriend vaan mijn moeder overleden. Deze man woond... >>


erfenis verwerpen

Ik heb de erfenis van mijn vader verworpen. Door de 3 erfgenamen is in... >>


vastleggen van mijn wensen aangaande opbaring en rouwdienst

Ik ben al jaren psychisch patient, maar wel wilsbekwaam. Ik heb specif... >>


geen testament,geen erfgename.maar wel de schulden moeten betalen

m,n broer overleed vorig jaar geheel onverwacht,mn andere broers en zu... >>


aandeel in onverdeelde boedel

In 1998 is mijn schoonmoeder overleden. Haar 4 kinderen erfden daarmee... >>


schulden bij overlijden!!!!

Beste heer/ mevrouw, Mijn moeder is 5 maanden geleden aan kanker in e... >>


onterfing van stiefkinderen

mijn partner wil niet trouwen of een samenlevings contract want na mi... >>


samenlevingscontract

woon 25jaar zonder samenlevingscontract samen(wel fiscaal verbonden )h... >>


vruchtgebruik

schoonvader leeft er na overlijden van vrouw op los.hij heeft vruchtge... >>


Legitieme portie

Geqchte heer van de Griend, Onlangs is mijn moeder overleden, de na... >>


weigering voldoen aan volmacht

Wat zijn de mogelijkheden als één van de erfgenamen weigert medewerk... >>


broer was gemachtigde op rekening

Mijn jongste broer was gemachtigde op de rekening van mijn ouders, nu ... >>


Erfens huis

Mijn moeder is de erfgename van een familielid. Onder de erfenis valt ... >>


afwikkeling

In gemeenschap van goederen gehuwd. In testament overledene is het hal... >>


erfenis

Mijn tante is erfgenaam van haar vriend die in 2001 is overleden. Er i... >>


tafel en bed

Mijn vrouw en ik zijn in gemeenschap van goederen getrouwd. Hebben 3 k... >>


boedellijst aan alle erven?

Volgens een broer zou de inboedellijst niet verplicht aan alle erven o... >>


erfrecht

Mijn vader is j.l. 9 sept overleden. Hij was na de scheiding van mijn ... >>


erven?

L.S. hierbij wil ik u vragen over de erfenis van mijn ex echtgenoot. ... >>


Erfenis op erfenis

Hallo, Twee jaar geleden bleek ik enige erfgenaam te zijn van een v... >>


inzage testament

Heb ik mede met mijn broers en zussen, recht op inzage in het testamen... >>


Vruchtgebruik

In het testament van mijn overleden zus staat het volgende: ter voldoe... >>


erfenis

Beste heer, mevrouw, Vorig jaar juni is mijn oma overleden. Nu had... >>


afstand erfenis

Mijn schoonouders zijn nog bijde in leven en hebben schulden. Kunnen ... >>


verantwoordelijk voor afhandeling

Goedemiddag, Mijn broer en ik hebben de erfenis verworpen van onze ... >>


onbetrouwbare gevolmachtigde

Na het overlijden van onze oom hebben wij een van de mede-erfgenamen e... >>


overmaken legitieme deel

ouders overleden. 2 zonen waarvan 1 onterfd. deze wil legitieme portie... >>


executeur-bewind

mijn vraag aan u is kunnen mijn boers die het niet mee eens zijn dat ... >>


bewindvoering

mijn vraag is we hadden tijdens ons huwelijk besproken onze dochter zu... >>


verval beschikking partner

wat bedoelen ze met verval beschikking partner? dank u wel m.v.g... >>


onkosten broers/ zussen

hoe kan ik de onkosten declareren die ik maak bij het overlijden van ... >>


afstand doen van kindsdeel

Is het mogelijk om als kinderen, na overlijden van één der ouders, a... >>


schuldsanering

Hallo mijn broer is overleden, en zat in de schulsanering, gaat die sa... >>


Boedelvolmacht

Kiunt u mij (in het kort zeggen wat de rechten + plichten (bv. van ver... >>


daden van aanvaarding

Zijn de volgende handelingen "daden van stilzwijgende aanvaarding" van... >>


taken afhandeling nalatenschap

Voor een overleden alleenstaande tante waar nauwelijks contact mee was... >>


Overlijden langstlevende

Beste heer/mevrouw, Kunt u mij voorlichting geven over het al dan n... >>


rect op inzage

goede morgen.Mijn vraag is:heeft een ontervt kind recht op inzage van ... >>


erfenis

Mijn vader is hertrouwd maar mijn vader is overleden. Als zijn (tweede... >>


afstand gemeenschap of erfenis

dank voor uw antwoord op 11202. maakt het nog iets uit of de nog leven... >>


afstand erfenis na overlijden partner wegens schulden

Tijdens het huwelijk maakt een partner grote schulden en overlijdt ver... >>


financiele schuld

wie is er verantwoordelijk voor schuld op credit card van onze vader? ... >>


Overlijden Tante

Hoi, Mijn tante is in juni overleden. Zij had voordat zij overleed ha... >>


Onkosten

Mijn vader is onlangs overleden. De erfenis wordt onder de kinderen ve... >>


Onrechtmatig betrekken notaris bij nalatenschap.

Geachte heer, mevrouw, In december 2006 is mijn vader overleden, mi... >>


testament

is het mogelijk om te bepalen dat een enig erfgenaam /zoon de legetie... >>


verwerpen erfenis

De vader van mijn 18 jarige zoon is overleden, we hadden geen contact,... >>


kindsdeel opeisen

Beste heer, mijn moeder is overleden in 1988, toen was ik 8 en mijn... >>


erfenis en bewind

Het verhaal ligt redelijk ingewikkeld, ik zal proberen het zo goed mog... >>


inbrengverplichting

L.S., Gaarne zou ik willen weten of een inbreng verplichting blijft ... >>


uitkering erfenis door notaris

Geachte heer/mevrouw, Na het overlijden van mijn moeder is de erfeni... >>


verkoop ouderlijk huis

hebben kinderen nog rechten als moeder besluit het ouderlijk huis te v... >>


Mede-eigenaar door erfrecht

Moeder is 10 jaar geleden overleden. Er was geen testament. Kinderen w... >>


tijd beraad voorbij, wat nu?

Geachte heer, mevrouw, Mijn zus en ik hebben een erfenis gekregen d... >>


enig kind uit eerste huwelijk

Mijnvader en moeder gaven mij destijds altijd geregeld een belastingvr... >>


weigeren schuld overleden familielid

Mijn zwager heeft veel schulden nagelaten,hij was alleenstaand,wij had... >>


vermogen voor zijn overlijden verdeeld

Mijn vader is een week geleden overleden en naar alle waarschijnlijkhe... >>


erfenis in Australië

Onze neef is overleden in1999. Welke termijnen gelden er voor het opei... >>


uitkopen erfgenamen

Wij zijn met 7 kinderen. Vader is al eerder gestorven. Moeder mocht v... >>


Gaan de evt. schulden naar mijn kinderen

Geachte notaris, Mijn vaderheeft waarschijnlijk nogal wat schulden... >>


overlijden Vader.

Geacht heer,mevrouw, Mijn vader is een jaar geleden overleden. Nu ... >>


erfrecht?

Beste heer/mevrouw, Ik had een klein vraagje. Stel, mijn overgroot... >>


afgifte legaat

alhoewel omvang van nalatenschap nog niet geheel bepaald is is wel dui... >>


alsnog verzekering opeisen na 18e jaar

is het voor kinderen mogelijk het geld dat na het overlijden van hun v... >>


uitsluitingsclausule

wat kan de erfgenaam doen om dit te ontlopen, om de erfenis wel in de ... >>


Notariskosten

Geachte Notaris, Kunt u mij een richtlijn geven voor het laten opm... >>


Onterft kleinkind toch laten meedelen.

Mijn grootouders hadden een testament op langstlevende. Mijn vader is ... >>


benificaire aanvaarding

Mijn oom is jongstlede overleden. Zijn erfenis bestaat waarschijnlijk ... >>


wie heeft er recht op erfrecht

hallo mijn zus ligt op sterven zij heeft geen man of geen kind meer ... >>


nalatenschap opa en oma?

mijn vader is 18 jaar geleden bij ons weggegaan, ook geen contact meer... >>


Schuldbekentenis

Mijn tante is onlangs overleden, nu in er in 1984 een schuldbekentenis... >>


kosten begrafenis

LS, mijn zus is ruim 4 maanden geleden overleden. Haar vriend waarmee ... >>


aanvechten huwelijk

LS, Een ongehuwde oom ging met zijn vriendin op vakantie naar Indon... >>


schulden na scheiding

geachte mevrouw/meneer, ik ben recent gescheiden mijn ex verweigerd... >>


boedelnotaris en fiscus

stel: een akte van verdeling wordt pas na twee jaar na overlijden opge... >>


erfenis

wat kan ik doen als er een vermoeden is van verduistering van erfgeld ... >>


afwikkeling executeur

Mijn moeder is overleden in januari08, sinds februari is er geen konta... >>


Intrekken volmacht

Mijn moeder en ik hebben mijn broer na het overlijden van mijn vader g... >>


Legitieme portie erfenis

Mijn vader is overleden, hij heeft via een testament zijn kinderen een... >>


overlijden oom

Oom overlijdt. Zijn vrouw is reeds enige tijd geleden overleden, en er... >>


2 testamenten oud nieuw erfrecht

Het oude testament van mijn vader van ver voor augustus 2003 moet nog... >>


Broer wil huis niet verkopen

Geachte heer/mevrouw, Mijn broer wil het huis van mijn overleden ou... >>


huis

Hallo, Valt een huis onder 'geld' of onder 'goederen' bij de verdel... >>


Verjaring schuldeisers

Mijn ouders zijn gescheiden toen ik 13 was. Mijn vader (alcoholist, no... >>


afgifte legaten voor of na inboedelschatting

Dient er ten allen tijde een formele inventarisatie door testamentair ... >>


erfdeel

Mijn vrouw,is de enige overlevende ,van haar oom . echter er zijn twe... >>


verjaring erfenis

Geachte heer, Mijn vraag luid na hoeveel jaar kan ik nog aanspraak ... >>


erfrecht

Wat word bedoeld met gerechtigde eigenaar. En door wie ben je aangest... >>


re: erve of niet

Dank voor Uw antwoord, maar mijn ouders hadden een testament uit 1981... >>


erfrecht

Mijn broers hebben de laatste jaren van mijn moeders leven de bankzake... >>


uitbetaling erfenis

Het huis van mn overleden vader is verkocht en wordt verdeeld over 4 k... >>


oude schulden erven

1,5 jaar na het overlijden van mijn moeder laat de belastingdienst wet... >>


ex-man heeft € 20.000 opgeëist

Mijn ex-man heeft € 20.000 opgeëist van mijn erfdeel. Mijn vader en ... >>


Uitbetalen niet opeisbaar erfdeel

Enkele jaren terug overleed mijn vrouw. Het erfdeel van mijn enige zoo... >>


erve of niet

geachte notaris, Mijn moeder is overleden, heeft 7 kinderen, 2 hebb... >>


extra bedrag bij volmacht

Bij het verdelen van een erfenis, heeft dan de gevolmachtigde recht op... >>


Automatisch aansprakelijk voor schulden overleden moeder

Graag uw advies over het volgende: Moeder is overleden en heeft redel... >>


verklaring van erfrecht

mijn schoonvader is laatst overleden, zij hebben een en/of rekening m... >>


Geen medewerking na overlijden

Vader maart 2007 overleden. Moeder leeft nog. Er is geen testament. Zi... >>


Overlijdingsverzekering

Hallo ik heb een vraag en hoop hier mijn antwoord te kunnen krijgen. ... >>


Mogelijkheid kapitaaluitkering overdragen aan (klein)kind?

Geachte heer, mevrouw, Situatieschets: Man verongelukt en laat op... >>


erfenis onttrekken aan scheidingsverdeling

Mijn ouders zijn overleden en hebben bij testament beschreven dat de e... >>


erfdeel overleden zus

Mijn vader is in 1998 overleden met een langstlevenden testament. Mij... >>


erfenis ongehuwde broer

Mijn broer is in februari overleden en hij is altijd vrijgezel geweest... >>


erfrecht van ter adoptie afgestaan kind

Wanneer een kind na de geboorte ter adoptie is afgestaan en de familie... >>


kinderen overleden stiefvader willen geen erfenis, hoe verder?

Geachte, Vorige week is de vriend van onze moeder overleden, hij ha... >>


inzicht in testament

Indien een familielid, bijvoorbeeld neef overlijd, zonder verdere dire... >>


Wetsartikel erfgenamen

Ik ben op zoek naar het wetsartitel waarin staat dat erfgenamen recht ... >>


afwikkeling erfenins

Ruim 5 jaar na het overlijden van mijn vader (een weduwnaar, die in ee... >>


Schenking bij echtscheiding

Als na een echtscheiding mijn ex-partner in het huis blijft, kan ik he... >>


wordt claim legitieme geregistreerd?

Mijn vader is 3 jaar geleden overleden, 3 maanden voor zijn dood alsno... >>


notariskosten

na overlijden moeder nam ik deel geld van moeder op mijn rekening in... >>


rekening op naam

wij zijn zonder huwelijkse voorwaarden getrouwd. Adviseur van de bank ... >>


erfgenaam?

vorig jaar is vader overleden en zijn nog in afwachting afwikkeling er... >>


uitvaartpolis afkopen?

