voorschot op overwaarde geerfd huis.


11 september 2010

Vraag nummer: 13905  (oude nummer: 16020)

Geachte Ls,

De vraag betreft een huis dat geerfd is door 3 erfgenamen( zussen, dit staat in het testament) dat verkocht zal worden en waarvan de WOZ waarde bekend is. Is het mogelijk dat één zus een voorschot zou kunnen verkrijgen op het nog niet verkochte huis?

Zo ja, wie wordt hierbij betrokken? Een notaris, bewindvoerder of de bank?

In afwachting op uw antwoord.
Mvg.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Op zich is een voorschot wel mogelijk, hoewel af te raden in sommige omstandigheden. In ieder geval moeten alle erfgenamen ermee accoord zijn en moet er ook zicht zijn op verschuldigde belastingen en eventuele (extra) schulden. Omdat de woningmarkt nogal traag is op het moment, is het wellicht af te raden.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >