Is verwerpen bij positieve erfenis zinvol?


14 januari 2017

Vraag nummer: 49023

Lastige vraag: beide ouders overleden, broer (ruime financiƫle positie) wil erfenis van halve woning verwerpen voor hemzelf en zijn dochter zodat deze toekomt aan zus (mindere financiƫle positie). Wat is de procedure en wat dan? Stel rechter geeft toestemming wat betekent dat voor de erfbelasting en is daar een constructie voor bedacht die niet direct verplicht tot verkoop woning? Hoop van u te mogen horen en dank!

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Uw vraag is inderdaad voor deze rubriek te complex, althans deze rubriek leent zich niet voor opstellen van een strategie. Houdt u er wel rekening mee dat verwerping in beginsel geen invloed heeft op de hoogte van de verschuldigde erfbelasting en dat de rechter doorgaans niet snel toestemming geeft indien er sprake is van een positieve nalatenschap.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.