vervreemden van huis


23 januari 2012

Vraag nummer: 27269

mijn huis is belast met een zakelijk recht van gebruik en bewoning. De rechthebbende is zwaar dement en kan mij geen toestemming geven tot verkoop van het pand. De bewindvoerders weigeren toestemming te geven. In de akte staat dat ik niet tot vervreemding mag overgaan. Kan ik nu toch verkopen en het huis op mijn naam laten staan en de akte pas bij het kadaster laten inschrijven als mijn schoonvader is overleden, dus een hypothecair recht erop laten zetten. Mvd

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Het is goed denk ik om eerst vast te stellen op grond waarvan er toestemming tot verkoop en levering nodig is. In beginsel zou overdracht van de woning belast met betreffende rechten voor te stellen zijn, hoewel misschien niet zo goed verkoopbaar gezien de huidige woningmarkt.Indien vastgesteld wordt dat toestemming daadwerkelijk is vereist en op grond waarvan, kan ook beter bekeken worden of één en ander op een andere wijze die niet tekort doet aan betrokken partijen te realiseren is. Ik raad u dus ook van harte aan eens langs uw notaris te gaan voor advies.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.