Achterhalen bestaan testament Zwitserland


25 september 2011

Vraag nummer: 26134

Een familielid van een goede en dierbare vriendin van mij is overleden in Zwitserland.
Het is niet bekend of er een testament is. Wie weet
hoe we hier achter kunnen komen??

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Of er een testament in Zwitserland is en hoe dat ik op te vragen weet ik niet. Misschien goed om eens te informeren bijde Nl ambassade in Zwitserland.

Indien er in Nl een testament is, dan is die ingeschreven in het Centraal testamenten register in Den Haag. Daar kan opgevraagd worden of er een testament is gemaakt en zo ja bij welke notaris.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.