Mijn man is 40 en ik ben 35 en zijn allebij niet verzekerd.Nu wil ik e... >>


beneficiair aanvaarden

Geachte, Wat gebeurt er precies nadat een erfenis beneficiair aanva... >>


beniciar aanvaarden, hoe verder?

onlangs is mijn vader overleden. Mijn 2 zussen en ik hebben de erfneni... >>


Graadbepaling in erfrecht

In welke graad ben ik erfgenaaam van mijn halfzus die als weduwe ki... >>


beneficair

Als partij aanvaart de erfenis beneficair, nu vrageb ze een notariele... >>


Verdeling onder oude erfrecht.

Stel dat het saldo van baten en lasten van een nalatenschap € 100.000... >>


kindsdeel

Mijn ouders hebben voor mijn zus een huis gekocht. Zij krijgt dit op n... >>


Goedkeuring verdeling door kantonrechter.

Als 1 van de 6 erfgenamen de verdeling blijft tegenwerken, kan een kan... >>


vervolg verbl. beding/testament

Beste meneer, Het probleem is dat de notaris die dit opgsteld heeft,... >>


Achterhalen van bankrekeningen

De oom van mijn echtgenote is overleden zonder testament en laat een p... >>


aanvulling 10796: verbl.beding en testament

Ter aanvulling de tekst van het samenlevingscontract: "Hui s is eigen... >>


opzeggen na 30jaar premiebetaling?

kan mijn ex man maarzo mijn polis uit laten betalen na 30jaar premiebe... >>


erfdeel biologisch kind

Goeden dag hierbij wil ik u vragen of mijn vrouw die sinds 3jaar weer... >>


kindsdeel

vader is overleden, er was geen contact op dat moment, en ik heb het ... >>


extra kosten tgv vragen/inlichtingen verklaring van erfrecht

Een van de erfgenamen heeft een bewindvoerder ivm sanering van schulde... >>


wie krijgt wat

mijn vader en moeder zijn overleden, zij laten de kinderen, 6 stuks ee... >>


zoekt de notaris mij ?

In aug.1996 ben ik in gem.v.goed. getrouwd. Mijn schoonvader overleed ... >>


recht van beraad

hoe lang heb je wettelijk de tijd om als erfgenaam na het overlijden v... >>


Benficiair Aanvaarden

Eind januari is mijn vader overleden. Zelf hebben we over de laatste 2... >>


schulden overleden vader

mijn vader is overleden en heeft geen testament. als ik fungeer als ve... >>


Geen bloedverwant toch rechten?

Onze vader en moeder hadden 3 kinderen Moeder is overleden 1953 Vade... >>


misbruik zaakwaarnemerschap

Mijn demente moeder overleed in 2005. Tijdens haar laatste jaren was e... >>


Schulden van overledene

Welke schulden kunnen ten allen tijde worden verhaald op de nabestaand... >>


kindsdeel.

dank u wel voor uw antwoord op mjijn mail van 16 mei....maar wat kinn... >>


Boedelvolmacht

Mijn moeder wil mij vertegenwoordigen terzake de nalatenschap van mijn... >>


verdeling van oud erfrecht

Geachte meneer,mevrouw Volgens oude erfrecht kinderen van mijn man zi... >>


overlijde moeder

l.s. ik ben enig dochter , moeder overleden , vader is al overleden , ... >>


Schuld door zus

Geachte heer, Mijn moeder is september j.l overleden. Vader is al 1... >>


e/o giro-spaarrekening.

mijn vader is onlangs overleden....had giro en spaarrekening... zijn v... >>


kindsdeel hertrouwen

NGeachte notaris Van de Griend, Mijn moeder is in 2006 overleden. z... >>


bewindsvoerder

mijn broer is bewindsvoerder van mijn moeder. ik was op goede voet me... >>


opeisen deel onverdeeld deel van erfnis

bij de erfenis waren een aantal schilderijen niet verdeeld. na 25 jaa... >>


persoonlijke bezittingen

mijn moeder is onlangs overleden en heeft sinds 9 mnd een geregistreer... >>


Hertrouwen en nieuw huis kopen na overlijden man

Beste mensen, Ik heb de volgende complexe vraag. Mijn man is 3 ja... >>


vraag op u antwoord

maar hoe kan ik achter komen of is de verdeling opgesteld... >>


huren van eigen woning ouders

Ouders gaan naar aanleunwoning. Daardoor mag ik in hun eigen huis gaan... >>


wie betaald de notaris/griffiekosten bij beneficaire aanvaarding ?

geachte lezer, Na het sterven van mijn grootmoeder zijn er in princ... >>


acte op langstlevende

Bij een sterfgeval wil men weten wat te doen als er een acte is op de... >>


erfenis en uitkering

ik komt een erfenis van mijn tante aan. ik heb een bijstandsuitkering.... >>


BEM Clausule

Op de spaarrekening van mijn dochter zit een BEM clausule hier staat n... >>


inkomstenbelasting over kindsdeel?

Wie moet het niet opeisbare kindsdeel aangeven voor de inkomstenbelast... >>


erfgenamen

ik heb de erfenis van mijn moeder verworpen, ook namens mijn kinderen.... >>


verklaring van erfrecht

Beste heer/mevrouw, Vrij recent is onze moeder overleden. Vader is... >>


onderverzekerd

Mijn moeder van 80 jaar heeft een begrafenisverzekering van 2250 euro ... >>


Verkoop huis demente ouder

Mijn vader is 15 jaar geleden overleden. Mijn stiefmoeder is in het hu... >>


beiden ouders verwerpen

mijn moeder is 2 jaar terug overleden en nu kom ik er achter dat zij ... >>


wie betaald de begravenis?

mijn broer is 2 jaar geleden overleden en was getrouwd maar leefde ges... >>


Postbank rekeningen

Geachte heer, Recentelijk is mijn moeder overleden en bezat zij een... >>


erfrecht

Er is voldoende geld aanwezig in een kluis van mijn overleden vader bi... >>


opeisen kindsdeel

In 1998 overleed onze vader. Hij is 2 keer getrouwd geweest en uit zij... >>


verwerpen erfenis

lGeachte heer, mevrouw, Een man met psychiatrische en drugsachtergron... >>


verklaring van erfrecht

mijn vader is overleden de erfenis is minder dan 1000 euro en er is g... >>


erver wil neef als erfgenaam

Hallo onze oom die geld erft wil niet tekenen,maar laten tekenen door ... >>


Boedelruiming bij erfenis geweigerd

Onlangs is een alleenstaande vriend van mij overleden. De familie di... >>


ruzie om akte van erfrecht.

Geacht heer mevrouw, De moeder van mijn vader is bijna een jaar gel... >>


overlijden van mijn vader

mijn vader is overleden in indonesie en gecremeerd daar nu bleek er in... >>


verwerping

mijn moeder is in januarie 2008 overleden kan ik nu nog verwerping aan... >>


vereffenaar

Geachte heer/mevrouw, Mijn moeder en ik hebben de erfenis van mijn ... >>


verwerping door alle erfgenamen

op 25-3-2008 is mijn zus overleden. Zij heeft 1 zoon als enige erfg... >>


inboedel

Hallo, ik heb de gehele inboedel georven van een overleden vriend. Ho... >>


Verwerpen erfenis kleinkind?

wij zijn met 5 kindr.van erflater. deze willen een aanvraag indienen ... >>


verwerpen erfenis

Als mijn moeder overlijdt wil mijn broer niet delen in de erfenis. wat... >>


aanvaarden met dementie

Mijn grootmoeder is onlangs overleden en laat een echtgenoot en 2 zoon... >>


actie ja of nee?

.hallo, krijg je bij het overlijden van een van de ouders, als kind zi... >>


uitkoping deel verhuurd huis erfenis

Goededag, 3 kinderen erven 5 jaar geleden een verhuurd huis. Nu wil 1... >>


fatale datum indienen boedelbeschrijving

Geachte dames /heren, Ik ben aangewezen als vereffenaar bij een benef... >>


Opzeggen huur na overlijden

Geachte heer/mevrouw, Mijn moeder is 13 maart j.l. overleden en nu wi... >>


drie maandstermijn

In het testament van mijn stiefmoeder is een bepaling opgenomen dat er... >>


akte van erfrecht

Een van de stiefkinderen wil niet meewerken aan het opstelllen van de ... >>


verjaringstermijn onverdeelde boedel

Klopt het dat een onverdeelde boedel i.v.m. een erfenis wettelijk max.... >>


Berekenen kindsdeel

Mijn vrouw is overleden, ware op huwelijkse voorwaarden getrouwd. Zij ... >>


Erfgenamen

Vader overleden en moeder heeft geen contact met twee van haar kindere... >>


boedelmachtiging

Wat houdt een boedelmachtiging in en heeft dit conseqenties? Mijn stie... >>


verwerpen erfenis en toch instanties op de hoogte brengen

Als de gehele familie de erfenis verwerpt en iemand van de familie ste... >>


notariskosten

Wie moet de notaris betalen voor verrichte werkzaamheden iov een erfge... >>


beneficiaire aanvaarding herroepen

Is het mogelijk een gedane beneficiaire aanvaarding, ingeschreven in h... >>


wie is verantwoordelijk instanties in te lichten bij verwerping erfeni

mijn schoonzus is overleden en heeft schulden en iedereen van de famil... >>


kindsdeel

wanneer een kindsdeel wordt uitbetaald en geregeld door en via een boe... >>


erfenis en crematie

Uw vraag: Mijn moeder 82 jaar is niet verzekerd voor begraafnis/cremat... >>


verwerpen

ik wil de erfenis van mijn moeder die veel schulden bevat verwerpen. i... >>


voorbeeldbrief boedelbeschrijving

ik moet een boedelbeschrijving maken : zijn er voorbeeldbrieven te dow... >>


10433

reactie op 10433 waarom zo kort antwoord, hier heb ik nog niets aan gr... >>


benificiar

als ik dus benificiair aanvaard kan ik dus nog wel aansprakelijk geste... >>


afstand van erfrecht volgens de spaanse wet

Mijn ex is vorige week overleden. Hij woonde > 5 jaar in Spanje. Mijn ... >>


benificiair aanvaarden

als ik een erfenis benificiair aanvaard draai ik dan ook automatisch o... >>


beneficiair aanvaard

Het overlijden was in 08-2006. Er is een weduwe achter gebleven met ee... >>


Verwerpen

Geachte, ik en mijn 2 kinderen willen een erfenis verwerpen van mijn ... >>


gezamelijke bankrekening

Bij overlijden wat gebeurt er met de gezamelijke bankrekening. Gaat di... >>


Tot welke graad kan men bij verwerpen van erfenis

Ik zou graag willen weten tot welke graad ze gaan bij het weigeren van... >>


Op eisbaar???

Geachte, Er is in de Fam aardig wat te verdelen. Regelmatig gebeurd. ... >>


erfgenaam

mijn broer is in januari 2007 overleden was vrijgezel nu zijn wij met ... >>


acte van verwerping

Ik wil graag weten wat ik doen moet om een actie van verwerping te kri... >>


schuld bij grootmoeder

Mijn oma is onlangs overleden, we hebben een schuld bij haar omdat we ... >>


woning in het buitenland

Ik ben een nederlander, ik heb een huis op de antillen gekocht, ik ben... >>


schuldbekentenis

Mijn schoonvader heeft 5 jaar geleden een schuldbekentenis aan mij en ... >>


levensverzeering

Als een ouder in de schuldsanering zit, en zij heeft een paar kinderen... >>


Is er een testament?

Als er een testament is hoe kom je daar als nabestaande achter? E... >>


nalatenschap

Mijn moeder is pas overleden in engeland was testament 10 jaar gelede... >>


patnerschap met testament

onze moeder is in 1992 overleden Wij hebben vader vruchtgebruik kinds... >>


wie erft wat?

Er is een testament. Nicht = hoofderfgenaam erft ook de inboedel. No... >>


Notaris

Mijn moeder is overleden gaat dan alles via een notaris er is geen tes... >>


kindsdeel kleinkinderen erfenisverdeling

Mijn moeder is overleden. op welk deel hebben kleinkinderen recht op ... >>


Erfgenaam weigert te tekenen

L.S., Na het overlijden van onze moeder heb ik noodgedwongen een nota... >>


erfrecht en inboedel huurhuis

Mijn vader is 24-1-08 overleden.We waren bij de notaris voor een verkl... >>


Vanaf welk moment behoort de nog niet verdeelde erfenis juridisch tot

Goedendag, Welke kenner kan mij zeggen wat er fiscaal gebeurt als d... >>


Wanneer vervalt huurtoeslag na ontvangst erfenisje?

Goedendag, Vader eind 2007 overleden. Ik heb huurtoeslag. Erfenisje... >>


gevolmachtigde ziek

Naar aanleiding van uw antwoord op vraag 10281 het volgende : het prob... >>


Notaris noodzakelijk?

Onlangs is mijn moeder overleden. Vader is al 13 jaar dood. Moeder laa... >>


verkoop ouderlijk huis

Mijn moeder is sinds vorig jaar augustus opgenomen in een tehuis omdat... >>


BEM-clausule

Volgens testament komt vermogen dochter vrij op haar 25e (BEM-clausule... >>


kindsdeel geschonken

Moeder van 85 jaar had volmacht van haar kinderen om de boedel na over... >>


Tijdslimiet op afronden erfenis

Geachte, 6 december 2003 zijn onze ouders via een noodlottig vliegtuig... >>


diverse bij erfen

Mijn biologische vader is onlangs overleden en is in 1991 hertrouwd op... >>


kindsdeel

mijn vader heeft een huis in Israel. Vlak voor zijn overlijden heeft h... >>


invloed testament op successierechten

kan een testament invloed hebben op de hoogte van de successierechten ... >>


recht op verkoop huis bij vruchtgebruik

Mijn stiefmoeder heeft na het overlijden van mijn vader het vruchtgebr... >>


kind

Ik heb u laatst gevraagd of ik de schulden van mijn overleden vriens o... >>


erfenis nederland ,wonend in buitenland

Mijn vader is overleden in 1994.Mijn moeder is pas overleden. Ik heb ... >>


moet ik betalen

Mijn vriend is in mei 2007 overleden hij had geen stestament of wat da... >>


kosten afwikkelen nalatenschap bij minderjarige erfgenaam

Gescheiden ouders met 1 kind, 12 jaar oud. Hij sterft, kind is enig er... >>


wat moet of kan ik doen

mijn vader is overleden 1 maand geleden. Nu zegt mijn stiefmoeder dat ... >>


afhandeling schuld broer

Bij het overlijden van een broer blijft er een bedrijf over waar ik ni... >>


kleinkind erven

Mijn grootmoeder is jaren geleden hertrouwd met een andere man Die ma... >>


kindsdeel overleden moeder na 55 jaar opeisbar?

