daden van aanvaarding


5 september 2008

Vraag nummer: 11944  (oude nummer: 11225)

Zijn de volgende handelingen "daden van stilzwijgende aanvaarding" van een erfenis.

1. opzeggen huur, gas, water electra, telefoon
2. het laten uitbetalen van levensverz.polissen uitsluitend op de rekening van de overledene en dus niet ten gunste van een erfgenaam.
3. het betalen van de begrafenis ten laste van de rekening van de overledene.

Ik stel uw antwoord zeer op prijs.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Het antwoord op uw vraag heeft een groot belang, vandaar dat ik, zonder van alles op de hoogte te zijn, daar geen concreet antwoord op wil geven. Voorts is het zo dat meningen zijn verdeeld over wat wel en wat niet daden van aanvaarding zijn. Er is overigens wel veel rechtspraak over. Kortom: ga langs uw notaris voor advies en laat u zeer uitgebreid voorlichten.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.