Verklaring van erfrecht


18 mei 2014

Vraag nummer: 38458

Hallo, mijn moeder is onlangs overleden. Mijn vader is vorig jaar reeds overleden. Mijn zus is gemachtigd voor mijn moeders bankrekening. De twee (andere) broers willen niets met de erfenis te maken hebben. Dit hebben zij mondeling en middels een verklaring (email) bevestigd. Nu zijn mijn zus en ik alles aan het regelen aangaande de erfenis/overlijden. Omdat alle erfgenamen het eens zijn vwb de verdeling ronden wij alles af en hebben we de betaalrekening niet geblokkeerd. Het zal erom spannen of de erfenis positief of negatief uitpakt. Nu vraagt de ING bank een verklaring van erfrecht van honderden euro's om uiteindelijk de rekening op te heffen. Kan dit? Is dit noodzakelijk? Kan het anders? Mag mijn zus de rekening op nul zetten en is dan zo'n verklaring nog nodig? We willen alles van mijn moeder netjes afronden maar het wordt zo wel heel erg moeilijk gemaakt. Wat moet ik doen?
Mvg

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Misschien een wat flauw antwoord, maar indien de bank vraagt om een verklaring van erfrecht, dan is die 'gewoon' nodig. Het valt te proberen of het wellicht op een andere wijze kan, bijvoorbeeld door het opsturen van het overlijdensbewijs met CTR inzage, maar uiteraard is het aan de bank om dat te bepalen. Ik kan niet voor u beoordelen of de opheffing van de rekening belangrijk is voor u. In het algemeen is het wel aan te bevelen om alle 'losse eindjes' vast te knopen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.