termijn voor verwerpen erfenis


8 december 2009

Vraag nummer: 13280  (oude nummer: 14534)

geachte heer mevrouw,
Is het mogelijk om ruim twee jaar na het overlijden van ons vader de erfenis alsnog te verwerpen? wij hebben inmiddels een aanslag loonbelasting ontvangen van hem over zijn laatste levensjaar. De kosten van verwerpen liggen aanzienlijk lager dan deze aanslag. Mijn vraag is, kan ik nog steeds verwerpen? Wij hebben na het overlijden niets aanvaard.
vriendelijke groet
R. Herfst

Antwoord:

Geachte heer,

U hebt wel een beetje de tijd tegen. Misschien wordt u geacht slitzwijgend te hebben aanvaard. Bij elke vorm van zuivere aanvaarding is in beginsel geen weg terug.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.