enig kind verwerpen


10 juli 2009

Vraag nummer: 12792  (oude nummer: 13389)

Geachte heer/mevrouw,

Mijn vader is overleden. Ik ben enig kind. Omdat wij geen contact meer hadden heb ik de erfenis verworpen. Ik heb zelf nog geen kinderen, wie krijgt de erfenis nu?
Mijn ooms en tantes (broers/zussen van mijn vader) ?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Verwerping betekent in eerste instantie dat via plaatsvervulling het verworpen erfdeel ten goede komt aan de kinderen van degene die verworpen heeft.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.