langstlevende van voor 2003


12 november 2009

Vraag nummer: 13185  (oude nummer: 14352)

wij hebben een langsstlevende testament van voor 2003 nu zie een vriendin wiens man onlangs is overleden dat de wet vanaf 2003 veranderd is en nu mot zij opnieuw naar een notaris voor een handtekening en dat kost ,verschillend bij wie, 500euro. Ik vind dat vreemd ,het is toch een fors bedraag ,voor iets wat je met beider goedkeuring en bij je volle verstand getekend hebt. Vr.gr. Th Ineke

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Er is sprake van een misverstand. Allereerst is de nieuwe wet NIET van toepassing als je een testament hebt (dat afwijkt van die wet).

Verder misverstand is dat als een erfgenaam naar een notaris moet, dan is dat omdat (meestal) de bank heeft gevraagd om een verklaring van erfrecht. Deze verklaring van erfrecht maakt de notaris.

Overigens kan het zeer aan te bevelen zijn een bestaand testament eens door een notaris tegen het licht te laten houden. Er zijn notarissen die dat vrijblijvend en kostenloos doen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.