Ontbinden Stichting


11 januari 2007

Vraag nummer: 10760  (oude nummer: 8684)

Wat moet ik doen om een stichting te ontbinden, ooit opgericht door iemand die nu is overleden. Het gaat om een stichting die alleen op papier nog bestaat.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Het bestuur besluit tot ontbinding, schrijft (via bestaande formulieren) het besluit tot ontbinding in bij het handelsregister, vereffend eventueel batig saldo en schrijft daarna bij het handelsregister in dat de stichting heeft opgehouden te bestaan. Het handelsregister (KvK) kan u ook verder helpen.

Is er geen bestuur, dan zal via de rechtbank een bestuur benoemd moeten worden.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.