bankgegevens opvragen


16 juni 2010

Vraag nummer: 13824  (oude nummer: 15818)

Een vriendin en een dochter zijn gemachtigd om de erfenis te regelen .Er is geld en goederen spoorloos verdwenen.Kan ik(een zoon)inzage krijgen over zijn bankgegevens van de afgelopen 10 jaar.

Antwoord:

Geachte heer,

Mij lijkt dat je als erfgenaam wel inzage moet hebben van wat tot de nalatenschap behoort. U zou mogelijk, als u de gegevens niet van de gevolmachtigde krijgt, direct uw vraag kunnen stellen aan betreffende bank. Verder lijkt het mij dat de gevolmachtigden gewoon die informatie kunnen geven, tenslotte hebben ze als het goed is niets te verbergen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.