Erfrecht en nationaliteit


1 maart 2015

Vraag nummer: 41637

Goedemorgen,
Graag zou ik uw advies willen over het volgende.
Mijn zuster woont al jaren in Boston USA en heeft onlangs besloten haar Nederlandse nationaliteit te willen veranderen in de Amerikaanse. Ze heeft de aanvraag daarvoor reeds ingediend. Als zij straks een Amerikaanse is vraag ik mij af of ik testamentair zal moeten laten vastleggen dat zij mijn erfgenaam is of dat zij haar erfrecht als volle zuster behoudt met de Amerikaanse nationaliteit.
Met vriendelijke groet,
Tineke Helmerhorst

Antwoord:

Geachte mevrouw,

De vraag is of de familierechtelijke betrekkingen tussen u en uw zuster worden verbroken, door wijziging van haar nationaliteit. Ik kan dat zo niet beoordelen, maar ik vermoed van niet. Vraagt u dat eens na bij de notaristelefoon. Overigens kan het in elk geval verstandig zijn een testament op te stellen om daarin 'man en paard' te noemen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.