huwelijksevoorwaarden en testament


31 oktober 2012

Vraag nummer: 32510

Als ik trouw onder koude huwelijkse voorwaarden is mijn echtgenote dan automatisch toch erfgenaam. Als ik mijn kinderen wil laten prevaleren moet ik dat een testament hebben of kan dit ook bij huwelijkse voorwaarden worden geregeld? Ben je automatisch elkaars fiscale partner bij welk huwelijk dan ook?

Antwoord:

Geachte heer,

Volgens de wet is een echtgenoot ook (mede) erfgenaam en is de wettelijke verdeling van toepassing indien er ook kinderen zijn. Op grond daarvan wordt de langstlevende enig eigenaar. Denkt u dus goed na over testamenten.

De inhoud van de huwelijkse voorwaarden is van belang voor het vaststellen wát tot de nalatenschap behoort. Is er sprake van gemeenschap van goederen of afrekening alsof er sprake was van gemeenschap van goederen bij overlijden, dan behoort in beginsel tot de nalatenschap (in waarde) de helft van het gezamenlijk vermogen.
Laat u zich heel erg goed voorlichten door uw notaris in deze en maak een goed testament dat aansluit bij de huwelijkse voorwaarden. Dank daarbij (indien het belang van uw kinderen moet prevaleren) onder meer aan de mogelijkheid van vruchtgebruik.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.