Is vrijstelling van overdrachtsbelasting mogelijk?


24 februari 2017

Vraag nummer: 49779

Stel een huwelijk in gemeenschap van goederen mbt de woning en de inbreng uitgesloten.
Zou dat een mogelijkheid zijn om vrij te zijn van overdrachtsbelasting?

Antwoord:

Geachte heer,

Zoals aangegeven kan ik dat vanaf deze plaats niet beoordelen. Er zijn diverse vrijstellingen waaronder die van doorlevering binnen 6 maanden (is tijdelijk 36 maanden geweest) van dezelfde zaak. Vastgesteld moet dan worden of sprake is van dezelfde zaak en of de (door)levering plaatsvindt binnen de betreffende termijn. Nogmaals: raadpleeg uw notaris.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.