mijn tante is overleden


15 november 2016

Vraag nummer: 48232

hallo ik heet jaap de vries en mijn tante is vorige maand overleden ze was wel getrouwd maar geen kinderen haar man is 20 jaar geleden overleden ze zat in een verzorgings te huis en haar finacien werden gedaan door een finaceele advisuur wij hebben haar begraven in een klein gezelschap er was weinig geld zo werdt er gezegt maar nu krijg ik rekeningen van de begravenis onderneming of ik dit wil betalen en van de gemeente ik heb die finacieele advisuur gebelt en die zegt dat hij er niks meer mee nidig heeft maar deze mensen behartegen het geld van mijn tante wat moet ik hier mee aan ik hoop dat U mij daar een antwoord op kan geven groeten jaap de vries

Antwoord:

Geachte heer,

Degene die de opdracht verstrekt voor de uitvaart, krijgt ook doorgaans de rekening. Indien die persoon geen erfgenaam is en de rekening betaalt, heeft hij een vordering op de erfgenamen. Van belang is dus vast te stellen wie de erfgenamen zijn en of zij willen aanvaarden.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.