verplichting tot informeren indien ouder(s) overlijden


14 juni 2011

Vraag nummer: 24844  (oude nummer: 16799)

Indien een van de ouders overlijden of de overblijvende ouder overlijdt is men dan wettelijk verplicht dan om een kind waar al jarenlang geen contact meer mee is te informeren van het overlijden ?
Het nieuwe erfrecht geeft n.l. aan dat een kind dat eventueel onterfd is wel recht heeft op een legitiem deel maar dit moet opeisen binnen 5 jaar. Maar als het kind niet geinformeerd wordt over het overlijden hoe komt het dan aan die informatie ?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Naar mijn weten is er geen wettelijke verplichting, maar kan het toch 'verstandig' zijn om wel te doen. Uite emotioneel oogpunt kan het van belang hebben om alle betrokkenen op de hoogte te stellen en ook omdat vijf jaar toch een lange periode is, waarin je strikt genomen niet duidelijk hebt welke omstandigheden/vorderingen e.d. er zijn.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.