Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Akte van erfrecht

13 maart 2006

Vraag nummer: 10131 (oude nummer: 7664)

Geachte heer/mevrouw,

miijn beiden ouders zijn overleden en moet er een akte van erfrecht komen.
Als ik mijn broer het volmacht daarvoor geef ,en hij wil geen inzage geven (hij ziet het als wantrouwen,), kan ik dat dan wel krijgen via de giro e.d.
Ik vind dit heel gewoon, wat moet er anders gebeuren ? want de notaris heeft daar geen controle over?

met vriendelijk groet

Marcel Loijens

Antwoord:

Geachte heer,

Als u uw broer volmacht geeft dan moet hij u natuurlijk op de hoogte houden en informatie geven. Als hij dat nu al niet wil, zou ik geen volmacht geven, maar dat terzijde. De notaris heeft daarop geen controlerende functie.

Wel kunt u na afgifte de volmacht herroepen, maar beter is het daar niet op aan te laten komen.

Print deze pagina

×

Spelregels

De informatie in deze adviesrubriek is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De informatie is algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen. De inhoud van de website mag niet worden beschouwd als een persoonlijk advies; de toepassing hangt af van ieders persoonlijke situatie. Om tot een gedegen afweging van belangen en vaststelling van de juridische consequenties van wensen en afspraken te komen, is telkens opnieuw een persoonlijke gesprek met de notaris van uw keuze noodzakelijk. Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.

Notaris Van de Griend, Netwerk Notarissen en de daarbij aangesloten notarissen wijzen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin zijn zij verantwoordelijk en aansprakelijk voor via hyperlinks (met onze site) verkregen informatie op externe websites.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder