als beide ouders overlijden en er is geen testament


13 november 2011

Vraag nummer: 26668

als beide ouders overlijden en er is geen testament, er zijn 3 kinderen.
Wie kan dan het geld verdelen, of kunnen de kinderen dat zelf bepalen? en kunnen de kinderen dan wel aan het geld komen?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Als er geen testament is dan zijn de drie kinderen (indien er niet nog een ander kind is dat is overleden en kinderen had)samen de erfgenamen indien zij ook aanvaarden. De nalatenschap moet dan in onderling overleg worden afgewikkeld tenzij 1 van de erfgenamen een volmacht van de anderen krijgt.

Voor beschikking over de banktegoeden is wellicht een verklaring van erfrecht nodig.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.