Beneficiaire aanvaarding


28 februari 2007

Vraag nummer: 10914  (oude nummer: 8944)

Geachte heer/mevrouw,

Vorig jaar augustus overleed een vriendin, waarvan ik enige erfgename ben. De nalatenschap heb ik beneficiair aanvaard en bleken de tegoeden ruimschoots hoger dan de schulden. Wanneer is er sprake van lichte vereffening en welke stappen dienen verder ondernomen te worden m.b.v. de notaris? Ook is er sprake van een eigen huis, waar nog hypotheek op zit en vraag ik me af of er uitstel van aangifte van successierechten mogelijk is en zo ja, welke actie ik hierin zou moeten ondernemen. Bij voorbaat dank voor uw antwoord.

Met vriendelijke groet,

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Uw vragen zijn te divers om hier vanaf deze plaats antwoord op te geven. Ik raad u aan om contact op te nemen met uw notaris.

Overigens is de lichte vereffening in beginsel van toepassing als iemand vereffenaar is uit hoofde van beneficiaire aanvaarding.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.