Wat is de relatie tussen een legaat en een bijstandsuitkering?


22 januari 2017

Vraag nummer: 49192

Mijn zus ontvangt een bijstandsuitkering. Zij woont in het (tweede) huis van mijn moeder en betaalt daar huur voor aan mijn moeder. Mijn moeder wil graag dat mijn zus na haar overlijden in het huis kan blijven wonen. Daarom heeft ze haar onterfd en een legaat opgesteld - namelijk het huis. De bedoeling is dat mijn zus toestemming van haar gemeente krijgt om in het huis te blijven wonen met behoud van haar bijstandsuitkering. Daarbij teert zij in op de waarde van het huis, tot een bedrag van ca. € 50.000,-. Als die drempel bereikt is, hoeft zij niet verder in te teren. Het bedrag van haar bijstandsuitkering verandert al die tijd niet. Vraag: is deze constructie in iedere gemeente mogelijk? Zijn er financiële beren op de weg, waar mijn moeder en mijn zus rekening mee moeten houden?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ik kan de vraag helaas niet beantwoorden, maar mij lijkt dat er vrij veel beren op de weg staan, althans niet altijd duidelijk en overzichtelijk is, maar het beste is dat gewoon eens na te vragen bij betreffende uitkerende instantie/de gemeente. Houd er trouwens wel rekening mee dat 'gewoon' erfbelasting betaald moet worden over het legaat.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.