Opheffing vereffening wat nu?


14 november 2014

Vraag nummer: 40613

11 november heeft de rechtbank het volgende beslist:
1) beveelt opheffing van de vereffening zoals bedoeld in boek 4, titel 6 afdeling 3 van het BW
2) stelt de reedsgemaakte vereffeningskosten vast op.....
3) verstaat, dat de griffier zorgt draagt dat de beschikking wordt ingeschreven in het boedelregister
4) ontheft de vereffenaars/erfgenamen van de verplichting tot publicatie als bedoeld in art.4:209 jo 4:206 BW.

Kan ik hieruit concluderen dat wij baten die er zijn niet meer hoeven uit te keren aan de schuldeisers?

Antwoord:

Geachte heer,

Dat lijkt mij niet, want nog steeds moeten de schuldeiser worden betaald, al dan niet voor het gedeelte dat er baten zijn, dat kan ik vanaf deze plaats niet beoordelen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.