Verkoop ouderlijk huis.


2 november 2011

Vraag nummer: 26557

Geachte notaris,
4 kinderen zijn eigenaar van het ouderlijk huis.Alle 4 getrouwd in gemeenschap van goederen.Bij verkoop van het huis, moeten dan 4 kinderen en ook de 4 aangetrouwden toestemming en handtekening zetten?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

De notaris die de overdracht verzorgt, zal dat uiteindelijk vaststellen, maar doorgaans behoeven de echtgenoten niet mee te tekenen, omdat de echtgenoot-eigenaar het bestuur heeft over betreffend aandeel. Voor sommige handelingen is toestemming van de echtgenoot vereist, maar ook dat zal betreffende notaris vaststellen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.