MIjn vader is overleden mijn moeder leeft nog..Zijn eerste vrouw is 5... >>


Broer overlijdt; wat gebeurt er met zijn aandeel in een onverdeelde bo

Mijn vader is 15 jaar geleden overleden. Mijn broers en zussen hebben ... >>


Wat gebeurd er met het graf

Mijn moeder is 1,5 jaar geleden plotseling overleden. Ze is na een sch... >>


Testament

Mijn ouders hadden een testament opgemaakt op de langst levende. Mijn... >>


verdeling grafrechten

Iemand is bezig met de verdeling van eigendommen van vader. Hij heeft ... >>


moeder buitenland

mijn moeder heeft mij verlaten toen ik 6 was en zich nooit meer om mij... >>


legitieme portie

Is het juist dat om het iemands erfdeel vast te stellen op basis waarv... >>


wettelijke vereffening buj beneficiaire aanvaarding

is het noodzakelijk dat de wettelijke vereffening na beneficiaire aanv... >>


verwerpen nalatenschap

mei 2007 is mijn man overleden.Hij had uit een eerder huwelijk 2 kinde... >>


erfenis

hallo mijn grootmoeder is na de scheiding hertrouwd ze was 11 jaar ge... >>


grafrecht.

Heeft een onterfde dochter recht op rechthebbende van een graf van de ... >>


schuld erfenis !

3 Jaar geleden ben ik gescheiden van mijn man. Mijn ex en ik waren in... >>


geen verzekering

goeden dag. Mijn vraag is. Mijn broer is overleden en is totaal ni... >>


overleden persoon in Duitsland

Geachte meneer/mevrouw, In Duitsland is de broer van mijn oma overl... >>


iwe is bevoegd te beslissen over graf van overledene

Op 22 november 2004 is mijn vader overleden. In 1991 had hij een graf ... >>


langstlevende

vader overleden in 1998, geen testament. Moeder sinds kort in bejaarde... >>


verwerpen erfenis

Goedenavond, Mijn man is Griek, woon 11 1/2 jaar in Ned. Zoon verlede... >>


Erfenis

Mijn opa is overleden toen ik nog getrouwd was. Ruim 1,5 jaar na zijn ... >>


beneficiar aanvaarden

Brengt eenzijdig beneficiar aanvaarden meer kosten met zich mee dan zu... >>


Zussen pikken alles in na overlijden moeder

Mijn man en zijn broer zijn zo'n beetje altijd de zwarte schapen in de... >>


kindsdeel

Geachte heer, mevr, Kunt u mij vertellen of het zo dat als echtpaar... >>


bewijs van erfrecht

Vraag 1: Mijn schoonzus is overleden ( de zus van mijn overleden man) ... >>


als een van de kinderen geen handtekening zet ,kan de nalatenschap van

mijn schoonvader is voor 4 jaar geleden overleden , nu doet mijn schoo... >>


erven de onwettige kinderen mee?

L.S., Mijn vader heeft naast de kinderen geboren uit het huwelijk nog... >>


erfenis

hallo mijn vader is overleden en is in duitdsland getrouwt geweest en ... >>


erfenis na feitelijke scheiding

De 2e echtgenote van mijn nu dementerende vader is ruim een jaar geled... >>


erfrecht verwerpen

ik ben erfgenaam van mijn vader,die wedunaar is.daarbij heb ik nog 2 z... >>


aanvechten testament

Kan de familie een testament voortijdig (voor overlijden) aanvechten? ... >>


erfrecht familiebedrijf

Geachte heer Van de Griend, Ik stel deze vraag voor een vriendin. Z... >>


erfenis verwerpen

Mijn zus is vorige maand weduwe geworden. Ze heeft me gvraagd om haar ... >>


Minnelijke waardering/Vaststellingsovereenkomst

Geachte heer, Ben een vaststellingsovereenkomst aangegaan met de bela... >>


vruchtgebruik huis/ kindsdeel

Mijn vader is in 1989 overleden, heel plotseling. Destijds bij de nota... >>


verdeling nalatenschap

Geachte hr/mevr. SITUATIE: - overlijden na 1 jan 2003 langstlev... >>


begrafeniskosten aftrekbaar inkomstenbelasting overledene (F-formulier

Mijn moeder (weduwe) is in februari 2007 op 87jr leeftijd overleden. D... >>


kindsdeel

geachte heer, mevr, mijn vader is overleden en mijn moeder leeft nog ... >>


diefstal uit kluisje van overledene

Wanneer er vermoedelijk 12000 euro uit het huis van de overledene is v... >>


Afkopen erfenisdeel

Beste, Mijn moeder is 15 jaar geleden overleden. Ik heb toen het er... >>


Wel of niet in testament genoemd

Mijn oom is overleden en is kinderloos. Ik heb van hem wel eens gehoo... >>


akte van verwerping

Mijn vader is dit jaar overleden (56 jaar). Hij is een aantal jaren... >>


Hoe ver gaat vruchtgebruik?

Mijn schoonmoeder heeft vruchtgebruik van het deel van haar dochter. S... >>


beneficiair

wat houd dit in... >>


Verjaring erfdeel

Gaarne uw advies inzake verdeling erfenis. 2002:Moeder overlijdt, 5 k... >>


erfrecht kleinkinderen

Geachte heer/mevrouw, Onze moeder is onlangs overleden. Mijn moeder... >>


testament

heb een vraag aan uouders van mijn moeder zijn in 1987 overleden haar... >>


interpretatie testament met vruchtgebruik

Beste raadsmensen, Ik zou graag over de volgende situatie advies w... >>


beperkte boedelverklaring

Geachte heer/mevrouw, Wat houd een beperkte boedelverklaring precie... >>


Ben ik nu aansprakelijk?

Mijn Broer is overleden,mijn ouders gescheiden,en vader is buitenlande... >>


Wie erft van oma

In mei is de vader van een kennis van ons overleden. Nu is ook de moed... >>


Toeziend voog nu voogd?

In 1995 heb ik een toeziend voogd laten benoemen door het kantongerech... >>


Op beider naam of maakt het niet uit?

Mijn vriendin en ik hebben een samenlevingscontract en twee huizen die... >>


WAO-uitkering en erfenisaanvaarding

Is het ethisch verantwoord een erfenis te weigeren ivm WAO- uitkering ... >>


Verklaring van Erfrecht

Is het ook mogelijk een verklaring van erfrecht te verkrijgen zonder d... >>


executeur

Mijn zwager van mans kant wil mij nman aanstellen tot excecuteur en be... >>


hoe weet ik of er een erfenis is?

L.S. Mijn tante (zus van moeder) is recent overleden. Klopt het dat... >>


Internationale erfenis

Een cliënt van ons kwam met de vraag hoe het zit met de eventuele bel... >>


adoptie

Mijn vriendin is geadopteerd door de 2e man van haar moeder. Haar bio... >>


kosten begravenis

Goedemiddag lezer, Mijn oom is overleden, hij is gescheiden en heef... >>


begravenispolissen bij beneficiar aanvaarding

Wij hebben beneficaire aanvaard.De begravenispolissen die er waren zij... >>


erfgenaam schulden biologische vader?

De biologische vader van mijn zus en mij is overleden. Hij woonde same... >>


geheimhouding notaris ?

In hoeverre is de notaris gehouden aan een geheimhouding t.o.v. andere... >>


Bijstand geen voor overgang vatbaar recht?

Geachte heer, mevrouw, Mijn schoonvader genoot samen met zijn partn... >>


akte van erfrecht

Als er geen sprake is van een testament, dus de bezittingen en het gel... >>


Kan de erfenis eerder worden uitgekeerd?

Vraag: Mijn broer wil het deel van zijn erfenis eerder uit laten keren... >>


1/32 deel vruchtgebruik

Mijn broertje,zus, en ik hebben direcht een huis geerft van onze opa. ... >>


vruchtgebruikvermogen

Mijn schoonvader en zxijn vrouw woonden in Spanje. Na zijn dood heeft ... >>


legateren van goederen

Mijn vader heeft een 2e huwelijk. getrouwd onder Huw. Voorw. Hij is g... >>


successie en uitvaartverzekering

Goedemiddag, Ik heb begrepen van iemand dat wanneer een uitvaartverze... >>


is gezamenlijk verwerpen mogelijk

Is het mogelijk voor mezelf en mijn (klein)kinderen de nalatenschap va... >>


Lichaam aan de wetenschap stellen

Kunt u mij vertellen waar ik moet wezen voor mijn lichaam ter beschikk... >>


verklaring van erfrecht

binnen welk tijdsbestek na het overlijden dient een verklaring van erf... >>


Regelen begrafenis - nalatenschap

Mijn vrouw is als enige zus direct erfgenaam van haar alleenstaande br... >>


afstand-verdeling

Geachte, Meer dan anderhalf jaar na het overlijden van mijn vader, ... >>


Recht op (deel) huis?

Geachte Notaris, mijn moeder is overleden j.l. februari en had een ... >>


Belastingschuld

Ik heb een vraag zover ik weet heeft mijn vader hoge belastingschulden... >>


kindsdeel vóór overlijden

Geachte heer, Onze moeder, 63 jaar, (3 kinderen) wil haar woning (w... >>


erven?

Geachte lezer, Mijn vraag. mijn broer is overleden.ik ken hem niet no... >>


Executeur

Mijn oudste broer heb ik gevraagd om executeur te zijn na mijn overlij... >>


verwerpen erfenis!

Goedemorgen, Vorige maand is mijn vader overleden waar ik helemaal ... >>


Kunnen wij zonder erfgenaam te worden en notaris kosten te betalen toc

onze broer is overleden, hij heeft een testament gemaakt, zijn enige d... >>


beneficiaire aanvaarden

Mijn schoonzoon wil de erfenis van zijn vader beneficiaire aanvaarden.... >>


erfrecht kleinkinderen

ik ben getrouwd in gemeenschap van goederen,heb 2 kinderen (21jaar en ... >>


koop van huis in nalatenschap

In Suriname komt het wel vaak voor dat na het overlijden van een der e... >>


kindsdeel

mijn vader is hertrouwd maar ik heb al 20 jaar geen contact meer nu is... >>


verwerpen of kan ik iets anders doen

m'n moeder die alleen voor de bank gemachticht was voor mn oom,die geh... >>


wijziging testament

Als het je als erfgenaam bekend is dat er een testament is opgemaakt m... >>


Erfrecht kindsdeel na overlijden vader

Mijn vader is overleden en mijn moeder, waar hij nog steeds mee getrou... >>


bem-clausule mogelijk na 18?

Mijn dochter erfde veel geld bij het overlijden van haar vader. Dit is... >>


bank rekening

We wonen in the U.S.A en mijn man en ik we hebben een bank rekening i... >>


beste manier van verwerpen

Onze vader die wij al 30 jaar niet meer gezien hadden is onlangs overl... >>


erfenis verwerpen

Een broer overlijdt, de nabestaande (broer) gaat de woning van de over... >>


Erfenis met schulden

Geachte Notaris, Mijn zusje en mijn moeder woonden tot een maand ge... >>


verwerping

als mijn grootmoeder sterft, wil mijn moeder verwerping vd nalatenscha... >>


schuldeisers en beneficiaire aanvaarding

mijn schoonvader is overleden in ik aanvaard beneficiaire ben ik dan... >>


kindsdeel

ik en mijn zus zijn de enige twee kinderen van mijn vader,ik heb al he... >>


afwikkeling erfenis

Goedemorgen, binnenkort komen wij als neven en nichten bij elkaar bij ... >>


niet verzekerd

hallo mij vader is niet verzekrd voor begrafenis maar ik wil toch aans... >>


kindsdeel

vader en moeder overleden er zijn nog 3 kinderen en er is ook nog een... >>


Honorarium notaris

Goeden avond, Mijn vraag is hoeveel een notaris kan rekenen over de (... >>


Uitsluitingsclausule

In het testament van mijn moeder staat een uitsluitingsclausule waarin... >>


schulden

hallo,wij willen samen met onze twee kinderen niks te maken hebben met... >>


kindsdeel

mijn schoonmoeder is onlangs overleden. kunt u mij vertellen of de kin... >>


akte van verwerping

ik heb de crematie van mijn broer geregeld en heb de huur opgezegd, me... >>


unaniem besluit

Als er alleen nog 3 zussen zijn die erfgenaam zijn en er grond verkoch... >>


geregristreerd partnerschap

er werd mij verteld als je een geregristreerd partnerschap bent aan ge... >>


verdeling erfenis

broer(ongehuwd)overleden broer overleden eenkind zuster overleden tw... >>


nalatenschap

Geachte heer/mevrouw, Mijn schoonvader is in maart 2007 overleden, sc... >>


erfrecht belgië

Goedendag, Mijn vader is een nederlandse nakomeling van een belgisc... >>


beneficiaire aanvaarding en persoonlijke spullen

Ik heb de erfenis van mijn vader beneficiair aanvaard,maar nu heb ik e... >>


hoeveel recht?

