Zijn reiskostenvergoeding erfgenamen aftrekbaar?


29 juni 2017

Vraag nummer: 51153

Twee vragen:

Zijn de reiskosten die je maakt voor het regelen en bijwonnen van de uitvaart aftrekbaar van de nalatenschap door de erfgenamen?

Hoe berekenen wij de reiskostenvergoeding voor het afhandelen van de nalatenschap?
Is het de algemene €19 ct/km vergoeding of een werkelijk kostendekkende vergoeding zoals je kan berekenen op de website van de ANWB?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

De schulden van de nalatenschap zijn in de wet opgenomen. Of een reiskostenvergoeding daartoe behoort is mede afhankelijk door wie ze zijn gemaakt en in welke hoedanigheid. Zo zijn bijvoorbeeld de kosten in verband met de executele en het loon van de executeur, schulden van de nalatenschap. Hetzelfde geldt voor de kosten van de vereffening (indien daarvan sprake is).

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.