Verwerpen nalatenschap


12 januari 2010

Vraag nummer: 13330  (oude nummer: 14775)

wegens meer schulden dan bezittingen hebben wij de nalatenschap van mijn schoonvader verworpen. nu stond er nog 1 termijn van een aanslag wegenbelasting open. hiertegen hebben wij bezwaar aangetekend. nu heeft de belastingdienst dit afgewezen. we kunnen in beroep gaan bij de rechter, echter de griffierechten zijn hoger dan de openstaande wegenbelastingschuld. Wat te doen?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Als je verworpen hebt dan wordt je geacht geen erfgenaam maar te zijn, dus heb je strikt genomen ook geen taak en bevoegdheden meer in een nalatenschap (althans niet uit hoofde van een erfgenaamschap). Mij lijkt dus dat u vanuit die optiek strikt genomen niets kan doen in de nalatenschap.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.