volmacht


1 maart 2013

Vraag nummer: 33792

Opa en Oma zijn dood. Zij hebben geen testament. Ze hebben 8 kinderen. 7 van hun willen de de ene machtigen om alles te kunnen regelen. Kunnen ze deze volmacht later ontbinden? Betekent deze volmacht dat de ene eigenaar is van alles en het huis later kan verkopen?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Een volmacht kan later worden herroepen in beginsel. Wat de gevolmachtigde allemaal kan, moet in de volmacht omschreven worden. De gevolmachtigde wordt daardoor géén enig eigenaar, maar kan slechts handelen namens de volmachtgevers, uiteraard voorzover dat blijft binnen de gegeven bevoegdheden.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.