Mijn schoonmoeder is bijna 20 jaar al overleden. Mijn man en zijn broe... >>


kindsdeel bij scheiding

Mijn vraag is ik lig in scheiding en mijn moeder is overleden op 04-02... >>


Successierechtbelasting.

Samen met mijn twee broers heb ik het gedeeltalijke eigendom van een a... >>


Zus weigert wil van moeder uit te voeren

Mijn moeder heeft bij volle verstand gevraagd haar spaartegoed op te l... >>


handtekening erfgenaam

Hallo, Graag wil ik het volgende weten. Wij hebben een testament op... >>


beneficiair aanvaarden

Wat zijn de wettelijke regels waar je je aan moet houden als je de nal... >>


een zus die grote sommen geld van moeder krijgt

wat kan ik doen om mijn kindsdeel veilig te stellen. Mijn zus vraagt g... >>


Afhandelingstermijn erfenis.

Mijn tante is in maart 2006 als kinderloze weduwe overleden. Nu, ruim ... >>


nalatenschap

Vorig jaar heb ik met u al gecorrespondeert (zie vraag 8575), Mijn moe... >>


recht op kindsdeel

mijn ouder zijn gescheiden toen ik 6 jaar was en mijn broer 3 ik ben n... >>


nalatenschap

Mijn moeder is onlangs overleden in een verzorgingstehuis. Ik was de a... >>


kindsdeel voor mijn zoon

35 jaar geleden was ik voor het eerst getrouwd.Hieruit is een zoon geb... >>


opvragen erfdeel van ex

Binnenkort ga ik scheiden van mijn man. Ee.a. is nog niet officieel ui... >>


Advies

Onze beide ouders zijn ongeneeslijk ziek. Vader heeft kanker, moeder h... >>


Verplicht erven???

Geachte heer/mevrouw Ons wijlen zusje van slechts 40 overleed april j... >>


kosten bewijs van erfrecht

kunt u mij zeggen wat de kosten gemiddeld zijn voor het verkrijgen van... >>


onenigheid verkoop

Hallo, Onlangs is mijn oma overleden. Mijn ouders woonden samen met... >>


heeft mijn ex recht op erfenis moeder

ik ben gescheiden 2004. als mijn moeder doodgaat laat ze huis achter.... >>


wie betaalt begrafenis broer als hij overlijd

mijn broer heeft, na het overlijden van mijn moeder, 10 jaar nog samen... >>


verklaring van erfrecht bij enig erfgenaam?

In tegenstelling tot eerdere informatie meent de Postbank vier maanden... >>


kindsdeel

hallo ik heb een vraag mijn ouders zijn al jaren gescheiden mijn moede... >>


verwerpen nalatenschap

wij hebben de nalatenschap van onze schoonzus verworpen, nu is er na o... >>


uitbetaling kindsdeel erfenis na verkoop huis

Mijn ouders hadden een testament waarin bepaald is dat de langstlevend... >>


erfrecht nu verworpen?

Geachte L.S. graag wil ik u het volgende voorleggen. mijn moeder is... >>


geldigheidsduur verklaring erfrecht

Geachte heer, Wat is de geldigheidsduur van een correcte verklaring... >>


lening

Indien er bij leven een lening is aangegaan met de overledene door kin... >>


Verjaring erfrecht?

Moeder al bijna acht jaar overleden, ten tijde van overlijden gescheid... >>


huis kind kopen

moeder 2 kinderen, 1 kind kan door scheiding niet meer haar koophuis b... >>


Verjaringstermijnen nalatenschap

Geachte heer/ mevrouw, Indien aan iemand een goed uit een nalatenscha... >>


Afhandeling / verkoop woning

Bij afhandeling erfenis is ruzie ontstaan waardoor gevolmachtigde volm... >>


ivm minderjarigheid geen mogelijkheid tot koop

Het huis van mijn ouders is na het overlijden van mijn vader te koop a... >>


opeisen erfenis

Mijn oma is een aantal jaren geleden overleden waarvoor ik als kleinki... >>


niet eens met verdeling

als ik als een kind van de velen erfgenamen het niet eens ben met de v... >>


Kun je als voogd ook namens minderjarige verwerpen en wat gebeurt er d

Mijn zus haar man is overleden en in het testamant staan zijn 3 kinder... >>


belastigschuld

LS Wat gebeurt er met een erfenis kindsdeel als er... >>


weigeren verwerpen en aanvaarden

Een van de erfgenamen gaat niet akkoord met de nalatenschap. Deze weig... >>


verwerping

mijn vader heeft een ernstige vorm van kanker en gaat dus over een ti... >>


hoe kom je teweten

hoe krijg je teweten als je vader dieje al33jaar niet meer ziet en je ... >>


onderling regelen?

Bij het overlijden van schoonmoeder blijft er na aftrek van begravenis... >>


toch erven?

Als ik als beneficiair erfgenaam de uitvaart heb betaald door boedelve... >>


erfenis

geachte lezer,mijn mijn vader heeft te horen gekregen dat hij samen me... >>


testament

Moeder is overleden. Vader heeft nu nog geen testament. Wil nu dat wi... >>


verjaring

bestaat er een verjaringstermijn wanneer een van de erven nog steeds n... >>


Erfenis opeisbaar

Mijn moeder is onlangs (3 maanden geleden) overleden, mijn vader is al... >>


verlklaring van erfrecht

ben mede veranwoordelijk van het afhandelen van mij schoonmoeder .ik z... >>


BEM-clausule noodzakelijk?

Als bewindvoerder voor de nalatenschap van minderjarige kinderen van m... >>


overdrachtsbelasting woning

moet er bij een langstlevenden testament wanneer er een eigen woning o... >>


erfenis neef van mijn vader

Wat nu? Mijn vader zou het huis erven staat intestament. Hij is ove... >>


verwerpen en aanvaarden testament

een kind kan die de erfenis van de eerst overleden ouder verwerpen en ... >>


persoonlijke zaken uit erfenis

Is het toegestaan om de erfenis niet te accepteren, maar wel enkele fo... >>


beneficiar aanvaarden

Mijn (half) broer is in december overleden. Onze moeder is in 1997 ove... >>


mag men wel de uitvaart regelen wanneer je men de erfenis verwerpt

Wanneer er schulden zijn en de uitvaartpolis blijkt heel laag, mag je ... >>


Enigst kind

Geachte Heer/mevouw, Mijn moeder is jongstleden overleden. Ik ben haa... >>


Wordt legaat in mindering gebracht?

Graag verneem ik van u of aanspraak doen op je legitieme deel inhoudt ... >>


BEM rekening en bepaling overwaarde van het huis.

Geachte heer/mevrouw, 3 jaar geleden is mijn vriendin overleden. Ik... >>


geschil notaris

Geachte heer, Ik steven af op een geschil met mijn notaris inzake d... >>


Boedelvolmacht, vergoeding

Als in het testament een executeur-testamentair is aangewezen geldt ee... >>


afstand van erfenis en eventuele schulden

Geachte heer/ mevrouw, Ik heb jarenlang geen contact met mijn vade... >>


beneficicair aanvaarden

Mijn vader is onlangs overleden.En nu blijkt dat mijn moeder een doorl... >>


afzien van het kindsdeel

hallo,mijn vader is overleden en nu moet ik sucsessierechten betalen o... >>


uitvaartverzekering, maar toch aansprakelijk voor de kosten?

Mjin oom is nu een paar maanden geleden overleden. Hij was vader van d... >>


Als afstand wordt gedaan van erfenis dan ook geen recht meer op fotobo

Als er afstand wordt gedaan van de erfenis heb je dan ook geen recht m... >>


Als afstand wordt gedaan van erfenis dan ook geen recht meer op fotobo

Wij hebben noodgedwongen afstand moeten doen van een erfenis. Doe je d... >>


Belasting schuld gesterfde vader

Mijn vader is in 2005 gestorven en hij had niks achtergelaten als erfe... >>


woning erflater

geachte heer, mevrouw, partijen (broer en zus) erven woning van er... >>


vervolg antwoord 9524

Mocht mijn broer al bijv. meubilair, auto en andere dingen te hebben v... >>


beneficiair aanvaarden?

mijn vader is 28 december 2006 overleden,en nu blijken er kosten te zi... >>


overige personen erfgenaam?

Mijn ongehuwde oom is overleden. Hij heeft bijna 30 jaar geleden een t... >>


kindsdeel broer volmacht

Mijn ouders waren 4jr geleden gescheiden en mijn moeder is nu overlede... >>


volgorde van schuldeisers?

Geachte mr Van de Griend, Gaat de oprachtgever (voor een uitvaart) ... >>


Opeisen erfenis

Opa en oma van vaderskant zijn overleden en ik en mijn broer en zus er... >>


wat als alles op is?

Vader komt te overlijden en laat een echtgnoot na en 3 kinderen die ge... >>


Machtiging

Als wij aan onze zuster een volmacht willen geven om zowel de boedel a... >>


Huis kopen, Bem clausule

Door dringende prive omstandigheden wil ik een veilig onderkomen voor ... >>


erfrecht na scheiding

Hallo, We zitten momenteel met een lastige situatie en die is als vol... >>


Schulden echtgenoot

Mijn man heeft in zijn vorige huwelijk door speculeren schulden opgebo... >>


inzcht in stukken afhandeling

wanneer er een verklaring van erfrecht is aangevraagd voor een volmach... >>


geen inzicht in stukken van afhandeling erfenis

ouder is overleden,geen testament, 3 kinderen zijn erfgenaam. 1 kind (... >>


Volmacht

1) Kan iemand die geen wettelijke erfgenaam is, een volmacht krijgen v... >>


kindsdeel voor mijn kinderen

ik ben in 1999 bij mijn man weg gegaan.ik heb bij de notaris afstand g... >>


Verklaring van erfrecht

Wie mag na overlijden van de erflater, die een nalatenschap heeft zond... >>


nalatenschap zonder testament

Mag iemand, met een verklaring van erfrecht, administratieve handeling... >>


minderjarige kinderen

mijn vader is overleden, mijn broer en ik verwerpen de erfenis want er... >>


ex vrouw overleden

hallo, mijn ex vrouw is vorig jaar overleden ik he 2 kinderen woond... >>


Wat gebeurt er bij overlijden van mijn vander?

Beste, Mijn vader is terminaal ziek en heeft niet lang meer te leve... >>


Overlijden van mijn Vader

Mijn vader is verleden week dinsdag overleden en gister begraven. Mij... >>


kindsdeel

ik heb een vraag over kindsdeel opeisen. ik heb geen contact meer met... >>


Nabestaanden of erfgenamen

In 1998 is mijn broer overleden. Hij heeft bij testament zijn vrouw on... >>


levensverzekering

Mijn moeder heeft een levensverzekering in haar bezit van haar overled... >>


ervenrekening

Ivm overlijden van mijn zwager sta ik mijn schoonzuster momenteel bij ... >>


notariskosten

hallo de notaris die de nalatenschap van mijn oom afhandeld vertelt d... >>


akte van erfrecht

Is er om toegang te krijgen tot een banktegoed van een overledene, al... >>


beneficiaire aanvaarden

2 maande geleden is mijn vader overleden. Via de notaris kreeg ik een ... >>


opeisen banksaldo na verwerpen van de erfenis

Geachte lezer, Een client van mij is onlangs overleden en de familie ... >>


Oproepen schuldeisers i.g.v. beneficiaire aanvaarding

Geachte heer, Vorig jaar bleek ik enige erfgename te zijn van een v... >>


Hoe te handelen bij schulden en uitvaart schoon-/zus

De zus van mijn vrouw is ongeneeslijk ziek. Waarscijnlijk gaat ze kome... >>


successierechten/verdeling

Moeder heeft haar kinderen onterfd en in haar testament opgenomen dat ... >>


volmacht/verklaring van erfrecht

Is een verklaring van erfrecht (op naam van een van de kinderen) voldo... >>


belasting en verklaring van erfrecht

Een goedendag. Mijn vader is vorig jaar overleden. Nu krijgt mijn moed... >>


kan bank een verklaring v. erfrecht EISEN?

Mijn vader is onlangs overleden. Er is alleen een privérekening met s... >>


kosten beneficiar aanvaarden

Geachte notaris, Ik heb de volgende vraag, als ik benoemd ben als erf... >>


Verdeling erfenis zonder Notaris

Op 24 maart 2007 is mijn schoonzus overleden.De nalatenschap bedraagt ... >>


testament ouders met prive clousule

Ik erf geld van vader en moeder In het testament staat dat dit geld n... >>


wijzigen testament?

Geachte heer/mevrouw, mijn vader is onlangs overleden,en mijn moeder ... >>


Familie deel opeisbaar?

Ik ben grtrouwd en wij hebben geen kinderen maar ik heb wel 4 broers ... >>


Volmacht

Geachte heer/mevrouw. Toen mijn vader en moeder waren overleden ben... >>


afhandeling erfenis

Mijn vader is nu bijna 4 jaar geleden overleden. Anderhalf jaar gelede... >>


euthanasieverklaring

De huisarts heeft mij gevraagd een euthanaieverklaring voor mijn termi... >>


Overlijdensuitkering bij onterven

Mijn broer is in 1998 overleden, heeft zijn vrouw bij testament onterf... >>


recht op deel echtgenoot?

