Tweetrapstestament


21 november 2016

Vraag nummer: 48315

Mijn moeder is onlangs overleden. Zij had een langstlevende testament, zonder bijzondere voorwaarden. Mijn vader is in 1988 overleden. Hoe moeten wij dit verder afhandelen?

Antwoord:

Geachte heer,

Stapje voor stapje. Eerst moet bekeken worden wat de situatie bij overlijden van vader was. Was er een testament door hem gemaakt en zo ja wat hield dat testament in. Vervolgens doe je eigenlijk hetzelfde bij overlijden van moeder. Mogelijk zijn in beide nalatenschappen ook de kinderen de erfgenamen. Dan zou het bij overlijden van de langstlevende eenvoudig kunnen zijn. Hebben de kinderen een vordering op de langstlevende gekregen ivm het overlijden van vader, dan kan dat weer fiscale gevolgen hebben nu bij overlijden van de langstlevende (verlaging van het saldo van de nalatenschap). Een tweetrapsmaking is overigens (indien van toepassing) niet echt eenvoudig.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.