niet reageren op overlijden


27 augustus 2013

Vraag nummer: 35416

Moeder heeft 10 kinderen. Met 1 kind (zoon)heeft zij (en de 9 anderen) sinds 21 jaar geen contact meer.
Moeder overlijdt in 2011 op 94 jarige leeftijd in een verzorgingshuis. In de maanden voor haar overlijden proberen
2 broers en 2 zussen hem te overreden zijn moeder te bezoeken. Tevergeefs! Ook bij de begrafenis is hij niet verschenen, ondanks een persoonlijke uitnodiging. Hij wil absoluut niets met de familie te maken hebben. Er is geen testament.De nalatenschap is nog geen 10.000 euro en met 10 kinderen heeft de belastingdienst ook geen vorderingen.
Hij is ongehuwd . Wat moet ik doen met zijn erfdeel?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Indien erfgenaam zich ondubbelzinnig gedraagt als erfgenaam, dan kan die geacht worden te hebben aanvaard. Indien een erfgenaam juist aangeeft geen erfgenaam te willen zijn, dan zal er verwerping via de rechtbank moeten plaatsvinden. Er is dan wel sprake van plaatsvervulling.
Op zich bestaat de mogelijkheid via een rechter een keuze omtrent het erfgenaamschap af te dwingen. Is er (nog) geen duidelijkheid, dan is het aan te bevelen betreffend bedrag/erfdeel te reserveren.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.