Wij zijn niet getrouwd in gemeenschap van goederen. Mijn schoonmoeder... >>


verklaring van erfrecht

Mijn schoonvader is begin dit jaar overleden.Hij had drie kinderen de ... >>


vader hertrouwd na overlijden moeder

mijn beide ouders zijn overleden zij hadden samen een testament mijn ... >>


Kamer van Toezicht

Geachte heer, Wanneer de Kamer van Toezicht een klacht in behandeling... >>


testament

mijn vader is gaan samenwonen volgens samenlevingscontract hebben wij ... >>


bloot eigendom

mijn twee broers en ik zijn bloot eigenaar van het ouderlijk huis waar... >>


pensioen

Mijn vader is 11 mei overleden en ik (20jaar) en mijn broertje (18jaar... >>


verkopen ouderlijk huis zonder toestemming

mijn broer wil het huis kopen van mijn ouders,die zijn overleden. kan... >>


verantwoordelijke persoon ?

Geachte heer, Mijn vader was eens geweest met een vrouw die 2 kinder... >>


huwelijk en overlijden

beste notais v d griend Mijn partner en ik gaan binnenkort trouwen.... >>


Verklaring van erfrecht altijd nodig.

Vader is in 2001 (geb. 16-07-1924)overleden waarna ik voor mijn moeder... >>


kindsdeel opeisen zonder testament

Geachte heer, mevrouw, Hoe eis ik mijn kindsdeel op. Mijn moeder is... >>


verklaring van erfrecht

Ik krijg een brief waarin bij de notaris om een verklaring van erfrech... >>


verklaring van erfrecht

na het overlijden van mijn vader (mijn moeder is reeds overleden) krij... >>


Wat is maatgevend na het testament?

Vader is overleden en in vaders testament heeft moeder een keuzelegaat... >>


moeder hertrouwd en woont 4jaar lang in duitsland.

na de scheiding van mijn vader is mijn moeder hertroud ze is getrouwd ... >>


meebetalen aan de uitvaart en gedenksteen van mijn moeder?

Wij hadden 3 jaar geen contakt meer met mijn ouders(eigenlijk heb ik n... >>


overlijden exman

Anderhalf jaar geleden ben ik gescheiden. Wij hebben 2 kinderen samen... >>


trouwen

ik heb een zus die wil trouwen met een weduwnaar.bij ons is het de gew... >>


boedelbeschrijving

wat valt er bij beneficiare aanvaarding allemaal onder boedel beschrij... >>


geen contact met moeder. Wie betaalt de uitvaart?

Ik heb al bijna 30 jaar geen contact met mijn moeder omdat mijn moeder... >>


nalatenschap

mijn broer is op 15 mei overleden, ik wil de nalatenschap verwerpen, w... >>


tijdsduur verwerping erfenis

Wij begrijpen dat we middels verweping afstand kunnen doen van een erf... >>


kosten begravenis

Een tante is onlangs overleden en haar twee kinderen (met wie zij ampe... >>


verwerping

ik heb al een beetje rondgelezen maar begrijp het nog niet helemaal.mi... >>


afstand van erfenis

geachte heer, ik had een vraag omdat ik afstand wil tekenen van de ... >>


Recht op erfenis ouders bij scheiding.

Ik heb 15 jaar geleden een erfenis van mijn ouders gekregen. In hun te... >>


Erfgenaam onder curatele

Mijn zusje is verstandelijk gehandicapt en verblijft in een intra-mura... >>


Buitenechtelijkkind

ik ben er laatst achter gekomen dat de man die mij opvoede(vader) niet... >>


Hoe te handelen?

Na het overlijden van onze vader zijn wij bezig met alles uitzoeken, m... >>


giften en overlijden

Na het overlijden van mijn moeder hebben wij giften ontvangen na alle ... >>


beneficair aanvaarden

Welke gevolgen heeft het beneficair aanvaarden van een erfenis? Ik heb... >>


verklaring van erfrecht

Mijn moeder is jobgstleden als langstlevende overleden. Zij zat in een... >>


bericht notaris afwachten ?

Mijn man heeft in oktober 2005 zijn moeder verloren en in december 200... >>


beneficiair aanvaarden

Heb je bij beneficiair aanvaarden altijd de hulp nodig van een notaris... >>


opeisen vordering op langstlevende

Mijn schoonmoeder is onlangs overleden. Mijn echtgenote is enkele jare... >>


kosten verklaring erfrecht

welke kosten zijn verbonden aan de verklaring van erfrecht en welke ko... >>


recht op erfenis opa?

mijn opa is pas overleden en nu is mijn vraag, omdat ik geen moeder me... >>


over schulden bij overlijden

mijn vader is overleden. hij had twee zonen.hij was te laag verzekerd ... >>


verwerpen

ik ben in het huis van mijn moeder blijven wonen kan ik dan haar sc... >>


verklaring van erfrecht

broer overleden geen kind of kraai,fam is, moeder-2 broers-en zus, een... >>


erfenis met 3 broers

Onlangs is mijn vader te komen overlijden. deze had geen officieel tes... >>


akte van verwerping

Hallo,onlangs is mijn vader overleden.Ik had jaren lang geen contact m... >>


erfenis huis Suriname

Shoonvader en moeder leven in Nederland maar hebben nog een huis in Su... >>


verwerpen erfenis

Als familie willen wij de erfenis van broer verwerpen. Houdt dit dan i... >>


rekening en verantwoordingsplicht van derden?

Mijn vraag luidt als volgt: De buurvrouw van mijn ouders heeft mijn o... >>


verwerping

Geachte heer/mevrouw, Mijn broer en ik willen graag het bedrijf van m... >>


begunstiging verzekering en erfrecht

Geachte meneer/mevrouw, Vandaag ontvangde wij een brief van een stil... >>


erven in Indonesie

Mijn man en ik hebben een huis in indonesie op naam van mijn man. Wij ... >>


verwerpen en uitvaart

Mijn vader is onlangs overleden. Hij had een prima verzekering voor de... >>


Is alles eerlijk afgewerk ?

Mijn Heeroom is een paar jaar geleden in Canada overleden.Heeroom was ... >>


erfgenaam???

Enkele weken geleden is de broer van mijn moeder overleden. Hij was ni... >>


Poolse stiefmoeder overleden in Polen

Mijn vader is tien jaar geleden overleden en mijn Poolse stiefmoeder (... >>


Verklaring van erfrecht / OBV

Indien iemand een OBV onder het oude erfrecht gemaakt heeft en deze pe... >>


legitieme aanspraak?

Wat is legitieme aanspraak? Vriendelijke groet... >>


kosten verbonden aan DerdeGelden-rekening notaris

Kunt u aangeven wat de kosten zijn als ik het door mij te ontvangen er... >>


geen erven willen zijn

mijn vraag is deze,mijn moeder is overleden en wij mijn zuster en ik h... >>


testament

Moet bij de rabobank overleggen dat er geen testament is. Mijn man is ... >>


opeisen kindsdeel bij scheiding

Kan ik als oudste kind van gescheiden ouders nu al aanspraak maken op ... >>


bij het leven van de erflater reeds verwerpen?

Geachte l.s, Kan ik nu reeds , bij het nog in leven zijn van de erfla... >>


nog een vraag aanleiding antwoord

geachte heer/mevrouw, U vertelde me dat de andere kinderen gelijk had... >>


kan een erfenis vervallen?

Mijn schoonvader heeft recht op een erfenisdeel van een overleden scho... >>


kindsdeel ouder

geachte heer/mevrouw, mijn vraag is het volgende. Ik ben te horen ge... >>


benodigdheden voor verklaring erfrecht

Wat heb ik nodig om bij de notaris een verklaring van erfrecht aan te ... >>


Verklkaring van erfrecht.

Mijn enige echtgenote is overleden, er is geen testament, noch van mij... >>


verklaring van erfrecht

Ben weduwnaar, geen testament, heb 2 kinderen. Heb ik voor de verkoop... >>


erfenis in box 3?

Geachte mijnheer, In april 2006 is tot mijn grote verdriet mijn hoo... >>


afwikkeling testament

Geachte heer, Mijn oom is afgelopen week overleden. 13 jaar geleden... >>


terugave sieraden

geachte Heer mijn moeder heeft een half jaar voor haar sterven een ... >>


afstand/onterf van mijn vader.

Mijn vader heeft nooit naar me om gekeken en heb ik hem nooit gekend. ... >>


lijst voor mijn nabestaanden

Ik ben op zoek naar een digitale lijst die ik naar mijn nabestaanden k... >>


verwerping toelichten

Geachte mevrouw/heer, Ik wil graag weten waarom ik vanwege een verwer... >>


huwelijk en overlijden

We zijn in gemeenschap van goederen getrouwd.mn man is vorig jaar wegg... >>


verwerpen erfenis

kan ik een erfenis verwerpen als ik al wel een kettinkje en een foto h... >>


schulden

mijn moeder is op14-2-07 gestorven leefde van het ocmw blijkt nu dat e... >>


termijn erfenis aanvaarden

hoelang mag het duren voor een erfgenaam de erfenis aanvaard of verwer... >>


erven door overledene

Geachte heer Mijn moeder heeft 10 dagen voor haar overlijden een erfe... >>


voldoende verzekerd en toch schuld?

Geachte heer/mevrouw, Mijn moeder is december 2006 overleden. Ze wa... >>


overlijdingsakte

Ben ik verplicht een kopie van de overlijdingsakte van mijn moeder aan... >>


verplichtingen na verwerping

Mijn moeder is afgelopen maandag overleden en mijn vader ook al overle... >>


weigeren erfenis hoe te handelen

aangezien mijn schoonmoeder flink wat schulden heeft,en dus de schulde... >>


Beneficiaire aanvaarding

Geachte heer/mevrouw, Vorig jaar augustus overleed een vriendin, wa... >>


verklaring erfrecht nodig?

Mijn vader is overleden. Er is geen testamenten, geen eigen huis en g... >>


wettelijke vereffeningsprocedure

Geachte heer/mevrouw, indien ik een erfenis beneficiair aanvaard, m... >>


na verwerping kindsdeel

als mijn zus haar deel verwerpt , komt dan automatisch haar kinderen d... >>


schulden overleden broer

Kunt u mij vertellen wat ik kan doen om de schulden van mijn overleden... >>


Beneficiar aanvaarden door 1 erfgenaam, andere erfgenamen ook nog?

Wij zijn met 5 kinderen, waarvan 4 al meer dan 10 (sommige 20) jaar ni... >>


verjaringstermijn erfenis

5 jaar geleden is mijn vader in Suriname overleden. Hoewel mijn vader ... >>


boedelbeschrijving

Kunt u een model geven van een boedelbeschrijving?... >>


Door schuld goederen in beslag leggen?

Hallo, Mijn vader is onlangs overleden en heeft grote schuld bij prim... >>


verwerpen na benificaire aanvaarding

Geachte heer, Zoals de titel van mijn vraag al doet vermoeden,kan i... >>


kosten benificiair aanvaarden

Als je een erfenis beneficiair aanvaart gaan dan de kosten van de nota... >>


Bestelling producten

Er wordt een meubelstuk besteld bij een meubelzaak. Hiervoor wordt een... >>


opheffing vereffening

wij hebben een erfenis beneficiair aanvaard. Nu willen wij de kantonre... >>


wel lusten maar niet lasten

Beste, mijn vader is begin januari overleden.had al 16 jaar geen co... >>


erfrecht buitenland

mijn vriendin haar man is in canada overleden waar hij als nederlander... >>


risico's schenking echtscheiding

Mijn man ik ik zijn in gemeenschap van goederen getrouwd. Door een sch... >>


BEM clausule

Is de BEM clausule ook verplicht voor een niet-ingezetene van Nederlan... >>


verwerpen nalatenschap tijdens leven

kan men het verwerpen van nalatenschap doen als de persoon nog leeft e... >>


schulden na overlijden

kunnen schulden bji mjin kinderen namjin dood worden verhaald... >>


verwerping erfenis/ sleutel huurwoning

Geachte heer/ mevrouw, Mijn moeder is dit jaar overleden, mijn vade... >>


lichaam voor de wetenschap

wat moet ik doen,om naar mij overlijden mijn lichaam de wetenschap bes... >>


Erfenis en box 3

Wanneer komt een vermogen uit een erfenis in box 3? a) direct na over... >>


Vader verkoopt huis

Weledel gestrenge heer, Ik heb op surinaamse sites gezocht naar dit o... >>


weigeren legaat na benificiaire aanvaarding

Is het mogelijk om als wettelijke erfgenamen, na benificiaire aanvaard... >>


advies over erfenis

vorig jaar maart is m,n moeder van een verzorghuis naar een verpleeghu... >>


en/of rekening postgiro

Laatstleden is mijn moeder overleden echter wij hebben een en/of reke... >>


huisverkoop erfenis waarna aankoop ander huis

Mijn moeder (nu alleenstaand) wil het huis verkopen. Beide kinderen he... >>


erfrecht moeder

geachte notaris. mijn nichtje is onlangs overleden,niet gehuwd,geen k... >>


moet onterfd kind weten van overlijden?

