Verklaring van erfrecht altijd nodig.


30 mei 2007

Vraag nummer: 11063  (oude nummer: 9242)

Vader is in 2001 (geb. 16-07-1924)overleden waarna ik voor mijn moeder (12-03-1925) de financiele zaken regelde en door haar bij de rabobank als zodanig ben gemachtigd. Ik ben de oudste van 5 kinderen en mijn vier broers gingen hier (uiteraard) mee akkoord.
Moeder is 11 december 2006 overleden en ik heb in overleg met de bank alle zaken afgewikkeld zonder inschakeling van een notaris. Het was na het overlijden van moeder de vraag of we alle kosten konden voldoen via de overlijdensverzekering en de overgebleven financiele middelen.
Nu de laatste nota's zijn betaald resteerd een bedrag van € 6.000,00.
Ik was voornemens mijn broers een overzicht van de financiele afwikkeling voor te leggen en de € 6.000,00 in uiteraard gelijke porties over te maken op de rekeningnummers van mijn broers waarna de rekening bij de rabobank op € 0,00 uit zou komen.
Kan, gelet op het resterende bedrag van € 6.000,00 een en ander zonder tussenkomst van een notaris geschieden.
Uiteraard na ondertekening door mijn broers van de financiele vverantwoording die door mij wordt overlegd.
Verder heb ik veel kosten moeten maken die ik heb berekend op € 250,00.(autokosten, porti, telefoonkosten enz. enz) Is het verantwoord deze kosten op de nalatenschap in mindering te brengen alvorens tot verdeling over te gaan.

Antwoord:

Geachte heer,

Een verklaring van erfrecht kan verstandig zijn om het officieel te maken, maar is pas verplicht als een derde (zoals de bank) daarom vraagt.

De kosten die u hebt gemaakt kunnen boedelkosten zijn als de anderen daarmee accoord gaan.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.