niet tekenen van verklaring van erfrecht.


8 november 2009

Vraag nummer: 13171  (oude nummer: 14313)

Onze broer is geestelijk ziek. Hij laat niemand binnen en tekent niets. Wat kunnen wij doen nu onzeoudste broer is overleden enonze jongste broer die schitzofreen is, niet wil tekenen voor een verklaringvan erfrecht?( moeder is dement en woont in een verpleeghuis, wij 2 zussen zijn voor haar gevolmachtigd door de notaris)

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Verklaring van erfrecht speelt pas bij overlijden. Is uw vader overleden? Indien een erfgenaam zijn wil niet kan bepalen dan is bewind of curatele de aangewezen weg. Een bewindvoerder of curator moet wel namens een erfgenaam beneficiair aanvaarden.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.