Moet een onterfd kind bericht krijgen bij overlijden van een ouder?... >>


erfrecht duitsland

L.S. Hoe is het erfrecht voor kinderen in Duitsland geregeld? Heeft ... >>


Tijdslimiet aanvraag verklaring van erfrecht

Wat is de maximale tijdsduur die mag zitten tussen het overlijden en h... >>


echtscheiding zoon

mijn man en ik hebben een zoon en is getrouwd in gemeenschap van goede... >>


schoonouders en schenking

In aanvulling op mijn eerdere vraag 8769 heb ik de akte gezocht en gev... >>


erfrecht kinderen van zuster

Mijn moeder was samen met haar zus erfgename van haar broer. Nu is mi... >>


verkoop geerfde ouderlijke woning aan broer

Beide ouders zijn overleden, 3 erfgenamen: twee zussen en 1 broer. Bro... >>


Erfenis weigeren

Hallo, Mijn schoonouders hebben behoorlijke schulden. Nu is onze vraa... >>


rechten naar verwerpen erfrecht

Bij deze wil ik u vragen of ik nog rechten heb naar astand doen van er... >>


leeghalen girorekening

wij zijn erfgenaam, uit giroafschriften blijkt dat er geen geldgebrek ... >>


aanvulling op vraag 8767

Even een antwoord op uw antwoord, mijn vader heeft dit stiefkind vanaf... >>


stiefkind eist erfenis op

Geachte heer, Mijn kwestie is als volgt, mijn vader overlijdt, ik b... >>


verkoop huis

Als erfgenaam heb ik een huis geerfd via het testament, wil regelt de ... >>


Verdeling erfenis na verkoop huis

Mijn vader en moeder hadden een koophuis. Mijn vader is in 1999 overle... >>


Waar heeft mijn vader recht op?

Mijn ouders zijn in 1964 getrouwd en hebben 2 kinderen gekregen. In 19... >>


huis uit erfenis in spanje

mijn vader is 5 jaar geleden gestorven, en heeft mij zijn appartement ... >>


verwerping erfenis

Indien wij als broers en zussen de erfenis verworpen hebben en onze ki... >>


erfenis en uitkering

Geachte heer of mevrouw, Mijn zus verblijft in een inrichting en on... >>


Rekening en verantwoording

Alvorens tot verdeling over te gaan dient een rekening en verantwoord... >>


aanspraak nalatenschap

.Heb ik recht op de nalatenschap van schoonvader, schoonmoeder leeft n... >>


Verwerpen testament en vererven

Geachte dames/heren, Een familielid, ongehuwd, geen kinderen en geen ... >>


akte van verwerping

geachte heer/mevrouw.mijn vader is februari 2006 overleden.hij had een... >>


eis uitvaartverzekering verklaring erfrecht

De uitvaartverzekering eist een verklaring van erfrecht van overleden ... >>


Benificiar aanvaren

Hallo, Na het overlijden van mijn vriends vader heeft hij de erfeni... >>


ondertekening boedelvolmacht bij notaris in de buurt

In het kader van de afwikkeling van de nalatenschap van mijn moeder mo... >>


afstand vruchtgebruik

Na het overlijden van mijn vader is mijn moeder opgenomen in een verzo... >>


benificaire aanvaarden

6 kinderen hebben schenking gehad. het 7 kind niet omdat deze jaren ge... >>


erfenis

mijn oma is laast overleden en opa ook ze hadde twee zoon,s die zijn... >>


kosten bij overlijden echtgenoot?

Stel de volgende situatie: Man, vrouw en 3 meerderjarige kinderen. E... >>


en/of rekening

Geachte mevrouw/mijnheer, Mijn moeder heeft een bank en postbank re... >>


nalatenschap opeissen na overlijden

Mijn oma is 3 jaar geleden overleden,ze had 2 dochters,mijn moeder en ... >>


belastingschuld

goede middag, mijn ouders zijn beiden overleden, mijn vader had een b... >>


Goederen ontvreemd en naar buitenland

Graag zou ik van u willen weten hoe te handelen bij ontvreemding van g... >>


opdracht voor verklaring van erfrecht

mijn vraag is hetvolgende:bij het overlijden van een goede kennis is e... >>


kan de gehele familie verwerpen?

Geachte mevrouw, mijnheer, Kunt u mij meedelen of het mogelijk is o... >>


Ontbinden Stichting

Wat moet ik doen om een stichting te ontbinden, ooit opgericht door ie... >>


En dan?

Nav het overlijden van mijn vader heb ik al heel wat voor de kiezen ge... >>


beneficair aanvaarden

Kan zonder notaris de werkzaamheden voor de af te leggen verklaring t... >>


Twee erfenissen

Mijn moeder is overleden en heeft dmv een testament een kleine erfenis... >>


erfenis voor kleindochter

De partner van mijn dochter is overleden.Zij waren niet gehuwd. Zij h... >>


Kindsdeel en plaatsvervulling

Ik wil graag weten of mijn dochter recht heeft op het kindsdeel van ha... >>


Verwerpen erfenis

Mijn vader is 15 jaar geleden overleden. Mijn moeder is afgelopen mei... >>


scheiding en kindsdeel

Is het opeisen van je kindsdeel alleen mogelijk na overlijden van 1 va... >>


afhandeling erfenis stiefoma

De stiefmoeder van mijn moeder is overleden. Zij heeft in haar testame... >>


volmacht nog geldig na overlijden?

Mijn vader is verleden week overleden. Ik ben notarieel gevolmachtigd ... >>


afkoop vruchtgebruik.

Echtgenote overleden. Testament langstlevend. Ik vruchtgebruik. Akte v... >>


verwerping van nalatenschap vader

Mijn vader is overleden en mijn broer en ik hebben verwerp gedaan van ... >>


erfdeel met schulden

mijn vader is overleden en nu blijken er veel schulden te zijn. als ik... >>


onbetaalde rekeningen/volmacht

beste notaris, mijn zus en ik hebben samen een huis geerft, zij heeft... >>


verwerpen schulden

Het volgende wil ik u graag vragen, vorige week is mijn tante overlede... >>


belasten van de boedel

Echtpaar in gemeenschap van goederen getrouwd. Een van de echtelieden... >>


gezag over kinderen

Mijn broer zijn ex-vrouw is overleden. Nu heeft hij de volmacht over 2... >>


verkoop eigen huis

bij overlijden van echtgenote kan ik mijn eigen huis verkopen zonder d... >>


beneficiaire aanvaarding

Na overlijden van mijn moeder is ons, de erfgenamen, aangeraden door e... >>


Bankrekening en/of rekening

Mijn schoonvader is op 29 november jl overleden. Ik ben nu bezig met h... >>


uitvaartkosten en beneficiaire aanvaarding

Beste lezer, Wij hebben na het overlijden van mijn schoonmoeder opd... >>


gevolgen verwerping van erfenis

Een jaar geleden werd de nalatenschap van een vader verworpen door all... >>


termijn afwikkelen nalatenschap

Mijn vader is 2,5 week geleden overleden. We zijn met 5 kinderen. Er i... >>


kindsdeel en vordering

Mijn moeder is hertrouwd en haar tweede echtgenoot is nu overleden. Ui... >>


erven van schulden?

Mijn schoonmoeder is pas overleden. Zij had niet veel geld, woonde in ... >>


weigeren medewerking

Mijn situatie is als volgt: Sinds 15 jaar heb ik geen contact meer met... >>


erfenis aanvaarden?

kort geleden is onze vader overleden .hij woonde sinds kort samen met ... >>


verdeling nalatenschap

Hartelijk dank voor uw reactie nr. 8575. Over het eerste gedeelte v... >>


verdeling nalatenschap

Hartelijk dank voor uw reactie onder nr. 8567. Ik wil u echter nav hi... >>


en/of rekening

Geachte heer van de Griendt, ik heb u vraag 8569 gesteld. Maar het... >>


beneficiair aanvaarden

Dank voor uw antwoord, zoals zelf geformuleerd ben ik hiervan op de ho... >>


zaken regelen zonder aanvaarding

Mijn vader had een huurwoning, waarvoor hij een maand borg heeft betaa... >>


beneficiair aanvaarden

Onze vader is 17 november jl overleden, en heeft geen nalatenschap, al... >>


afstand doen

Na 11/2 jaar krijgen wij te horen dat er nog een schuld is bij het zor... >>


en/of rekening

Goedenavond, Mijn vraag luidt als volgt: Mijn vader had gezamelijk... >>


verdeling nalatenschap

Alsnog hartelijk dank voor uw antwoord onder nr. 8537. Ik heb echte... >>


Onverdeelde boedel en rente

Mijn schoonvader overleed in juli 1977,. Er waren 2 onverdeelde boedel... >>


langstlevende

Hallo Mijn ouders hebben een testament op het langstlevend opgesteld.... >>


beneficiair aanvaarden

Als groep 1 de erfenis beneficiair aanvaard,komt dan groep 2 e 3 enz.... >>


kosten verklaring van erfrecht?

notaris stuurt rekening van bijna 500,00 euro om verklaring van erfrec... >>


akte verwerping

kan er voor dat er een zus of broer overlijd al een akte van verwerpin... >>


Kindsdeel en vruchtgebruik

Mijn vader is ruim 20 jaar overleden, wij de kinderen hebben Moeder he... >>


Erfschuld

Geachte heer, mevrouw Mocht er uit een erfenis nog schuld overblijv... >>


re.8519

het antwoord was bekend, echterdaar er geen contact is met met de lang... >>


Termijn tekenen aanvaarding erfenis

Is er een wettelijke mogelijk/termijn om een persoon te dwingen persoo... >>


niet eens met verdeling

Mijn beide ouder zijn in 2006 overleden, lieten een huis na, wat vrij ... >>


Kosten van nalatenschap

Onze familie bestaat uit 5 kinderen. Er is voor de afwikkeling van de ... >>


Minderjarige erfgenaam

Mijn ex-man is onlangs overleden wij hebben nooit meer contact met hem... >>


zoek een notariskantoor

het testament van mijn ouders is vastgelegd bij een notariskantoor, da... >>


erfenis bij vermissing

Wat gebeurt er met de erfenis als 1 van de erfgenamen al langdurig v... >>


VERKLARING ERFRECHT

Heb zitten te zoeken, doch geen eensduidend antwoord gevonden. op mijn... >>


Persoonlijke spullen

Mijn grootmoeder is overleden en haar persoonlijke spullen zoals foto'... >>


verwerping nalatenschap en inboedel

Overledene blijkt heel veel schulden te hebben. Erfgenamen willen de n... >>


verkopen van deel huis gezamenlijk bezit

geachte notaris, mijn zus en ik hebben een huis geerfd. mijn vraag ... >>


verklaring van erfrecht persé noodzakelijk?

LS (Zie ook vraag 6236) Kunt u mij uitleggen waarom een verklari... >>


verklaring erfrecht en volmacht

Ik heb een verklaring van erfrecht nodig en een volmacht. stel er zij... >>


studiefinanciering

Is de studieschuld na een overlijden waarbij partijen in gemeenschap v... >>


Financiële afwikkeling

Mijn moeder is eergisteren op 84-jarige leeftijd overleden. Zij was w... >>


Overdrachtsbelasting bij uitkopen

Vader is overleden na verblijf van 9 jaar in Zwitserland. er zijn 3 zo... >>


verklaring van erfrecht

Als ik mijn originele verklaring van erfrecht kwijt ben kan ik dan een... >>


Erfenis: betalen van (oude) schulden

Ruim een half jaar na het overlijden van mijn vader meldt zich een sch... >>


inventarisatielijst inboedel

Mn. Voor inventarisatie van een inboedel na overlijden, ben ik op zoe... >>


beneficiair aanvaarding

hallo ik heb een vraag is er ook een bepaalde tijd verbonden aan zon a... >>


wat te doen bij overlijden moeder

mijn vraag is: Mijn vader is al in 1980 overleden en mijn moeder leef... >>


afstand doen van erfenis

Geachte heer, Mijn broer is afgelopen woensdag overleden, hij is wa... >>


tekenen verklaring van erfrecht

l.s.Mijn moeder heeft mij (de jongste van 3 kinderen)gevraagd alles na... >>


Verwerping erfenis ontbinden

Geachte mevrouw , meneer, Na het overlijden van mijn Zoon bleken wij ... >>


vereffening bij beneficaire aanvaarding

wij hebben de erfenis beneficaar aanvaard en zijn nu 8 maanden verder... >>


geen levensverzekering

Mijn ouders leven allebij nog maar zijn niet meer de jongsten. Mijn m... >>


kinderen doen niets

Hallo mijn is Petra Mijn vraag is. Mijn schoonbroer is op 25 oktober... >>


pensioen

Geachte heer/mevrouw, Mijn moeder is bijna 18 jaar getrouwd geweest... >>


langstlevende testament aanpassen

Wij hebben in 1985 een z.g. langstlevende testament laten opstellen. Z... >>


levensverzekering

de ouders van mijn man hebben in 1974 een levensverzekering afgesloten... >>


verklaring van erfrecht

wat word er precies bedoel met een akte van erfrecht?? wat staat er... >>


beneficiaire aanvaarding en opslaan

Bij beneficiaire aanvaarding schijnt de inboedel onaangetast te moeten... >>


verdeling erfenis

Vader is 15 jaar geleden overleden. Op dat moment was een testament op... >>


nalatenschap verwerpen

Mijn oom is op 27 juli j.l. overleden hij liet zijn minderjarige zoon ... >>


tekenen volmacht

Mijn vader is in maart 2005 overleden,nu hoor ik van de notaris waar h... >>


hoofdschuldeisers en erfgenamen

goedendag, onze vader is onlangs overleden, hij had een schuld bij ons... >>


inzage in evt. testament

L.S., Mijn moeder is in 1987 overleden. Vrij snel na haar overlijde... >>


waardebegroting

Hoe en door wie wordt de totale waarde van het bezit begroot?... >>


Mijn rechten als kind

Geachte mevrouw/meneer, Mijn vader is vorige week overleden. Mijn h... >>


Boedelvolmacht

Geachte heer/mevrouw, Ik heb als erfgename een boedelvolmacht onder... >>


B.E.M. clausule

wat houd de bem clausule precies in, en waar is die nu voor bestemd?... >>


rechten als erfgenaam

Mijn vader is dit jaar eind juni overleden. Gezien onze band en de ern... >>


Verhuur onroerend goed

Beste heer / vrouw, Mijn moeder is onlangs overleden en samen met m... >>


Voorrang schuldafhandeling

Onlangs is mijn vader overleden, en heeft daarbij schulden achtergelat... >>


Surinaamse akte van erfrecht

Op 15 oktober jl. is mijn oma in Suriname gestorven. Mijn vader is eni... >>


benificiair aanvaarden

Moet ik nabenificiair aanvaarden van een erfenis over het (onverkoopba... >>


Verwerpen nalatenschap

Geachte heer, Indien men een nalatenschap verwerpt kan men dan nog ... >>


Erven en schuldsanering

Geachte heer/Mevouw, Hierbij een vraag over het erven van een geldb... >>


erfrecht, erfgenaam werkt niet mee

mijn oma is overleden,haar man was al overleden,ze heeft een dochter d... >>


huwelijkse voorwaarden

Geachte notaris, Mijn vrouw en ik hebben vorig jaar ons huwelijk om... >>


WAOer en erfgenaam zijn

Wordt iemand die wegens volledige arbeidsongeschiktheid in de WAO zit... >>


inzage administratie

Mijn moeder is onlangs overleden. Zij had 4 kinderen waarvan één kin... >>


verklaring van erfrecht nodig?

