Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

weigeren erfenis hoe te handelen

28 februari 2007

Vraag nummer: 10916 (oude nummer: 8946)

aangezien mijn schoonmoeder flink wat schulden heeft,en dus de schuldeisers mischien bij ons aankloppen.willen wij dus afstand doen van de erfenis. maar wat moet je dan doen?
voor het overlijden regelen of erna?

Antwoord:

Geachte heer,

Ervoor kan niet, het moet, als u al wil, erna. Vergeet niet dat dekinderen van degene die verwerpt vervolgens als erfgenaam wordt aangewezen via plaatsvervulling.

Print deze pagina

×

Spelregels

De informatie in deze adviesrubriek is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De informatie is algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen. De inhoud van de website mag niet worden beschouwd als een persoonlijk advies; de toepassing hangt af van ieders persoonlijke situatie. Om tot een gedegen afweging van belangen en vaststelling van de juridische consequenties van wensen en afspraken te komen, is telkens opnieuw een persoonlijke gesprek met de notaris van uw keuze noodzakelijk. Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.

Notaris Van de Griend, Netwerk Notarissen en de daarbij aangesloten notarissen wijzen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin zijn zij verantwoordelijk en aansprakelijk voor via hyperlinks (met onze site) verkregen informatie op externe websites.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder