Taxatie huis en spullen


27 augustus 2010

Vraag nummer: 13889  (oude nummer: 15984)

Hoe wordt bij overlijden van mijn partner de waarde van het huis en de spullen die erin staan getaxeerd? Komt er dan iemand in huis die alles bekijkt en op waarde schat? Hij heeft namelijk kinderen die ik dan, indien mogelijk, gelijk het erfdeel zou willen geven. Wij heben een geregistreed partnerschap en geen testament.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

De wet gaat (in de wettelijke verdeling) ervan uit dat in eerste instantie de erfgenamen (langstlevende en de kinderen) tezamen de waarde en daarmee de hoogte van de vordering van de kinderen vaststellen. Lukt dat niet dan bestaat de mogelijkheid de rechter in te schakelen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.