Na het overlijden van mijn ongehuwde tante zonder kinderen zijn mijn m... >>


machtiging bankrekening

Ik was gemachtigd voor de bankrekening van mijn moeder en na haar over... >>


Niet erkennen van erfrecht

1 van mijn ouders is overleden. Wat zijn mijn consequenties als ik a... >>


rechten weduwe op erfenis schoonvader

Ik heb de volgende vraag, mijn oom is recentelijk overleden. Uit zijn ... >>


Weigering verklaring van erfrecht

Situatie: 3 kinderen + vader (moeder overleden). Geen testament dus a... >>


negatieve nalatenschap

Geachte heer, Mijn moeder is 35 jaar geleden overleden. Mijn vader is... >>


Nalatanschap/succ.rechten

Geachtte Heer van de Griend Situatie : Moeder,3 kinderen, weduwe,o... >>


Naturalisatie

Ik ben een geboren Nederlander(61jaar/ ongehuwd) die zich onlangs heef... >>


erfenis oom

Geachte heer, Allereerst de familiesamenstelling: Vader, moeder, 2... >>


belangenbehartigen van kinderen

Ik ben gescheiden en heb uit dit huwelijk 2 kinderen van 10 en 12 jaar... >>


Boedelbeschrijving

Geachte mevr./hr.., In de boedelvolmacht staat dat de gevolmachtigde i... >>


erven en bijstand; fiscale mogelijkheden

Goededag, Oma is overleden, laat 4 kinderen na, erfenis significant... >>


volmacht/erfenis

Mijn schoonouders zijn in het bezit vaneen eigen huis. Mijn schoonmoed... >>


plicht erfgenaam

Goede middag mevr./hr., Een nalatenschap dient onder 4 erfgenamen verd... >>


afgifte verklaring van erfrecht

1. Kan een verklaring van erfrecht worden afgegeven zonder dat kinder... >>


ik mag niets weten

Geachte heer/mevrouw Ruim 3 jaar geleden is mijn vader overleden. ... >>


verwerpen erfenis

Geachte heer, mevrouw, Ik heb vandaag een vraag aan u gesteld waar ... >>


verklaring van erfrecht nodig?

mijn zus was gemachtigt om de zaken te regelen voor mijn moeder mijn... >>


niet tekenen

hallo na het overlijden van onze moeder moeten wij een bewijs van erfr... >>


afhandeling bewindvoeringsschap

Ik ben bewindvoerster van mijn overleden broer die verstandlijkgehandi... >>


wat houdt onterven precies in

wat houdt onterven precies in. en wat zijn dan de consiquenties van on... >>


onterven na overlijden

is het mogelijk om te onterven of afstand te doen na het overlijden va... >>


volmacht intrekken

mijn stiefdochter is invertrouwen gesteld en hebben haar de volmacht g... >>


Kinderen erven aandelen, en nu?

Welke verplichting hebben ouders van minderjarige kinderen indien die ... >>


verdelen saldo

Geachte heer, mevrouw, Mijjn vader is in april overleden, na het beta... >>


verklaring van erfrecht

Hoe lang is de geldigheidsduur van een verklaring van erfrecht?... >>


4 verklaringen van erfrecht.

Er zijn vier erfgenamen, waartussen het niet botert.Persoon A, die bij... >>


onterven/verwerpen

ik zou graag willen weten als ik me laat onterfen ben ik dan ook verpl... >>


erfrecht kinderen

Mijn vader is onlangs overleden .Maar is gescheiden van mijn moeder.Ho... >>


Emotie vs schudeiser

Mijn moeder overleed op 83 jarige leeftijd zonder bezittingen achter t... >>


Erfenis en bewind

De afgelopen dagen heb ik deze rubriek door gelezen en Uw antw. op de ... >>


ontbreken executeur en tegoeden

Een erfenis bvestaat uit schulden. Er zijn wel wat zaken die verkocht ... >>


hoe lang duurt t notarisproces

wij gaan een erfenis beneficiair accepteren. We hebben recht op een kw... >>


verjaring erfenis

Mijn zwager is 12 jaar geleden overleden. De erfenis is nog steeds nie... >>


waardevaststellen erfdeel

Mijn moeder is bijna 4 jaar geleden overleden. Inmiddels woont mijn va... >>


plichten erfgenamen

Mevrouw Y woont al 12 jaar samen met mijnheer X, in huurhuis van wonin... >>


Zoon is vooroverleden

Mijn vrouw en ik hebben 5 kinderen. Oudste zoon is reeds overleden. Li... >>


verklaring van erfrecht nodig

Mijn moeder is veertig jaar geleden overleden en mijn vader is in 1980... >>


vervalt het kindsdeel bij overlijden kind?

Hoe is het in het erfrecht geregeld, als na overleiden beide ouders, o... >>


herroepen verwerpen erfenis

kan ik het verwerpen van een erfenis herroepen indien blijkt dat er fr... >>


Openbaarheid van testament

Mijn moeder is vorig jaar overleden. Mijn vader overweegt mij te onter... >>


kinderen eisen spullen op

Ben ik verplicht na een ruzie met de kinderen van me overleden vrouw o... >>


erfrecht

hallo ,mijn vraag:mijn vader is al heel wat jaren overleden, maar toch... >>


zorg voor grootouders

wat als je vader sterft en 1 van de kinderen zorgt voor grootouders ... >>


Beneficair aanvaarden alzijnde bewindvoerder van

Verwijzend naar de gestelde vraag en antwoord 8199. Gezien ik, in de... >>


boedelvolmacht intrekken

Geachte menee/mevrouw In oktober 2005 is mijn vader overleden. Hij h... >>


Geld het Nederlands of Surinaams erfrecht?

Hallo meneer/ mevrouw, Ik heb de volgende vraag: Mijn vader is sin... >>


Verkoop ouderlijk huis

Kan een van de 8 erfgename de verkoop van de woning tegen houden en wa... >>


Binnen welk tijdsbestek beneficair aanvaarden

Hoorde op radio (BNR) in Jurisische Zaken dat je alleen binnen 3 maan... >>


uitvaart grootvader

Geachte heer Van de Griend, De situatie is als volgt: Mijn man is 6 ... >>


Schulden na beneficair aanvaarden

Goedendag, Bij beneficiair aanvaarden van een nalatenschap ben ik n... >>


erfenis verjaart?

mijn moeder is 6 jaar geleden overleden. dat hoor ik nog niet zolang ... >>


verdeling via boedelvolmacht.

schoonvader is 21 jaar geleden overleden. Zijn nalatenschap bestaat ui... >>


Afstand erfenis

Beste heer/mevrouw, Vanwege een enorme familievete over het geld va... >>


Wanneer beneficiaire aanvaarding kenbaar maken?

Mijn moeder stond onder bewindvoering en is kort geleden gestorven. N... >>


verwerpen erfenis na 3 weken?

Mijn grootmoeder is 3 weken geleden overleden. Aangezien mijn moeder 2... >>


nalatenschap aanvaarden?

Na overlijding van grootouders en het niet meer in leven zijn van eige... >>


Overlijden tijden echtscheidings procedure

Beste L.S, Mijn Stiefvader en mijn moeder hebben in een echtscheidi... >>


benificiair vs zuiver

Kunnen kinderen verschillend erven? b.v. drie benificiair en drie vri... >>


Nederlands of Surinaams errecht.

Situatie: Erflater heeft in NL een testament laten maken in 2001. In ... >>


woonrecht kind

mijn vraag is mijn oma is te komen overlijden.deze week 1 van mijn oom... >>


weigeren erfenis

Mijn vraag is, als bijvoorbeeld je vader komt te overlijden, en je moe... >>


Kind onterfd?

Mijn vraag is de volgende: Mijn man heeft uit een eerder huwelijk kind... >>


boedelvolmacht

Vraag voor twee maanden geleden overleed mijn schoonmoeder.zij li... >>


verklaring van erfrecht

Hallo, mijn vraag is of het nut heeft om een verklaring van erfracht b... >>


afstand kindsdeel herroepen

De situatie: vader van mw X komt te overlijden, ongeveer 10 jaar geled... >>


beide ouders overleden,geschil tussen kinderen.

Mijn moeder is in 1992 overleden, er is geen aanspraak gemaakt op erfd... >>


verwerpen door kinderen mogelijk?

Geachte notaris, Na het overlijden van mijn gescheiden broer hebben ... >>


beneficiair aanvaarden

Op het moment van overlijden zijn er geen schulden. Toch wordt de nala... >>


beneficiair aanvaarden

Beneficiair aanvaarden van een erfenis houd in dat je alleen de aanspr... >>


duur afhandeling testament

moet het afhandelen van de nalatenschap ook binnen een bepaalde tijd a... >>


belasting betalen?

Ik vind het jammer dat ik steeds geen duidelijk antwoord op mijn vraag... >>


Onduidelijkheid eerste efgenaam

Mijn broer is overleden en heeft waarschijnlijk veel schulden. Er is n... >>


wat kost een bewijs van erfrecht

Mijne dames/heren, Ik wil graag weten of een bewijs van erfrecht bi... >>


Blooteigedom?

Wat is een bloot eigedom? Wij hebben op papier het huis van onze vade... >>


erven en schulden

Goedemiddag, Ruim 3 jaar na het overlijden van mijn vader, (moeder is ... >>


uitvaart en beneficiair erven

Alledrie de erfgenamen zijn aanwezig bij het maken van afspraken met d... >>


Hoe ver reikt het erfgenaam zijn?

Heb ik als erfgenaam het recht om bijvoorbeeld bij huisarts en burgerl... >>


verwerping erfrecht door moeder

Ik ben door de moeder van overledene aangesteld om alles rond de crema... >>


mijn stiefkindere weigeren de verklaring van erfrecht te tekenen

Pas geleden is mijn man overleden. Vanwege de huidige financiële situ... >>


Inzage notariële akten door derden

In hoeverre kunnen derden, bijvoorbeeld schuldeisende instanties, te w... >>


administratie

wat soort advies moet je hebben om in de bank te werken?... >>


Huis in buitenland

Wij bezitten een huis(je) in Frankrijk en zijn gedeeld eigenaar. We zi... >>


Verpleegtehuis en eigen huis

Vader overleden. Moeder moet nu naar verpleeg tehuis. testament op lan... >>


overschrijven eigendom na overlijden

Geachte heer/mevrouw, mijn vader is 10 mei 2006 overleden. Nu is hi... >>


Testamentaire uitleg

Mijn vader overleed drie jaar geleden. Per estament bepaalde hij o.a. ... >>


testament alleenstaande

waar vind ik voorbeelden van een testament alleenstaande die wel aan n... >>


verkoop huis

wij zijn een gehuwd koppel als er een van ons overlijd kan de langstle... >>


verkoping eigen huis na overlijden

wij zijn een getrouwd koppel bij het overlijden van een van beiden kan... >>


Bij overlijden van schoonmoeder - niet betalen !

Mijn vriend leeft in onmin met z'n moeder. Graag zou ik weten wanneer ... >>


schulden bij overleden van echtgenoot

Geachte Heer Kunt u mij vertellen of de kinderen van een overleden Va... >>


en/of rekening na overlijden van 1 van beiden

Mijn man en ik zijn in gemeenschap van goederen getrouwd. Mijn man en ... >>


correctie vraag 8002

Goedemiddag, Even een aanvulling op vraag 8002. Degene die de erfe... >>


Erfrecht van een kind

afgelopen vrijdag is mijn vader overleden. Ik ben zijn enige dochter. ... >>


geld en/of rekening, naar wie?

Ik heb een gezamenlijke rekening met mijn tante, die nu helaas is over... >>


Beneficiair aanvaarden??

