verdeling erfenis op overlijden datum of aanvraag scheidingen datum?


7 november 2016

Vraag nummer: 48093

Ik wil graag weten welke datum voor de verdeling van de erfenis genomen moet/mag worden indien er een scheiding was aangevraagd maar 1 van de echtgenoten voor de afhandeling/uitspraak komt te overlijden? Na overlijden is de scheiding ingetrokken. De ene partij wil de datum van het indienen van de scheiding en de andere snapt niet waarom? Er wordt dus vermoedt dat het gunstiger is de overlijding datum te nemen.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Die vraag zou u moeten stellen aan de betrokken advocaat. Is er sprake van gemeenschap van goederen, dan wordt op het moment van indienen van het verzoekschrift tot scheiding, de gemeenschap ontbonden en een erfenis die openvalt daarna, valt dan in beginsel dus niet meer in de gemeenschap van goederen. Of dat de reden is, of juist niet, kan ik niet beoordelen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.