finale kwijting ivm erfenis


2 juli 2010

Vraag nummer: 13849  (oude nummer: 15876)

Wat houdt precies een finale kwijting in ivm erfenis?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Dat houdt kortgezegd in dat alle partijen die deze kwijting afgeven het hen toekomende hebben ontvangen en degene die een prestatie moest leveren dus 'kwiteren', net zoals de betaling van een bedrag waarvoor je soms een kwitantie krijgt.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.