nog steeds geen inzicht.


18 november 2009

Vraag nummer: 13215  (oude nummer: 14399)

Geachte Meneer/Mevrouw,
Het is nu al wat weken geleden dat mijn moeder is overleden. Mijn zus heeft alle zaken met betrekking tot de nalatenschap naar zich toe getrokken.Zij ging altijd goed met moeder om. Mijn verstandhouding met mijn moeder was veel minder. Een aantal keren heb ik mijn zus gevraagd om inzicht wat betreft de nalatenschap. Tot nog toe ben ik nergens van op de hoogte en heb als wetteijke nabestaande nergens over meebeslist. Ik mocht wel een keer in het huis van mijn moeder komen om mijn jeugd fotos op te halen waar ik al zo vaak bij mijn moeder naar had gevraagd . (40 jaar).Daar werd ik door haar dochters op niet zo n fraaie manier ontvangen. Ik heb de fotos gepakt en ben weggegaan om het niet te laten escaleren. En zei tegen me zus ik kom terug als je dochters er niet zijn. Zij heeft nog steeds geen nieuwe afspraak met mij gemaakt. De relatie met mij en mijn zus is een aantal jaren geleden kapot gegaan. Ze zegt dan ook ïk wil met jou helemaal niets regelen". Ik heb genoeg hulp van mijn dochters en vrienden. Is er geen dwingende instantie die mij kan helpen mijn recht te krijgen. Ik begrijp niet hoe zij overal mee weg komt er is geen testament en bij mijn weten kan je niets zonder toestemming van alle erfgenamen.
Als ik haar e-mail wanneer ze mij kopieen toesruurt krijg ik van haar dochter e-mail terug over rechtelijk gelul en dat ik gevoelloos ben. Hoe kan het dat nichtjes over mijn erfenis kunnen beslissen?
Yvonne

Antwoord:

Geachte mevrouw,

De erfgenamen moeten inderdaad gezamenlijk besluiten en handelen over zaken die de nalatenschap betreffen. De één kan het niet zonder medewerking van de ander, tenzij sprake is van een volmacht of executeurschap.

Soms ligt de theorie en de praktijk wat ver uit elkaar en gebeurt datgene dat hoort ook niet altijd.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.