legitiem erfdeel op derdenrekening advocaat


26 februari 2010

Vraag nummer: 13558  (oude nummer: 15258)

Ik zuster van overledene heb verworpen. Zijn kinderen niet, maar zijn bang om erfdeel op te eisen omdat hij onder schuldhulp gemeente stond.en voor opknappen huurwoning en begrafeniskosten moeten opdraaien. Is dat zo? Kinderen wonen niet in Nederland

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Voorzover nog niet beantwoord: verwerping kan betekenen dat diens kinderen via plaatsvervulling als erfgenamen worden geroepen, dus dat moet eerst worden vastgesteld. De erfgenamen zijn gerechtigd tot activa en aansprakelijk voor de passiva, dus kunnen de erfgenamen inderdaad worden aangesproken als ze hebben aanvaard.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.