opeisen kindsdeel bij broer


26 mei 2010

Vraag nummer: 13805  (oude nummer: 15768)

Vlak voor het overlijden van mijn moeder, langstlevende, heeft mijn broer, destijds gemachtigd voor fin. zaken, de rekening van mijn moeder leeggehaald. Nu wil ik mijn deel opeisen. Hoe ga ik te werk en welk recht heb ik.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Kindsdeel in verband met overlijden van vader (voorzover van toepassing) is opeisbaa bij het overlijden van moeder (langstlevende). Je eist dan op bij de erfgenamen van moeder (dat kan jezelf ook weer zijn). Iets anders is of er op grond van de volmacht wel bevoegdelijk is beschikt. Dat is uiteraard lastig aan te tonen, juist omdat er een volmacht was. U hebt als erfgenaam (indien dat zo is) wel recht op inzage, dus daar kunt u een beroep op doen. Om eerst vast te stellen wie de erfgenamen zijn zou ik u aanraden langs een notaris te gaan voor nadere informatie.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.