Recentelijk ben ik op de hoogte gesteld dat mijn vader in 2003 is over... >>


kindsdeel en hertrouwen

Beste heer/mevrouw, Ik heb een vraag n.a.v. een woning van mijn oud... >>


erfenis opeisen

Geachte heer van de Griend, Kan iemand op basis van een verbintenis... >>


erfrecht samen?

mijn zus en broer hebben samer erfrecht maar mn broer tekend niet mijn... >>


Beneficiar aanvaarden

Geachte heer/mevrouw, 1. Wat zijn de kosten van het beneficiar aanvaa... >>


Verkoop huis en successiebelasting

In 1995 is mijn vader overleden. Mijn moeder leeft nog. Erfenis toen w... >>


verkoop huis na overlijden

Mijn beide ouders zijn overleden Mijn moeder als laatste.Ze hadden ee... >>


schulden na overlijden

Geachte heer/mevr, Mijn zus is overleden en was weduwe zij heeeft 4... >>


betreft machtiging rekening overledene

Broer van overledene, op welke snelle manier kan ik gemachtigd worden... >>


erfenis na echtscheiding

Mijn vrouw zijn doende met een echtscheiding (flitsscheiding), die naa... >>


erfdeel opeisen/vermogen in frankrijk

wij hebben een woning gekocht in frankrijk en zijn daar ook gedomicili... >>


vervalt een schuld bij overlijder eiser?

kan mijn aangetrouwde oom, wiens vrouw is overleden, een schuld van mi... >>


Erfgenaam ligt dwars

hallo, mijn broer wil niet tekenen voor het bewijs van erfrecht, nu wo... >>


Verklaring woord bezittingen

Hallo, Door de notaris wordt in een brief het volgende aangegeven: ... >>


schulden broers of zussen?

wanneer een alleenstaande man zonder bezittingen,zijn familie (broers ... >>


doodgeboren kind

de ouders zijn niet getrouw, kind wordt doodgeboren, vader heeft hierb... >>


verdeling erfenis

Mjn moeder is in 2000 overleden en mijn vader vorige week. Mijn broer ... >>


en/of rekening geblokkeerd?

Mijn moeder is overleden. Daarvoor had ik samen met mijn moeder een e... >>


Vaststelling kindsdeel

Geachte heer, mevrouw, Moeder is in 2003 overleden en had een langs... >>


regeling ouderlijk huis

wanneer is inschakelen van notaris verplicht/gewenst? Wat is relatie ... >>


erven van een vader die je 30 jaar niet gezien hebt

hoi hoi, mijn ouders zijn gescheiden toen ik 8 was. ik heb mijn vader... >>


vervolg beneficiair aanvaarding

Moet men na een beneficiaire aanvaarding nog definief het nalatenschap... >>


BOEDELVOLMACHT INTREKKEN

Ik heb een boedelvolmacht aan mijn oom gegeven samen met mijn zus omda... >>


kindsdeel overleden (gescheiden) vader

Geachte heer, mevrouw, De situatie is als volgt: Na echtscheiding ... >>


contactpersoon verpleegtehuis

geachte heer Mijn moeder zit in een verpleeghuis . Toen zij werd o... >>


bewijs van erfrecht

Wanner is er nu precies een bewijs van erfrecht nodig. Mijn vader i... >>


verklaring van erfrecht nodig?

Perceel grond behoort tot de boedel. Het perceel staat op naam van moe... >>


Kindsdeel

Hoe hoog is het kindsdeel bij een nalatenschap... >>


erfrecht en en/of rekening

Geachte mijnheer van de Griend, Mijn vraag luidt als volgt mijn vad... >>


deblokkeringen rekening

mijn moeder is 19 maart overleden, ze was bij mij inwonend wat moet ik... >>


kindsdeel/erfdeel

mijn ex-partner gaat emigreren naar brazilie.Het plan is daar om te tr... >>


verwerping erfenis

Geachte Notaris Mijn nichtje erft met haar ouders van haar broer. Zi... >>


vader overleden met veel schulden...

mijn vader is vorige week overleden, nu blijkt dat hi enorm veel schul... >>


wetenswaardigheden

ik ben het eerste rechthulp boek aan het schrijven. het gaat om de mee... >>


bewindvoerder/erfenis

Mijn kinderen hun vader is in september 2004 overleden. Ik was geschei... >>


testament onderbewindgestelde

mijn schoonzus heeft een ernstig gehandicapt in een AWBZ inrichting ve... >>


stiefkind ook rechthebbende op erfenis?

Geachte heer, mevrouw, Mijn "kwestie" is als volgt, mijn vader is k... >>


erfenis/scheiding

Als ik ben gescheiden en mijn moeder overlijdt kan mijn ex dan aanspra... >>


uitvoering erfenis

Welke weg kan ik bewandelen daar 2 kinderen van mijn overleden zus gee... >>


machtiging rekening

Geachte heer, Mijn zusje was de gemachtigde van de rekeningen van mij... >>


schulden en verwerpen

Ik heb al jaren geen kontact meer met mijn moeder. Nu is ze onlangs ov... >>


Afstand doen van erfdeel

Tot hoe lang kan men een akte bij de notaris op laten maken om afstan... >>


Legaat

Mijn moeder is 10 jaar geleden overleden. Voor haar dood heeft ze same... >>


verklaring erfrecht nodig?

Als een verklaring van erfrecht nodig is alleen voor de en of rekening... >>


tegoed op en/of rek

Mijn onlangs overleden tante had geen kinderen ik ben als tweede genoe... >>


verklaring van erfrecht nodig?

Wanneer is een verklaring van erfrecht noodzakelijk en wanneer is deze... >>


fin.problemen na het zakken van aandelen

In 1999 hebben de broers en zus samen met mijn man aan mijn schoonmoed... >>


Aansprakelijkstelling kosten inzake minderjarige

Geachte Mr. C. van de Griend De vader van mijn minderjarige dochter... >>


erven van een oom

Beste Heer/Mevr. Mijn oom heeft samen met zijn broer een eigen huis... >>


verwerping erfenis

Mijn broer heeft bij overlijden per testament een stichting tot erfgen... >>


notaris of niet

Ik heb een en/of rekening met mijn moeder sinds 9 jaar en mij n moeder... >>


akte van verwerping nodig?

Geachte Heer/Mevrouw, Ik wilde u vragen: Mijn vriend zijn exgenote... >>


wat gebeurt bij acceptatie of verwerpen?

Een (ongehuwd) familielid heeft bij testament alles nagelaten aan een ... >>


Rente kindsdeel voor 2001

Mijn moeder zit sinds een jaar in een verzorgings tehuis en haar flat ... >>


en/of rekening, kinderen onterven

hallo, ik en mijn moeder hadden een en/of rekening samen. Moeder is he... >>


aangifte succsessie

Geen kontakt meer met de familie,er is nooit een kindsdeel berekend.Wo... >>


schenking/erfrechten

mijn broertje is in 2003 overleden, nou hebben we in 2000 via de notar... >>


verwerpen-erfenis

Ben ik weer, de erfenis verwerpen, geldt dit ook voor de kleinkindere... >>


Pachten

Ik heb gron geerfd van mijn vader. Deze grond was verpacht aan een man... >>


verwerpen-erfenis.

Geachte..... mijn vader is al 92jr en nu pas komt de verzorgzekeraar ... >>


Gevolmachtigde en erfgenaam

Beste .., Kan en mag eeb gevolmachtigde na reeds taken te hebben uitg... >>


Ouderlijk huis verkopen aan broer

Mijn broer heeft te kennen gegeven dat hij het ouderlijk huis wil kope... >>


hoogte kindsdeel

hoe groot is een kindsdeel, als er 1 kind is en een ander begunstigde... >>


verklaring van erfrecht nodig?

Is er zowiezo een verklaring van erfrecht nodig? Mijn moeder is nu ook... >>


erfenis overleden zus

goedemiddag, mijn zus is overleden. zelf heeft zij nooit geen kinder... >>


inboedel

Geachte, Toen mijn moeder gestorven is hebben al de kinderen afstand... >>


echtscheiding schulden erfenis

Wij zitten in een echtscheidingsprocedure waarbij mijn ex-man de door ... >>


verwerpen van erfenis

Mijn vader zit al een aantal jaren in een verzorgings tehuis en ik wil... >>


schuld ontdekt, wat nu?

Onze moeder is eind januari '06 overleden. Zij woonde in een aanleunwo... >>


opeisen erfdeel moeder

Mijn stiefbroer heeft recht op het erfdeel van zijn moeder, Deze is o... >>


erfenis van mijn oma

Ik heb sieraden en dia's van mijn oma geerfd,maar nu na 4 jaar nog ste... >>


grond pachten en niet betalen

mijn broer heeft een handtekening op een kladje onfutselt van mijn vad... >>


schulden met samenlevingscontract/partner registratie

Ik ben bij mijn vriend gaan inwonen en heb daarna een partnerschapregi... >>


erfenis en box 3

wanneer valt erfenis in box3: per overlijdensdatum of bij verkrijging?... >>


vader hertrouwd na overlijden moeder

mijn moeder is 1980 overleden mijn vader in 1985 hertrouwd. Heb ik rec... >>


dwingen moeder?

Goedemorgen, mijn moeder geeft, na het overlijden van mijn vader, a... >>


beneficiair aanvaarden of verwerpen.

Ruim 4 weken geleden is mijn schoonvader overleden. De goede man had, ... >>


erfgenaam of niet?

Een hele goede dag toegewenst. Allereerst bedankt voor uw antwoord.... >>


Kosten verklaring erfrecht

Wat kost een verklaring van erfrecht ongeveer als de rekenigen betaald... >>


schenkingen en erfdeel

De vader van mijn moeder en de moeder van mijn vader zijn ca. 20 jaar ... >>


alleen maar schulden

Mijn schoonvader is totaal onverwacht 4 jaar geleden overleden. overma... >>


en/of rekening geblokkeerd?

Mijn ouders hebben een en/of rekening bij de postbank, nu wordt er gez... >>


erfgenaam of niet?

Mijn vrouw, heeft vroeger, omdat haar moeder dat graag wilde, na schei... >>


huurcontract

mijn vader was ziek en kon niet op zich zelf meer wonen.en toen is mij... >>


kleinkind de klos?

Als kinderen de nalatenschap verwerpen,er niets te erven valt en na b.... >>


benifitiar aanvaarden?

Mijn moeder is een jaar geleden overleden en er zijn 12 erfgenamen.Nu ... >>


Beneficiar accepteren en notaris kosten

Ik heb de volgende vraag gesteld, en ook antwoord gekregen, en heb na ... >>


Verklaring van erfrecht altijd verplicht?

Mijn schoonvader is overleden. Hij laat twee kinderen achter. Ik ben m... >>


Hoe te aanvaarden/verwerpen

Geachte heer, Mijn vader woont in een gehuurd waarbij hij in de loop ... >>


Akte van erfrecht

Geachte heer/mevrouw, miijn beiden ouders zijn overleden en moet er... >>


Verklaring van erfrecht noodzakelijk ??

Op 12 februari jl. is mijn moeder overleden. Ter uitbetaling van de be... >>


Verkl.van erfrecht

In de verkl.van erfrecht staat dat 1 van de (vijf) erfgenamen gehuwd i... >>


benificiar aanvaarden

Hallo lezers, afgelopen december is mijn moeder overleden en dus werd ... >>


testament inzien voor overlijden

Geachte heer Graag zou ikhet volgende van uw vernemen: Mijn moede... >>


kindsdeel en schenking of niet schenking auto

Mijn vriendin krijgt binnenkort een erfeis er grootte va ongeveer 4 to... >>


kindsdeel voor overleden kind

Wie erft het kindsdeel van mijn oom? Oom is overleden, was getrouwd, m... >>


zeggenschap vermogen na overlijden

gescheiden moeder met 2 kinderen laat na overlijden vermogen na. Hoe g... >>


wat te doen als er geen geld meer is.

Hallo, ik heb een vraag over geld. Mijn schoonvader is als laatste ov... >>


weigeren mee te werken

mijn moeder is in juli 2005 overleden ze heeft geen testament nagelate... >>


verwerpen erfenis

geachte, geld de verwerpings wet van nederland ook in belgie dat ze... >>


verwerpen erfenis

geachte, mijn moeder is overleden en wij met de drie kinderen verwerp... >>


erfenis en WAO

Behalve mijn echtegenote heb ik alleen twee gehuwdede dochters als erf... >>


akte van verwerping

Mijn zus is febr jl overleden zij heeft een openstaande schuld.. er is... >>


erfenis van oom, vage informatie gekregen

Ik heb een vraag, mijn moeder, haar 2 zussen en een neef zijn erfgenaa... >>


Beneficiar accepteren en notaris kosten

Als ik een erfenis beneficiar heb geaccepteerd, ben ik dan toch nog aa... >>


ex-man en erfenis schhonmoeder

Ik ben in 1983 gescheiden, mijn moeder is in 1979 overleden. Via langs... >>


en of rekening

mijn vader is in dec 05 overleden hij was niet gehuwd en geen geregist... >>


erfrecht met samenlevingscontract

Geachte mevrouw,mijnheer, In een samenlevingscontract met verblijving... >>


reaktie op vraag 7502 en 7510

Geachte heer, Wanneer geeft de bank het geld dan vrij? Dan moet uw ... >>


zaken regelen in US

Mijn broer, vrijgezel, met een NL paspoort en een verblijfsvergunning... >>


Depositorekening

Geachte Mw./Hr. Waar, bij welke bank of verzekeraar, is het mogeli... >>


Weigeren tekenen voor Verklaring van erfrecht

Mijn ongehuwde, kinderloze tante heeft geen testament nagelaten. Er zi... >>


grafrecht

het volgende doet zich voor. mijn grootvader is 18 jaar geleden overle... >>


verdeling erfenis bij weigering aanvaarden

ik ben samen met 3 broers erfgenaam van oom die overleden is. Mijn oom... >>


zuiver aanvaarden

Wat betekent een nalatenschap zuiver aanvaarden?... >>


Naamswijziging en erven

Als kinderen hun geboortenaam hebben laten veranderen, hebben zij dan ... >>


zie vraag 7502

Geachte heer, U heeft geen antwoord gegeven op mijn vraag en ook de... >>


blooteigendom en zaaksvervanging

Mijn moeder is voor mijn opa komen te overlijden, Nu is mijn opa ook o...