uitkering uitvaartverzekering versus beneficiair aanvaarden


24 januari 2011

Vraag nummer: 14069  (oude nummer: 16366)

Mijn moeder is in een verpleeghuis overleden op 19 december jl. Al tijdens haar leven bleek dat door een foutieve eerdere opgave door het CAK een bedrag van € 17.000 extra aan kosten wordt geëist. Haar persoonlijke bijdrage bleek te laag berekend te zijn.Er zou in het contact tussen verpleeghuis en CAK een fout zijn gemaakt. Wij, de kinderen, zijn daarbij niet betrokken geweest.Na het overlijden staat duis die schuld er nog steeds en na contact met een notaris hebben wij, de 3 kinderen, de erfenis beneficiair aanvaard. Maar nu zitten we wel met de kpsten van de crematie/uitvaart. Mijn moeder had voor ca. € 1700 aan begrafenisverzekeringen. Nu zegt de een dat die uitkering ook op de inmiddels geblokkeerde rekening van mijn moeder komst en dus verrekend wordt met de schulden, de ander zegt dat die uitkering voor de nagelaten betrekkingen, de kinderen dus, is om daaruit de kosten van de uitvaart te vergoeden. Onze vraag is dus of we, ondanks beneficiair aanvaarden toch over die uitkering van de begrafenisverzekering kunnen beschikken. NB de kosten in de erfenis zijn sowieso hoger dan de opbrengsten, maar om te voorkomen dat familieleden tot in de 6e graad benaderd kunnen worden (zo vertelde de notaris) hebben we toch beneficiair aanvaard.

Antwoord:

Geachte heer,

Er zijn bepaalde schulden van de nalatenschap preferent boven andere schulden. Verder is bij beneficiaire aanvaarding de zogenoemde wettelijke vereffening van toepassing, die eigen regels en verplichtingen geeft (vooral ook melden als de nalatenschao negatief is!!). Ik raad u dus van harte aan contact op te nemen met de notaris die u ook eerder heeft geholpen voor extra informatie en advies.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.