Wat zijn de kosten van de notaris?


13 november 2018

Vraag nummer: 56666

Kunt u mij vertellen wat de kosten zijn als: de kinderen afstand doen van de erfenis en de Minderjarige kleinkinderen, indien geen afstand geregeld, binnen 3mnd toch beneviciair erven..

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Iedere notaris hanteert eigen tarieven, dus die moet u gewoon navragen bij betreffend notaris.
Voor verwerping namens minderjarige erfgenamen is toestemming van de rechter nodig. Indien niet binnen 3 maanden een keuze gemaakt, dan wordt geacht namens de minderjarige erfgenaam beneficiair te zijn aanvaard.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.