uitkeringen en verwerping


20 mei 2010

Vraag nummer: 13799  (oude nummer: 15762)

Mijn vader is onlangs overleden en heeft veel schulden nagelaten. De kinderen gaan daarom de nalatenschap verwerpen. Kunnen wij dan wel de overlijdensuitkering van het ABP aanvragen en de polis laten uitkeren? Met andere woorden, betekent het accepteren van deze uitkeringen impliciet het aanvaarden van de erfenis? En is dat anders als het ABP en de verzekeraar rechtstreeks aan de uitvaartondernemer betalen?

Hoogachtend,
A. de Vries

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Van belang is onder meer wat in de polis staat aangaande de begunstiging. Indien dat de erfgenamen zijn en u verwerpt, dan kunt u daar ook geen aanspraak op maken. Voor het overige kunnen inderdaad bepaalde activiteiten gezien worden als daadvan (stilzwijgende) aanvaarding. Voorts zal door verwerping (als dat (nog) kan) het erfdeel van degene die verwerpen heeft in beginsel naar diens kinderen gaan, dus wees heel voorzichtig. Het beste is langs een notaris te gaan voor informatie en advies.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.