Plaatsvervulling na weigering ?


19 juli 2011

Vraag nummer: 25302  (oude nummer: 16906)

Door middel van een testament worden de broers en zusters van een overledene (en ook die van diens voorheen overledene echtgenote) tot erfgenamen benoemd.

In het testament staat bovendien:

"Als iemand van deze benoemde erfgenamen voor of gelijktijdig met mij overlijdt dan vindt er plaatsvervulling plaats voor de afstammelingen volgens de wettelijke regels van plaatsvervullng. Als er geen afstammelingen zijn vindt in dat geval aanwas plaats ten behoeve van de overige erfgenamen."

Omdat ik zelf op leeftijd ben en de erfenis niet nodig heb, zou ik die graag willen "doorschuiven" naar mijn kinderen. Kan dit door de erfenis te weigeren, of is dat met een/dit testament niet mogelijk ?

Antwoord:

Geachte heer,

Plaatsvervulling vindt volgens het testament slechts plaats bij voor/tegelijk overlijden van een erfgenaam en (dus) volgens de tekst van het testament niet bij verwerpen. Ik zou dus menen dat verwerping in dit geval geen plaatsvervulling met zich brengt.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.