Vruchtgebruik


20 september 2008

Vraag nummer: 11973  (oude nummer: 11293)

In het testament van mijn overleden zus staat het volgende: ter voldoening aan mijn verzorgingsplicht jegens mijn genoemde echtgenote legateer ik hem, zulk in plaats van zijn erfdeel bij versterf in mijn nalatenschap, het levenslang vruchtgebruik van mijn gehele nalatenschap, onder vrijstelling van de verplichting om daarvoor zekerheid te stellen;
Mijn zus en zwager hebben geen kinderen, zodat wij, broers en zussen, de wettelijke erfgenamen zijn. In het testament staat ook een clausule dat mijn zwager uitgesloten is als erfgenaam. Mij is wel duidelijk wat vruchtgebruik inhoud, maar niet de toevoeging "onder vrijstelling van de verplichting om daarvoor zekerheid te stellen". Betekent dit dat ik nu wel successie rechten moet betalen en dat ik dan af moet wachten of er bij het overlijden van mijn zwager nog iets te verdelen is?

Antwoord:

Geachte heer,

Als vruchtgebruiker kun je ten opzichte van de "bloot eigenaren" (de erfgenamen) bepaalde verplichtingen hebben. Als je een verplichting hebt jegens iemand dan kan daar stukt genomen zekerheid voor de nakoming daarvan gesteld worden. Denk bijvoorbeeld aan onderpand (hypotheek) tot zekerheid van de terugbetaling van een lening.
In dit geval is dus géén zekerheid in die zin vereist.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.