erven onder bewindvoering


22 januari 2013

Vraag nummer: 33397

Mijn tante is in december overleden. Haar enige dochter is erfgenaam. Omdat zij psychotisch is ben ik als bewindvoerder aangesteld. Dit is in een testament vastgelegd. Het te erven bedrag is ongeveer 15000 euro. Omdat zij een sociale uitkering heeft moet zij dit melden bij de sociale dienst.Omdat ik als bewindvoerder haar maandelijks een kleine vergoeding geef, kan zij niet direct over het gehele bedrag beschikken. Wordt dit door de sociale dienst dan ook als erfenis gezien. Waar kan ik het bedrag het beste vastleggen, dus niet op haar eigen naam of zo.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Eerlijk gezegd weet ik dat niet en raad u aan dat na te vragen bij de uitkerende instantie. Misschien is er wel sprake van een bepaalde vrijgelaten vermogen. Als bewindvoerder moet je juist en correct beheer voeren en betreffende regels (zoals ook opgenomen in het testament) goed naleven.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.