verworpen erfenis


20 februari 2013

Vraag nummer: 33683

mijn oom is overleden en er is een testament waar onder andere ik en mijn broers erfgenamen zijn . Een van mijn broers is inmiddels overleden en daar hebben wij de erfenis van verworpen.
Wat gebeurt er nu met het deel dat mijn overleden broer zou toekomen. Hij was alleenstaand en had geen kinderen of een testeament

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Indien u tezamen erfgenamen bent én een erfgenaam is overleden daarvoor (dus voor het overlijden van oom) zonder achterlating van afstammelingen, dan wast het vervallen deel aan bij de andere erfgenamen tenzij oom in het testament anders heeft bepaald.
Is betreffende erfgenaam (broer) overleden ná het overlijden (van oom) en is aanvaard, dan behoort tot de nalatenschap dus een erfdeel in de nalatenschap (van oom).Is de nalatenschap van broer verworpen, dan bepaalt de wet wie opvolgend als erfgenamen zijn aangewezen. Pas bij verwerping wel op voor plaatsvervulling als je zelf kinderen hebt.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.