verdeling van de sieraden van moeder


25 september 2011

Vraag nummer: 26139

Onsze moeder is overleden en nu moeten de sieraden verdeeld worden. Wij hebben de sieraden laten taxeren bij een erkend taxateur op de goud en ziverwaarde en op de verkoopwaarde van de te verdelen sieraden Wij zijn met 7 kinderen Er zijn totaal 10 stukken te verdelen. Er is een duur sieraad bij van 500.= met een verkoopwaarde van 2500.= en het goedkoopste met een totaal waarde van 40.= . Nu is mijn vraag hoe gaan wij dit op een eerlijke manier verdelen?
Marij

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Er zal inderdaad eerst vastgesteld moeten worden welke waarde aangehouden wordt in het kader van de verdeling. Alle waarden kunnen dan bij elkaar opgeteld worden en gedeeld door het aantal gerechtigden (afhankelijk van ieders aandeel). In het kader van de verdeling dient iedere gerechtigde ieders aandeel te krijgen, in goederen en/of in geld. Degene die dan teveel in waarde krijgt, zou dan de anderen moeten uitbetalen.

Over de wijze van verdeling kan ik niet zoveel zeggen omdat het op vele manieren kan. Bijvoorbeeld door inschrijving al dan niet met loting, alleen loting, toewijziging door een onafhankelijk derde, mogelijk na inschrijving. Samen dient een wijze vastgesteld te worden waar iedereen het mee eens is.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.