plaatsvervulling


4 december 2009

Vraag nummer: 13264  (oude nummer: 14503)

mijn opa en oma hadden 2 dochters,waaronder mijn moeder die jaren geleden overleden is. Nu is onlangs mijn oma overleden en mijn opa geeft veel geld aan zijn dochter zodat er na zijn dood nog genoeg over is voor de crematie. Nu is mijn vraag: kunnen de kinderen (3) van mijn overleden moeder nog aanspraak maken op de ervenis d.m.v. plaatsvervulling of moeten we dit met lede ogen aanzien?
Graag uw reactie hier op en alvast bedankt!

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

tenzij in een testament anders is bepaald, dan is bij vooroverlijden van een kind plaatsvervulling van toepassing als de ouder daarna overlijdt.
Je moet natuurlijk wel kijken of misschien de wettelijke verdeling van toepassing is op grond waarvan opa enig eigenaar is geworden en dus eigenlijk alles kan doen en laten wat hij wil.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.