hoe erfenis uit GB afhandelen?


26 maart 2009

Vraag nummer: 12514  (oude nummer: 12646)

Recent werd mijn vader gebeld door een genealogisten organisatie uit Engeland. Een van de medewerkers meldde dat een neef van mijn (overleden) moeder was overleden en dat mijn moeders kinderen (waaronder ikzelf) ws. erfgenamen zijn. Mijn vader verstrekte hem onze adressen. Vandaag kreeg ik van deze zelfde organisatie een brief met daarin het aanbod om de afwikkeling van de erfenis voor mij te regelen, de commissie bedraagt 25%. Wij hebben geen contactgegevens van deze overleden neef en vragen ons af hoe wij ons als erfgenaam kunnen melden en bij wie. Zodat wij deze tussenpersoon niet nodig hebben. Vriendelijk dank voor uw hulp.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ik heb eerlijk gezegd geen idee, maar in Nederland geschiedt één en ander doorgaans door een notaris. U zou dus kunnen vragen of er een notaris/advocaat bij betrokken is en zo ja aan hem/haar nadere informatie vragen. Het lijkt mij juist dat u er niet zomaar op 'in springt' Je moet uiteraard onder meer kijken naar de samenstelling van de nalatenschap en fiscale consequenties.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.