onverdeelde boedel


26 februari 2013

Vraag nummer: 33763

Mijn moeder is nu na mijn vader overleden in oktober 2011. De nalatenschap moet worden verdeeld door drie kinderen. In april 2012 is door alle drie hun deel van de erfbelasting betaald. Het huis is nog in ons bezit.
Dit valt onder de onverdeelde boedel. Wat moet er nu worden opgegeven bij de aanslag inkomstenbelasting 2012?

Antwoord:

Geachte heer,

Deze rubriek leent zich strikt genomen niet voor vragen over de inkomstenbelasting, maar het lijkt mij dat betreffend huis niet het eigen huis is en (dus) valt in box 3.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.