en/of rekening moeder /dochter


9 december 2010

Vraag nummer: 14022  (oude nummer: 16239)

moeder is overleden er is een en/of rekening met de jongste dochter, de jongste dochterr is mede rekeninghoudster sinds jaren. Moeder is overleden, moet deze en/of rekening nu verdeeld worden tussen de beide dochters of hoort de rekening van wege het en/of karakter niet tot de erfenis?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Het en/of karakter van de rekening zegt over het algemeen alleen iets voor de beschikkingsmacht en niet over de 'eigendom' van de gelden. Die zijn namelijk in beginsel van degene die de gelden op de rekening heeft gestort. het is dus een kwestie van traceren.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.