kosten van leeg halen en schoonmaken woning


3 februari 2010

Vraag nummer: 13445  (oude nummer: 14975)

Mijn schoonmoeder is overleden, een week na de begafenis moest er begonnen worden met het leeghalen en schoonmaken van haar woning.
Mijn vraag is de kosten welke zijn gemaakt voor het opleveren van de huurwoning komen deze ten laste van nalatenschap?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

De wet geeft een omschrijving van het begrip schulden van de nalatenschap. Kosten van onruiming staan niet met zoveel woorden genoemd, maar ik zou menen dat dat wel schulden van de nalatenschap zijn omdat ze voortvloeiend uit een verplichting van de overledene.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.